.

.

Medaljeparade

På trods af vejrudsigtens håbløse udsigter til januar måneds sidste lørdag, var over 400 veteraner mødt op på Garderkasernen for at modetage deres retmæssige ”Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009”.
Tekst: Apr-12 Andreas Dalsgaard – Marts 2016

I andet halvår af 2015 blev det offentliggjort, at en overset gruppe af danske veteraner ville blive anerkendt for deres internationale tjeneste. Forsvaret bekendtgjorde, at man med den nyindstiftede medajle ville ”anerkende danske veteraner, der har gjort international tjeneste i perioden 1948 til 2009”. Den nye medalje er dog ikke tilknyttet én bestemt udsendelse, men anerkender derimod den samlede indsats, ydet i førnævnte periode.

Motivationen for det nye tiltag kom af, at Forsvaret anslog, at der gik omkring 30.000 danske veteraner rundt i landet, uden at være anerkendt for deres indsats. I september måned udsendtes således invitationer til at deltage i en officiel parade, til alle kendte veteraner. I kombination hermed, bad Forsvaret alle soldaterforeninger og lignende organisationer om hjælp til at identificere alle de veteraner, som Forsvaret ikke selv var i stand til at opspore. Således har De Danske Garderforeninger også været inddraget, og har blandt andet søgt efter veteraner gennem Garderbladet, på vores hjemmeside og Facebook profil.

Den 30. januar 2016

Den sidste lørdag i januar måned afholdtes medaljeparaden således på Garderkasernen, og Garderbladet var naturligvis tilstede for at overvære den, for mange veteraner, betydningsfulde og følelsesladede parade. Mange gamle veteraner har siden udsendelsen været påvirket af den manglende markering af deres indsats. Da vi talte med en af de mange veteraner stod det da også klart, hvilken betydning en sådan parade har. Veteranen, der ikke ønskede at blive nævnt ved navn, udtrykte således sin begejstring over paraden:

”Da vi vendte hjem fra vores udsendelse, regnede vi egentlig med, at man officielt ville anerkende vores indsats i en eller anden form. Til vores store skuffelse, fandt en sådan markering aldrig sted. Jeg har siden da været i tvivl om, hvorvidt vores indsats overhovedet var strabadserne værd. Jeg modtog så det her brev tilbage i efteråret, der informerede om min indstilling, og endelig følte jeg en anerkendelse. Det at være her i dag, lukker på sin vis et kapitel for mig.”

Der var en undertrykt stolthed at spore i veteranens blik, da han kort efter støder til sine pårørende, der har taget turen til Høvelte for at overvære paraden. Netop pårørende udgjorde da også en betydelig andel af de mange mennesker, der i løbet af formiddagen stimlede sammen bag bygning 60, afventende på den snarlige parade. Alle stod med samme ranke ryg, stolte over deres kære, der nu ville blive anerkendt for sin indsats. 

Klokken 10:45 blev vores veteran, sammen med de godt 400 øvrige veteraner, beordret ind på Frederik d. III´s plads på tre geledder af Kaptajn Jesper Lund. En mangfoldig skare bestående af mænd og kvinder, unge som gamle, høje som lave, iført uniform eller i civil, med blå baretter eller vinterhuer, gik nu ind på pladsen. Netop den alsidige gruppe af mennesker afspejler tydeligt de mange udsendelser, der har fundet sted i perioden 1948 – 2009. Mænd og kvinder med en fortid i tre forskellige værn, trådte nu ind i geledderne i rør position.

Forreste geled med fem skridt…

I takt med at Frederik d. III´s fyldtes med veteraner, kom de ansvarlige officerer på arbejde. Et udbredt ønske om at stå i forreste række, strakte de tre geledder ud på to. Med en melding om, at man naturligvis forstod, at alle gerne ville stå i forreste række, blev paradedeltagerne dog bedt om at indtræde på tre geledder, som ordren jo lød på. Bedre blev det ikke, da et stort udsnit af højre fløj stod i vejen for æreskommandoens rute ind til pladsen, og derfor måtte sendes til venstre fløj.

Med en fast stemmeføring og tydelige kommandoer, lykkedes det dog at opstille paraden i tre gelleder, hvorefter styrken kunne overdrages til Oberstløjtnant Jan Stoltenborg. Efter en kort orientering om paradens forløb, stod de mange veteraner nu klar, afventende på at få overrakt medaljen.

Langs hele kanten af Frederik d. III´s plads stod de mange hundrede pårørende. Alle med telefoner og kameraer fremme for at uendeliggøre den betydningsfulde parade. Særligt stimlede de pårørende sammen ved geleddernes fløje, hvorfra man havde den bedste chance til at få et billede af paradestyrken. Børnene lå på knæ i kanten med telefoner løftet, bagved stod forældrene, ligeså med telefonerne løftet over deres hoveder.

Klokken 11:00 trådte Chef Livgarden, Oberst Klavs Lawes ind på pladsen for at inspicere paradestyrken. Efterfølgende marcherede en æreskommando fra vagtkompagniet ind på pladsen, anført af tambourkorpset. Særligt var denne del af paraden til stor beundring for de pårørende.

Før medaljerne blev tildelt paradestyrken, knyttede Chef Livgarden sine egne ord til medaljens betydning:

”I dag vil vi uddele Forsvarets medalje for international tjeneste 1948 – 2009. Og det sker for at anerkende jeres indsats, som har fundet sted i perioden 1948 – 2009, under udsendelse for Danmark i de konflikt- og katastrofeområder, I kan være stolte over jeres indsats, hvor I har ydet en flot indsats og herunder været villige til at yde det ultimative – nemlig med livet som indsats. Herfra skal lyde en stor tak til hver og en.”

Herefter lod Oberstløjtnant Jan Stoltenborg geledderne åbne. ”Forreste geled med fem skridt, andet geled med tre skridt, fremad march!”. Kommandoudførelsen trak et par smil på såvel de pårørende som paradedeltagerne, da man lettere rustent åbnede geledderne.

Startende fra højre fløj, blev hver og en i paraden nu tildelt den velfortjente medalje. Med de mange paradedeltagere, lod Chef Livgarden sig assistere til medaljeoverrækkelsen af Oberstløjtnant Jan Stoltenborg samt chefen for II Livgarden, Oberstløjtnant Henrik Hvilsom.

Da hele paradestyrken havde modtaget medaljen, afmarcherede æreskommandoen fra pladsen, hvorefter geledderne opløstes. Den før så sirlige og ordensprægede plads blev nu indtaget af stolte pårørende. Børn løb over pladsen og kastede for stolt at kaste sig i armene på deres fædre. Familiefotos blev taget og på-gensyn knus blev udvekslet mellem soldaterkammerater. Hermed fik Forsvaret lukket et kapital for mange veteraner.

.

.

.