.

.

 

.

Garderforeningen for Hadsund & Omegn 

Forening nr. 40 – stiftet 29. december 1917

.

Om foreningen

Foreningen har p.t. 40 medlemmer heraf er 26 personer boende i Mariager Fjordkommune, 6 medlemmer i Region Midt Vest, 6 i Region Nordjylland og 2 personer i Københavns Omegn. Foreningen har et fint samarbejde med Marineforeningen i Hadsund, vi mødes to – tre gange om året til en film eller efter foredrag, hvor foreningerne på skift er arrangør. Vores årlige generalforsamling holdes i Marinestuen med deltagelse af mellem 10 – 15 gl. gardere. Tidligere havde vi en årlig fugleskydning ved et af vore medlemmer desvære kom der for få skytter. Gennemsnitsalderen på medlemmerne er omkring ca. 67 år. 

.

Kommende aktiviteter

Generalforsamling: Foreningen indbyder medlemmerne til generalforsamling onsdag den 6. oktober 2021 kl. 19,00 i Marinestuen. Bådstræde i Hadsund. Indbydelsen er sendt pr. brev eller mail til medlemmerne. Efter generalforsamlingen uddeling af hædretegn. Foreningen er vært efterfølgende ved et mindre traktement.
Tirsdag den 9. november kl. 19.00 indbyder Marineforeningen til et foredrag af Karsten Olesen om sin opvækst i Hadsund, sin til i Søværnet og andre gøremål/oplevelser i sit liv. Der blive serveret kaffe og et let traktement. Tilmelding til Niels senest den 1. november 2021.

.

Kontaktinformationer

Formand
Niels Vestergaard
Læsøgade 6
9560 Hadsund
Tlf.: 24 49 99 85
nielsvestergaard@privat.dk