Content-upload

Håndbogen

2018 Afsnit 1, Forord

2020 Afsnit 2, Organisationsdiagram2

2020 Afsnit 3, Administrative bestemmelser2

2021 Afsnit 3a, Bilag 1, Bestyrelsesskema(word)

2018 Afsnit 3b, Bilag 2, Tilmeldingsblanke

t2018 Afsnit 3c, Bilag 3, Afmeldingsblanket

2018 Afsnit 3d, Overflytning af medlemmer

2018 Afsnit 3e, Forretningsorden for Præsidiet

2018 Afsnit 4, Repraesentantskabsmoede

2018 Afsnit 4a, Regnskabsskabelon

2018 Afsnit 5, Raad og vink til lokalforeningerne

2018 Afsnit 6, Fonde og foreninger

2018 Afsnit 6a, Ansoegningsblanket, Garderfonden

2018 Afsnit 7, Medieudvalget

2018 Afsnit 7a, Forretningsorden for Medieudvalg

2018 Afsnit 8, Presse og PR virksomhed

2018 Afsnit 9, Garderbladet

2018 Afsnit 10, Internet

2018 Afsnit 11, Skydning

2018 Afsnit 11a, Forretningsorden skydning

2018 Afsnit 12, Hvervning

2018 Afsnit 12a, Forretningsorden Hverveudvalget

2020 Afsnit 13, Ceremoniel del 1

2020 Afsnit 13, Ceremoniel del 2.2

2020 Afsnit 13, Ceremoniel del 3

2020 Afsnit 13, Ceremoniel del 4

2020 Afsnit 13, Ceremoniel del 5

2020 Afsnit 13, Ceremoniel del 6

2020 Afsnit 13, Ceremoniel del 7

2018 Afsnit 14, Haederstegn og dekorationer

2018 Afsnit 14a, Planche

2018 Afsnit 15, Forsikringer

2018 Afsnit 16, Foedselsdagsgaven

2018 Afsnit 17, Støtte til Garderforeningerne

2018 Afsnit 18, DG støtte til Livgarden

2018 Afsnit 19, Effekter af gardermaessig karakter

2018 Afsnit 20, Garderudstillinger

2018 Afsnit 21, Nordisk garderudveksling

2018 Afsnit 22, Ungdomsaktiviteter

2018 Afsnit 23, Bowling

2018 Afsnit 23a, Forretningsorden bowling

2018 Afsnit 24, DG MC-Club

2018 Afsnit 25, Vandski

2018 Afsnit 26, Gardergolf

2018 Afsnit 27, AArgangsforeninger

2018 Afsnit 28, Haandbogsudvalg

2018 Afsnit 28a, Forretningsorden Haandbogsudvalget

2018 Afsnit 30, PBS-vejledning vedr kontingentbetaling