.

.

 

.

Garderforeningen for Hadsund & Omegn 

Forening nr. 40 – stiftet 29. december 1917

.

Om foreningen

Foreningen har p.t. 29 medlemmer heraf er 26 personer boende i Mariager Fjordkommune, 6 medlemmer i Region Midt Vest, 6 i Region Nordjylland og 2 personer i Københavns Omegn. Foreningen har et fint samarbejde med Marineforeningen i Hadsund, vi mødes to – tre gange om året til en film eller efter foredrag, hvor foreningerne på skift er arrangør. Vores årlige generalforsamling holdes i Marinestuen med deltagelse af mellem 10 – 15 gl. gardere. Tidligere havde vi en årlig fugleskydning ved et af vore medlemmer desvære kom der for få skytter. Gennemsnitsalderen på medlemmerne er omkring ca. 67 år. 

.

Kommende aktiviteter

Foreningen har foreløbigt ingen kommende arrangementer.

.

Information til medlemmer af foreningen

Generalforsamling

Hadsund Garderforeningen har afholdt generalforsamling på adressen Nebstrupvej 32, 8970 ved Trine og  Søren. I en udbygning er der en flot jagtstuen. Hvor Garderforeningen har fået et hjørne til foreningens forskellige effekter hr. Garder i blå vagtuniform med bjørn. En flot pokal i forbindelse med skydning for hjemmeværn og Garderforeninger. Hadsund vandt pokalen første gang i 1965 og 1966 og igen 1973 – 1977. Gaver fra præsidiet i medforbindelse med mærkedage. Vores vicepræsident jan 80 Olav Vivild foretog indvielsen af garderhjørnet.
Der var en særlig velkomst til 25 års jubilaren 02-1975 Jørgen Raun. Det er første gang vore ”garderpiger” er med også velkommen til Jer.
695728-01-1966 Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariager blev valgt til dirigent.
Formanden 530788-09-1962 Niels Vestergaard havde ikke med at berette. Der var ikke sket meget siden generalforsamlingen i okt. 2021. Desværre vil vores pengeinstitut Spar Nord have et gebyr på 400 kr. årlig for at passe på formuen.  Nogle af medlemmer hørte et foredrag i Marineforeningen. Søren T og undertegnede har været til godt formandens møde i Aalborg. Foreningen har p.t. 30 medlemmer med en gennemsnitsalder på 67 år. Formanden oplyste, at medlemmer er velkommen til deltage i de åbne arrangementer i nabo foreninger f.eks. bowling, skydning, foredrag og golf.
Kassereren 777.570-01-1968 Preben Grøn gennemgik regnskabet, det blev godkendt af generalforsamlingen. Formuen er p.t. godt 10.000 kr. Kontingentet for 2023 bliver på 350 kr.
Efter valg til bestyrelsen ledes foreningen af Preben Grøn, 01-1989 Chris Bager Jellesen, 01-1989 Søren Tapdrup, 03-93 Søren Hjelm Hansen og Niels Vestergaard.
Til de øvrige poster i foreningen var der genvalg til alle.
Formanden gav 02-1975 Jørgen Raun 25 års hædertegnet.
Olav Vivild fortalte om de nye vedtægter. Nu er Ung garder projektet indarbejdet i vedtægter. De danske Garderforeninger har ydet gaver til Hendes Majestæt Dronning Margrethe og kronprinsessen Mary. 
Generalforsamlingen slutte med et større traktement til de tyve fremmødte deltagere.
 

.

Kontaktinformationer

Formand
Niels Vestergaard
Læsøgade 6
9560 Hadsund
Tlf.: 24 49 99 85
nielsvestergaard@privat.dk