.

.

 

.

.

Nordre Birks Garderforening

Forening nr. 62 – stiftet 19. november 1941

.

.

.

Om foreningen

Nordre Birks Garderforening blev stiftet under besættelsen. På det tidspunkt dækkede garderforeningen i København og Nordsjællands Garderforening, der hørte hjemme i Frederikssund, samt Frederiksborg Amts Garderforening med tjenestested i Hillerød, hele det storkøbenhavnske område.
Da besættelsen gav en del begrænsninger i bevægelsesfriheden, rationeringer m. m. tog en gruppe initiativ til at undersøge muligheden for at oprette en forening i det gamle Nordre Birk, der dækkede området nord for København. Denne gruppe bestod af overbetjent A. Schultz-Jørgensen (1916), bankbestyrer T. Ibsen, Overbetjent L. C. Westergaard og amtsbogholder C. baron Skell.
Foreningen dækker geografisk følgende områder: Brønshøj, Gladsaxe, Herlev, Måløv, Kirke Værløse, Smørum, Ledøje, Lyngby, Gentofte, Egedal, Furesø, Rudersdal, Hørsholm og Birkerød.

.

Kommende aktiviteter

Tirsdag den 21. januar kl. 18.30
BANKO  – Vi afholder igen det hyggelige årlige Bankospil. Det foregår på Cafè Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte. Alle medlemmer og gl. gardere med familie og venner er meget velkommen. Der vil som sædvanlig være mange flotte præmier og chancen for at gå hjem med en eller flere gevinster er derfor meget stor. Prisen for at deltage er kun 50 kr. for 3 spilleplader. Klokken 18.30 serveres et stykke med sild, 2 stk. lækkert smørrebrød samt ost og en øl, en snaps og kaffe. Prisen for mad og drikke er kun 100 kr. Hank op i familien og vennerne og deltag i dette flotte arrangement. Tilmelding skal ske senest 15. januar til Hans Larsen på 45 88 51 18 mail: hans.vera@mit.bolignet.dk eller Jørgen Skov Andersen på 45 88 66 73 eller mail til: joergen@skovandersen.dk. Betaling til bank kan ske på Reg. nr. 1551 konto 3161028487 for både banko og mad vil være meget fint. Husk at skrive hvem betalingen kommer fra. Kom i god tid til en hyggelig Bankoaften.
Skydning
Skydningen på 15 meter starter i det nye år mandag den 6 januar kl 16 på skydebanerne under Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53. Skydningerne fortsætter mandage i lige uger og den første skydedag i måneden er vores damer velkommen. Kom og vær med til at skyde på moderne elektroniske skydebaner, alle er velkommen.
Tirsdag den 18. februar kl. 18.00
Generalforsamling afholdes på Cafè Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte. Indkaldelse og dagsorden kan også ses på vores hjemmeside: www.nordrebirksgarderforening.dk. Kl. 18.00 serveres stegt flæsk med kartofler og persillesovs samt pandekager med is, 1 øl eller vand, 1 snaps og kaffe for kun 185 kr. Betaling for mad og drikkevarer til bank nr. 1551 konto 3161028487. Tilmelding til Jørgen Skov Andersen e-mail joergen@skovandersen.dk tlf. 4588 6673 eller til Hans Larsen, e-mail hans.vera@mit.bolignet.dk, tlf. 45 88 51 18,  senest onsdag den 12.02.2020.
Alle medlemmer er velkommen til generalforsamlingen, ønsker man ikke spisning, er det efter kl. 19 uden tilmelding.

.

Kontaktinformationer

Formand
NOV-61 Lars Rønne
Abildgårdsvej 107
2830 Virum
Tlf.: 45 83 02 19
Mob.: 51 76 12 00
roenne@c.dk