.

.

Samarbejde med Politiet

I starten af november måned gennemførte regimentet en samarbejdsøvelse med Politiet, hvor de fire øvelsesvagthold for første gang skulle afprøve virket som beredskabsvagthold forud for rotationen sidst i november.
Tekst & Foto: Presseofficer Thomas Reimann, november 2021

”Formålet med øvelsen er at give garderne en realistisk øvelse forud for deres indtræden i Vagtkompagniet, hvor garderne skal stå i beredskab, som en del af den strategiske reserve til støtte for Politiet ved uvarslede hændelser i hele landet, fortæller kaptajn Søren Baundal, der er ansvarlig for øvelsen og fortsætter ”Gardernes opgave er at overtage Politiets bevogtningsopgave i et truet område, således Politiet kan indsætte deres ressourcer andre steder i landet”.

På Garderkasernen var der en vis spænding i luften for 1. Øvelsesvagthold, der denne onsdag skulle gennemføre øvelsen, som gennemføres i et erhvervsområde i Lillerød by nær Allerød Rådhus. Nu mødte garderne for første gang nogle af deres kommende befalingsmænd fra Vagtkompagniet. Det er nemlig også en øvelse for Vagtkompagniets befalingsmænd, idet de skal opnå en erfaring forud for en evt. skarp indsættelse. Ligeledes er det vigtigt at få øvet samarbejdet mellem Politiet og førerne, så procedurer kan finpudses og forventninger kan afstemmes inden en evt. indsættelse.

Efter 1,5 times klargørelse, kunne 2-timers beredskabet forlade Garderkasernen og køre mod erhvervsområdet i Lillerød. Straks efter ankomsten til indsatsområdet, kunne den ansvarlige politimand samt vagtholdsføreren gå en tur rundt i området og finde ud af, hvordan poster skulle udstilles, således bevogtningsopgaven blev løst tilfredsstillende.

Herefter kunne garderne fra 1. øvelsesvagthold besætte posterne og opbygge en rutine på disse.

“Øvelsen er en certificeringsøvelse, således at den ansvarlig politimand kan fungere som ansvarlig for modtagelse af Forsvarets personel – i dette tilfælde Livgardens beredskabsvagthold – ved en skarp alarmering”

Vagtfrit personel fra Vagtkompagniet deltog som momenter under øvelse og skulle skabe et normalbillede for garderne, men også være momenter, der har interesse i at lave ballade.

Dette billede skal sammenholdes med det civile normalbillede, med fodgængere, cyklister, biler samt lastbiler med varer til de bevogtede objekter. Så en del at holde øje med for garderne.

For Politikommissær Jørgen Petersen, der har det overordnede ansvar for planlægning og afvikling af uddannelsessamarbejdet mellem Politi og Forsvar, er dagens opgave, at følge politikommissær Jan Jensens arbejde i løbet af dagen.

”Øvelsen er en certificeringsøvelse, således at den ansvarlig politimand kan fungere som ansvarlig for modtagelse af Forsvarets personel – i dette tilfælde Livgardens beredskabsvagthold – ved en skarp alarmering”, fortæller Jørgen Petersen fra Politiskolen i København.

Politikommissær Jørgen Petersen forsøger hele tiden at stille spørgsmål ind til den ansvarlige politimand omkring de løsninger, han benytter sig af under indsættelsen.

”En af de vigtigste ting for den ansvarlig politimand, er evnen til at tilpasse opgaveløsningen i forhold til trusler m.m. og i samarbejde med Livgardens førere gennemføre disse justeringer”, afslutter Jørgen Petersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

For garderne synes rutineringen af posternes opgaver at komme hurtigt til dem i løbet af formiddagen og ved frokosttid. Men pludselig advares der om en politisk og mulig voldsom demonstration i området, som betyder at sikringen af området udvides.

Samtidig begynder en optrapning af små hændelser med ”meget interesserede” mennesker, der går rundt i området. Det er så gardernes opgave at adskille disse hændelser fra den normale gående og kørende trafik i området.

Pludselig kører en lille personbil ind til et af de bevogtede objekter og bliver bragt til standsning, således at personer i bilen kan kontrolleres. En af dem passer på et tidligere udsendt signalement fra Politiet, som derfor skal tilbageholdes af posten. Heldigvis forholder den mistænkelige sig roligt og kan efterfølgende overdrages til Politiet, der fører ham væk.

”Øvelsen er med til at træne Livgardens og Politiets førere i at samarbejde om løsningen af opgaven og samtidig opnå et kendskab til, hvilke ressourcer der kan indsættes” forklarer kaptajn Søren Baundal, der samtidig roser garderne for deres parathed og teoretiske forståelse, men ”Der vil altid være elementer, der kan eksekveres på en anden måde, men jeg er overordnet tilfreds med gardernes niveau på dette hold” afslutter Søren Baundal.

.

.

.

.