.

.

 

.

Garderforeningen for Aarhus & Omegn

Forening nr. 5 – stiftet 26. september 1902

.

.

.

Om foreningen

Foreningen blev stiftet den 26 september 1902, på prins Christians fødselsdag, og tæller i dag omkring 500 medlemmer, som gør foreningen til landets næststørste.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som fordeler sig med: Formand, næstformand, kasserer, registrator, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Vores formål er: ”At vække og vedligeholde kærlighed til kongehuset og fædreland, samt at sammenknytte og styrke det gamle, kammeratlige bånd blandt medlemmerne”
Derudover at give alle medlemmer der møder op til vores arrangementer, mulighed for at få en god oplevelse.
Derfor spænder vores arrangementer vidt med cirka 11 om året. Derudover har vi skydning i vinterhalvåret, samt en ”Detachementskydning” hvor Garderforeningen holder skydekonkurrence mod tjenestegørende gardere på Marselisborg med afsluttende middag og præmieoverrækkelse.
Når HM Dronningen holder jul på Marselisborg, deltager garderforeningen den 24.dec. I en hyggelig sammenkomst på garderkassernen, hvor der serveres gløgg og æbleskiver. Herefter følges vagten til afløsning kl. 12.
Vi deltager også i diverse mindehøjtideligheder.
Vi har en god økonomi, som gør at der gives store tilskud til diverse fester og arrangementer.
Vi kan derfor varmt anbefale et medlemskab af ”Garderforeningen for Aarhus og Omegn”.

.

Kommende aktiviteter

Generalforsamling: Fredag den 12. november kl. 18 i Frimurerlogens lokaler, Christiansgade, 8000 Aarhus C. Med dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. Årets generalforsamling bliver meget anderledes end vi plejer at opleve den:
(1) Vi vil meget gerne invitere din ledsager med denne aften. Mens vi afholder generalforsamling, vil Helle Lyster, der er kendt af mange fra TV, underholde ledsagerne med et spændende foredrag. Efter generalforsamlingen samles vi igen og nyder en udsøgt 3-retters middag.
(2) Denne aften indvier vi officielt vores nye fane, der skal følge os i vores fremtidige virke, både ved festlige og alvorlige begivenheder. Vicepræsident Jens Saabye Nielsen deltager i ceremonien og vil slå et af de tre søm i den nye fane.
(3) Der uddeles hæderstegn til dette og næste års jubilarer.
(4) Sidst, men ikke mindst: Der er ingen deltagerbetaling denne aften, hverken for medlemmer eller ledsagere. Vi glæder os og håber at se rigtig mange, både medlemmer og ledsagere. Bindende tilmelding fsv. angår spisning til Jørgen Ø. Johnsen, 4075 1724 eller mail til info@arostelte.dk senest den 5. november 2021. Hæderstegn bæres.

.

Kontaktinformationer

Formand
Niels Erik Kjær
Ristrupvej 39,
8471 Sabro
Tlf.: 86 24 10 15
Mob.: 40 27 02 38
garderkjaer@gmail.com