.

.

 

.

.

Nordre Birks Garderforening

Forening nr. 62 – stiftet 19. november 1941

.

.

.

Om foreningen

Nordre Birks Garderforening blev stiftet under besættelsen. På det tidspunkt dækkede garderforeningen i København og Nordsjællands Garderforening, der hørte hjemme i Frederikssund, samt Frederiksborg Amts Garderforening med tjenestested i Hillerød, hele det storkøbenhavnske område.
Da besættelsen gav en del begrænsninger i bevægelsesfriheden, rationeringer m. m. tog en gruppe initiativ til at undersøge muligheden for at oprette en forening i det gamle Nordre Birk, der dækkede området nord for København. Denne gruppe bestod af overbetjent A. Schultz-Jørgensen (1916), bankbestyrer T. Ibsen, Overbetjent L. C. Westergaard og amtsbogholder C. baron Skell.
Foreningen dækker geografisk følgende områder: Brønshøj, Gladsaxe, Herlev, Måløv, Kirke Værløse, Smørum, Ledøje, Lyngby, Gentofte, Egedal, Furesø, Rudersdal, Hørsholm og Birkerød.

.

Kommende aktiviteter

Generalforsamling/medlemsmøde
Vi har en aldrende bestyrelse og derfor mener vi, der skal yngre kræfter til på nogle af posterne og man opfordres til at melde sig under fanerne, hvis man har tid og lyst og er mellem 40 og 65+. Man må meget gerne kontakte formanden/næstformanden for en snak om hvad det indebærer at være i bestyrelsen, hvor der holdes 3 – 4 aftenmøder om året.
På Generalforsamlingen den 24. august skal der udover valg/genvalg af formand, vælges/genvælges 3 bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen til foråret den 22. februar skal der yderligere vælges/genvælges 3 bestyrelsesmedlemmer. – dvs. at indenfor ½ år er hele 7 bestyrelsesposter på valg.
Der er derfor store muligheder for at være med til at bestemme foreningens virke fremover.
Dagsorden til Generalforsamlingen sendes ud på Email. Medlemsmøde samme aften (efter generalforsamlingen). Det er samtidig også aftenen, hvor nye medlemmer og jer, der har haft rundt jubilæum i foreningen, kan få udleveret forenings-/årstegn.
Der bydes på 3 flotte stk. smørrebrød, en øl og en snaps, kaffe/kage for kun 135.- kr. Betaling for mad og drikkevarer til bank nr. 1551 konto 3161028487. Tilmelding til Jørgen Skov Andersen e-mail joergen@skovandersen.dk tlf. 20 90 28 00 eller Freddy Wilson tlf. 21684931, e-mail freddywilson@outlook.dk  senest mandag den 16. august.
Alle er velkommen til ovennævnte møder, ønsker man ikke spisning, er det efter kl. 19 men vi vil meget gerne have jeres tilmelding. Vi glæder os til at se jer alle i: Cafe Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte, tirsdag d. 24.  august kl. 18.00
Skydningen på 15m: Starter mandag den 6. september kl 16 på skydebanerne under Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53. Skydningerne fortsætter mandage i lige uger og den første skydedag i måneden er vores ledsagere velkommen. Kom og vær med til at skyde på moderne elektroniske skydebaner, alle er velkommen.
Årets næststørste og store begivenhed er Fugleskydningen.
Det er mandag den 20. september fra kl . 16. Det er ok at komme lidt senere, da vi begynder med at fordele geværer og standpladser, og straks derefter starter skydningen. Vi starter med at skyde på klør, vinger, hale, hoved og først til sidst skydes der på brystpladen.
Fugleskydningen er for alle i Garderforeningen og Skyttelauget med familie og børn over 10 år. Venner og kommende medlemmer med familie er også meget velkommen. Der er ingen tilmeldingsfrist, du/I skal bare møde op, men det vil være perfekt med en mail til: Freddy Wilson eller Jørgen Skov Andersen, så kan vi lave en deltagerliste på forhånd.
Tag en madpakke med, som I kan spise ved 19 tiden, derefter fortsætter vi, indtil brystpladen er skudt ned og vi kan hylde de heldige vindere og Fuglekongen og Dronningen. Adressen er: Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53, 2800 Kongens Lyngby, indgang ved svømmehallen, til venstre og ned i kælderen, derefter til højre.
Deltagerprisen er kun 60 kr. Øl og vand kan købes til 10 kr. pr. enhed. Betaling for mad og drikkevarer til bank nr. 1551 konto 3161028487.
Tirsdag den 5. oktober kl. 17.00 er der besøg på Novozymes. Tilmelding er nødvendig til Freddy Wilson eller Jørgen Skov Andersen senest den 27. september.
Jubilæumsfest
Vi har planlagt at fejre Nordre Birks Garderforenings 80 års stiftelsesdag med en Jubilæumsfest fredag den 19. 11. 2021 i Frilandsmuseets Restaurant. Reserver venligst dagen/aftenen.
Program: Tambourgere byder velkommen og fører fanen ind. Der bydes på velkomstdrinks, festmiddag med vine og let musik under middagen. Efter middagen serveres der kaffe/petitfours-cognac/likør. Der vil efter middagen være 2 timers fri bar med øl, vand og vin. Der vil være Dansemusik med et firemands orkester til kl.24, hvor fanen føres ud. Festen slutter kl. 0.30.
Deltagerprisen er med tilskud fra foreningen kun 595 kr. Betaling for mad og drikkevarer til bank nr. 1551 konto 3161028487. Vi vil meget gerne have en hurtig forhåndstilmelding til Jørgen Skov Andersen eller Freddy Wilson, så vi kan orientere restauratøren om antal deltagere.
Vi glæder os til at se alle efter sommerferien.
 

.

Kontaktinformationer

Formand
NOV-61 Lars Rønne
Abildgårdsvej 107
2830 Virum
Tlf.: 45 83 02 19
Mob.: 51 76 12 00
roenne@c.dk