.

.

Nyheder  Ι  Historie

Dér hvor vi holder vagt: Marselisborg Slot

Efter tronbestigelsen i 1912 opretter Livgarden for første gang et vagtdetachement på Marselisborg Slot i 1913. For at forstå, hvordan Marselisborg bliver et kongeligt domicil, skal vi imidlertid små 400 år tilbage i tiden, til Danmark i starten af 1500-tallet, hvor den lutherske reformation er begyndt at sprede sig fra Midteuropa.

.

Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard

Det som med tiden udvikler sig til Marselisborg Slot hedder oprindeligt Havreballegård, og hører i middelalderen under bispestolen i Århus. Frem til starten af 1500-tallet er den katolske kirkes magt og økonomi dominerende, men protestbevægelser i Midteuropa, særligt rettet mod den katolske kirkes afladssystem, skal snart udfordre magtbalancen i Danmark.

Kong Christian II er en mand præget af tidens reformtanker, og indfører i 1522 love, der begrænser kirkens magt i Danmark. Kong Christian II er dog lidt for tidligt ude, og ender med at blive afsat som konge og flygter senere til Wittenberg. Kong Christian II´s modstandere – særligt jyske stormænd – ser derefter til, at kongens farbror, hertug Frederik af Slesvig, bliver konge af Danmark i 1523 som Kong Frederik I, mod at han lover af afvise kættere eller disciple af Martin Luther at prædike mod ”den sande kristendom”.

De jyske stormænd nærer ikke megen sympati for reformbevægelserne, og bliver snart skuffede over Kong Frederik I, der ikke kan holde sit løfte om af afvise reformbevægelsen, der med små skridt i 1520´erne landvinder i Danmark.

I 1533 dør Kong Frederik I, og den oplagte arving til tronen er den afdøde konges ældste søn, lutherske hertug Christian af Slesvig. Imidlertid sidder der på dette tidspunkt stadig mange katolske biskopper i rigsrådet med magt til at …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet oktober 2020 ved at klikke her

.

.

.

.