.

.

 

.

OBS! Indstillingen kan normalt kun foretages af bestyrelsen for en Garderforening.

• Indstillingen foretages af en enig bestyrelse og skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.
• Indstillingen fremsendes via regionens vicepræsident
• Den indstillende Garderforening betaler selv for Hædersgaven til Kvinder
• Tildelingen foretages normalt af den stedlige vicepræsident.
• Et evt. afslag på den ønskede tildeling skal ikke begrundes af De Danske Garderforeningers
præsidium.
• Hædersgaven tilbageleveres ved død

Dit navn

Din e-mail

Dit telefonnummer

Bestyrelsen for (garderforening og nr.)

I region

Indstiller herved (navn)

Adresse

Postnummer og by

Der skal til indstillingen, gives en fyldig og dækkende besvarelse til følgende spørgsmål:

Hvori består den indstilledes indsats?

Er indsatsen alene for den lokale Garderforening?

Hvis nej; Hvilke Garderforeninger dækker indsatsen?

Hvor længe har den indstilledes indsats varet?

Er den indstillede stadig aktiv for Garderforeningen/Gardersagen? Har den indstillede tidligere modtaget nogen form for gave eller anden påskyndelse for sin
indsats?

Hvis ja, hvilken?

Tildelingen ønskes foretaget den

I forbindelse med