.

.

 

.

Skive & Omegns Garderforening 

Forening nr. 27 – stiftet 7. juni 1912 

.

.

.

Om foreningen

Vi er en forening, der gerne vil leve op til formålsparagrafferne i De Danske Garderforeninger, om at styrke og fastholde loyaliteten overfor kongehuset og fædrelandet og vedligeholde kammeratskabet mellem medlemmerne. Det gør vi blandt andet ved at afholde sammenkomster, fester, foredrag, skydning og hvad der ellers foreligger. For at opnå tilstrækkelig tilslutning til disse arrangementer vil vi gerne lokalt samarbejde med andre soldaterforeninger og regionalt sammen med andre garderforeninger.
Garderforeningen blev stiftet den 7. juni 1912 som Garderforeningen for Skive og Omegn. I 1996 blev foreningens navn Skive og Omegns Garderforening. I daglig tale bare Skive Garderforening. Sidste regnskabsår sluttede med 86 medlemmer, hvor den yngste er godt 20 år og den ældste 95 år. De fleste af medlemmerne bor i lokalområdet men nogle gamle gardere holder fast i Skive Garderforening, selvom de flytter fra området. Da Skive er en garnisonsby kan vi benytte lokaler på kasernen til nogle arrangementer.

.

Kommende aktiviteter

.

Kontaktinformationer

Formand
SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Tlf.: 41 57 31 42
Ahornvanget41@webspeed.dk
Næstformand
Viggo Tang Sørensen
Tlf.: 25 11 06 99
viggo-ts@mail.dk
Foreningens adresse
Ahornvænget 41, 7800 Skive