.

.

 

.

.

Helsingør & Omegns Garderforening

Forening nr. 41 – stiftet 31. januar 1918

.

.

.

Om foreningen

Helsingør og omegns garderforening er stiftet den 31.januar 1918, foreningen har PT ca. 120 medlemmer.
Foreningen har minimum 4 arrangementer om året, generalforsamling, forårsudflugt, fugleskydning og andespil som de faste, derudover har vi skydeaftener og bowling.
Foreningen deltager i arrangementer lokalt med andre soldater foreninger som  4. maj, Valdemarsdag, Forsvarets dag m.fl.
Foreningen har ved flere lejligheder været vært ved Blå fest arrangementerne.
Bestyrelsens aldersfordeling er fra 26 år til 77 år med de 3 yngste under de 40 år så fremtiden ser lys ud, og hvis nye unge skulle komme til i bestyrelsen, bliver det ikke blandt bar gamle nisser.

.

Kommende aktiviteter

Skydning
Det tætteste vi kommer på en kammeratskabsaften de nærmeste måneder er skydeaftnerne, Der skydes første gang i det nye år på banerne på Blokhusvej 07-01-2020 kl. 19:00 Herefter tirsdage i lige uger.
Der er mulighed for spisning, der skal bestilles i god tid hos juli 75 John Sundsgaard  tlf:9252 4802 Vi skyder sammen med Forsvarsbrødrene og der er god plads, så kom hvis du har lyst.

.

Kontaktinformationer

Formand
Lars Larsson
Vildrosevej 31
3060 Espergærde
Tlf.: 49 13 51 46
Mob.: 40 42 23 91
larsson@skorstensfejeren.dk