.

.

 

.

Garderforeningen for Aarhus & Omegn

Forening nr. 5 – stiftet 26. september 1902

.

.

.

Om foreningen

Foreningen blev stiftet den 26 september 1902, på prins Christians fødselsdag, og tæller i dag omkring 500 medlemmer, som gør foreningen til landets næststørste.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som fordeler sig med: Formand, næstformand, kasserer, registrator, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Vores formål er: ”At vække og vedligeholde kærlighed til kongehuset og fædreland, samt at sammenknytte og styrke det gamle, kammeratlige bånd blandt medlemmerne”
Derudover at give alle medlemmer der møder op til vores arrangementer, mulighed for at få en god oplevelse.
Derfor spænder vores arrangementer vidt med cirka 11 om året. Derudover har vi skydning i vinterhalvåret, samt en ”Detachementskydning” hvor Garderforeningen holder skydekonkurrence mod tjenestegørende gardere på Marselisborg med afsluttende middag og præmieoverrækkelse.
Når HM Dronningen holder jul på Marselisborg, deltager garderforeningen den 24.dec. I en hyggelig sammenkomst på garderkassernen, hvor der serveres gløgg og æbleskiver. Herefter følges vagten til afløsning kl. 12.
Vi deltager også i diverse mindehøjtideligheder.
Vi har en god økonomi, som gør at der gives store tilskud til diverse fester og arrangementer.
Vi kan derfor varmt anbefale et medlemskab af ”Garderforeningen for Aarhus og Omegn”.

.

Kommende aktiviteter

Glædelig jul på Gardergården: Fredag den 24. december kl. 10:45. Vi ønsker de tjenestegørende gardere på Marselisborgvagten en glædelig jul. Der serveres gløgg og godter. Glem juletravlheden for en stund. Kom og vær med til et par hyggelige timer og følg gerne med vagten til afløsning. NB Kun for medlemmer.
Bowling: Torsdag, 27. januar kl. 17:45 Bowling på ”Bowl´n´Fun”, Skanderborgvej 226, Viby J. Der konkurreres om flotte præmier der uddeles under den efterfølgende spisning. I lighed med tidligere håber vi, at I tager ægtefælle/samlever med til en hyggelig aften. Pris: 150 kr./deltager ekskl. drikkevarer. Bindende tilmelding til Per Bundgaard, tlf. 8698 8600 eller mail perbundgaardblikkenslagerfirma@hotmail.com senest 20. jan.
Garderskydning (riffel) foregår fra kl. 19:15 til 21 i Skytternes Hus DSB/ASF, Gøteborg Allé 7 G, Aarhus N på onsdagene 2. februar, 2. marts og 6. april. Oplysninger om skydning hos Jan Creutzberg, tlf. 3030 2162 eller mail gfaa1902@gmail.com 

.

Kontaktinformationer

Formand
Niels Erik Kjær
Ristrupvej 39,
8471 Sabro
Tlf.: 86 24 10 15
Mob.: 40 27 02 38
garderkjaer@gmail.com