.

.

 

.

.

Holbæk Amts Garderforening

Forening nr. 21 – stiftet 24. marts 1911

.

.

.

Kommende aktiviteter

Bowling
Marts måneds bowlingaften er tirsdag den 10. marts 2020. Mødetidspunkt er kl. 16.00 i Mega Bowl i Holbæk. Tilmelding Bent Pedersen på 59 32 82 19 eller på e-mail: karenbent@c.dk
Roskilde domkirke
Lørdag den 21. marts er der udflugt til Roskilde domkirke. Vi starter kl. 10.15 fra P-pladsen ved Garderstuen i Holbæk, Anders Larsens vej 1-9,hvorfra der vil være fælles transport (samkørsel) i private biler til og fra Roskilde. I kirken får vi en rundvisning på ca. 1 time og derefter spiser vi frokost i Roskilde. Inviter din ægtefælle/partner med på turen, som kun koster 125,00 kr. pr. person. Prisen inkluderer transport plus entre i kirken samt rundvisning. Frokost betales særskilt.
Tilmelding senest søndag den 15. marts 2020 til Jørgen på telefon 24 93 48 82, e-mail: jtn@dlgmail.dk eller til Finn på telefon 51 74 22 26 eller på e-mail: finnhoeghchristensen@gmail.dk
Faneindvielse
Grundet uforudsete omstændigheder har vi måttet flytte indvielsen af vores nye foreningsfane til onsdag den 11. marts 2020, kl. 19.00 i Cafeen på Kulturkasernen i Holbæk tæt ved siden af Garderstuen. Der er plads til 50-60 personer så I må endelig møde op og i øvrigt tage jeres koner, kærester, børn mv. med. Foreningen byder på et let traktement bestående af 2 sandwich og en øl eller sodavand. Tilmelding senest søndag den 8. marts 2020 til formanden, Jørgen, på telefon 24 93 48 82, e-mail: jtn@dlgmail.dk eller til Hans Peitersen, på telefon 22 60 18 67, e-mail: hap@us.dk

.

Kontaktinformationer

Formand
Jørgen T Nielsen
Vestervang 21
4520 Svinninge
Tlf. 24 93 48 82
E-mail jtn@dlgmail.dk