.

.

 

.

Garderforeningen for Hadsund & Omegn 

Forening nr. 40 – stiftet 29. december 1917

.

Om foreningen

Foreningen har p.t. 29 medlemmer heraf er 26 personer boende i Mariager Fjordkommune, 6 medlemmer i Region Midt Vest, 6 i Region Nordjylland og 2 personer i Københavns Omegn. Foreningen har et fint samarbejde med Marineforeningen i Hadsund, vi mødes to – tre gange om året til en film eller efter foredrag, hvor foreningerne på skift er arrangør. Vores årlige generalforsamling holdes i Marinestuen med deltagelse af mellem 10 – 15 gl. gardere. Tidligere havde vi en årlig fugleskydning ved et af vore medlemmer desvære kom der for få skytter. Gennemsnitsalderen på medlemmerne er omkring ca. 67 år. 

.

Kommende aktiviteter

Foreningen har foreløbigt ingen kommende arrangementer.

.

Kontaktinformationer

Formand
Niels Vestergaard
Læsøgade 6
9560 Hadsund
Tlf.: 24 49 99 85
nielsvestergaard@privat.dk