Content-upload

Garderbladet

2013

2013 januar

2013 februar

2013 marts

2013 april

2013 maj:juni

2013 juli

2013 august

2013 september

2013 oktober

2013 november

2013 december

2014

2014 januar

2014 februar

2014 marts

2014 april

2014 maj:juni

2014 juli

2014 august

2014 september

2014 oktober

2014 november

2014 december

2015

2015 januar

2015 februar

2015 marts

2015 april

2015 maj:juni

2015 juli

2015 august

2015 september

2015 oktober

2015 november

2015 december

2016

2016 januar

2016 februar

2016 marts

2016 april

2016 maj:juni

2016 juli

2016 august

2016 september

2016 oktober

2016 november

2016 december

2017

2017 januar

2017 februar

2017 marts

2017 april

2017 maj

2017 juni

2017 juli

2017 august:september

2017 oktober

2017 november

2017 december

2018

2018 januar

2018 februar

2018 marts

2018 april

2018 maj

2018 juni:juli

2018 august

2018 september

2018 oktober

2018 november:december

2019

2019 januar

2019 februar

2019 marts

2019 april

2019 maj

2019 juni:juli

2019 augus

2019 september

2019 oktober

2019 november:december

2020

2020 januar

2020 februar

2020 marts

2020 april

2020 maj

2020 juni:juli

2020 august

2020 september

2020 oktober

2020 november

2020 december

2021

2021 januar

2021 februar

2021 marts

2021 april

2021 maj

2021 juni:juli

2021 august

2021 september

2021 oktober

2021 november

2021 december

2022

2022 januar

2022 februar

2022 marts

2022 april

2022 maj

2022 juni/juli

2022 august

2022 september

2022 oktober

2022 november

2022 december

Annoncepjece

Annoncer 2021

Garderbladet annoncer 2021

Garderbladet annoncer 2022

Håndbogen

2018 Afsnit 1, Forord

2020 Afsnit 2, Organisationsdiagram2

2020 Afsnit 3, Administrative bestemmelser2

2021 Afsnit 3a, Bilag 1, Bestyrelsesskema(word)

2018 Afsnit 3b, Bilag 2, Tilmeldingsblanke

t2018 Afsnit 3c, Bilag 3, Afmeldingsblanket

2018 Afsnit 3d, Overflytning af medlemmer

2018 Afsnit 3e, Forretningsorden for Præsidiet

2018 Afsnit 4, Repraesentantskabsmoede

2018 Afsnit 4a, Regnskabsskabelon

2018 Afsnit 5, Raad og vink til lokalforeningerne

2018 Afsnit 6, Fonde og foreninger

2018 Afsnit 6a, Ansoegningsblanket, Garderfonden

2018 Afsnit 7, Medieudvalget

2018 Afsnit 7a, Forretningsorden for Medieudvalg

2018 Afsnit 8, Presse og PR virksomhed

2018 Afsnit 9, Garderbladet

2018 Afsnit 10, Internet

2018 Afsnit 11, Skydning

2018 Afsnit 11a, Forretningsorden skydning

2018 Afsnit 12, Hvervning

2018 Afsnit 12a, Forretningsorden Hverveudvalget

2020 Afsnit 13, Ceremoniel del 1

2020 Afsnit 13, Ceremoniel del 2.2

2020 Afsnit 13, Ceremoniel del 3

2020 Afsnit 13, Ceremoniel del 4

2020 Afsnit 13, Ceremoniel del 5

2020 Afsnit 13, Ceremoniel del 6

2020 Afsnit 13, Ceremoniel del 7

2018 Afsnit 14, Haederstegn og dekorationer

2018 Afsnit 14a, Planche

2018 Afsnit 15, Forsikringer

2018 Afsnit 16, Foedselsdagsgaven

2018 Afsnit 17, Støtte til Garderforeningerne

2018 Afsnit 18, DG støtte til Livgarden

2018 Afsnit 19, Effekter af gardermaessig karakter

2018 Afsnit 20, Garderudstillinger

2018 Afsnit 21, Nordisk garderudveksling

2018 Afsnit 22, Ungdomsaktiviteter

2018 Afsnit 23, Bowling

2018 Afsnit 23a, Forretningsorden bowling

2018 Afsnit 24, DG MC-Club

2018 Afsnit 25, Vandski

2018 Afsnit 26, Gardergolf

2018 Afsnit 27, AArgangsforeninger

2018 Afsnit 28, Haandbogsudvalg

2018 Afsnit 28a, Forretningsorden Haandbogsudvalget

2018 Afsnit 30, PBS-vejledning vedr kontingentbetaling