.

.

 

.

.

Helsingør & Omegns Garderforening

Forening nr. 41 – stiftet 31. januar 1918

.

.

.

Om foreningen

Helsingør og omegns garderforening er stiftet den 31.januar 1918, foreningen har PT ca. 120 medlemmer.
Foreningen har minimum 4 arrangementer om året, generalforsamling, forårsudflugt, fugleskydning og andespil som de faste, derudover har vi skydeaftener og bowling.
Foreningen deltager i arrangementer lokalt med andre soldater foreninger som  4. maj, Valdemarsdag, Forsvarets dag m.fl.
Foreningen har ved flere lejligheder været vært ved Blå fest arrangementerne.
Bestyrelsens aldersfordeling er fra 26 år til 77 år med de 3 yngste under de 40 år så fremtiden ser lys ud, og hvis nye unge skulle komme til i bestyrelsen, bliver det ikke blandt bar gamle nisser.

.

Kommende aktiviteter

Fugleskydning
Det første arrangement efter sommer og coronapause er d. 30 august, hvor vi afholder den traditionelle fugleskydning på banerne i Hellebæk, du vil modtage særskilt info vedr. denne dag.
Skydning genoptages også, det bliver d. 1. september i skydeklubben på Blokhusvej og herefter hveranden tirsdag, der vil som sædvanlig være mulighed for at bestille smørrebrød, husk at ring til John S. i god tid på tlf. 5292 4802. Der er ingen tilmelding i øvrigt, så du kommer bare kl. 19:00 Andespillet er d. 6. november, også her vil du modtage særskilt invitation.

.

Kontaktinformationer

Formand
Lars Larsson
Vildrosevej 31
3060 Espergærde
Tlf.: 49 13 51 46
Mob.: 40 42 23 91
larsson@skorstensfejeren.dk