.

.

 

.

  OBS! Indstillingen kan normalt kun foretages af bestyrelsen for en Garderforening.

  • Indstillingen foretages af en enig bestyrelse og skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.
  • Indstillingen fremsendes via regionens vicepræsident
  • Den indstillende Garderforening betaler selv for Hædersgaven til Kvinder
  • Tildelingen foretages normalt af den stedlige vicepræsident.
  • Et evt. afslag på den ønskede tildeling skal ikke begrundes af De Danske Garderforeningers
  præsidium.
  • Hædersgaven tilbageleveres ved død

  Dit navn

  Din e-mail

  Dit telefonnummer

  Bestyrelsen for (garderforening og nr.)

  I region

  Indstiller herved (navn)

  Adresse

  Postnummer og by

  Der skal til indstillingen, gives en fyldig og dækkende besvarelse til følgende spørgsmål:

  Hvori består den indstilledes indsats?

  Er indsatsen alene for den lokale Garderforening?

  Hvis nej; Hvilke Garderforeninger dækker indsatsen?

  Hvor længe har den indstilledes indsats varet?

  Er den indstillede stadig aktiv for Garderforeningen/Gardersagen?

  Har den indstillede tidligere modtaget nogen form for gave eller anden påskyndelse for sin
  indsats?

  Hvis ja, hvilken?

  Tildelingen ønskes foretaget den

  I forbindelse med