.

.

 

.

Garderforeningen for Aarhus & Omegn

Forening nr. 5 – stiftet 26. september 1902

.

.

.

Om foreningen

Foreningen blev stiftet den 26 september 1902, på prins Christians fødselsdag, og tæller i dag omkring 500 medlemmer, som gør foreningen til landets næststørste.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som fordeler sig med: Formand, næstformand, kasserer, registrator, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Vores formål er: ”At vække og vedligeholde kærlighed til kongehuset og fædreland, samt at sammenknytte og styrke det gamle, kammeratlige bånd blandt medlemmerne”
Derudover at give alle medlemmer der møder op til vores arrangementer, mulighed for at få en god oplevelse.
Derfor spænder vores arrangementer vidt med cirka 11 om året. Derudover har vi skydning i vinterhalvåret, samt en ”Detachementskydning” hvor Garderforeningen holder skydekonkurrence mod tjenestegørende gardere på Marselisborg med afsluttende middag og præmieoverrækkelse.
Når HM Dronningen holder jul på Marselisborg, deltager garderforeningen den 24.dec. I en hyggelig sammenkomst på garderkassernen, hvor der serveres gløgg og æbleskiver. Herefter følges vagten til afløsning kl. 12.
Vi deltager også i diverse mindehøjtideligheder.
Vi har en god økonomi, som gør at der gives store tilskud til diverse fester og arrangementer.
Vi kan derfor varmt anbefale et medlemskab af ”Garderforeningen for Aarhus og Omegn”.

.

Kommende aktiviteter

Tirsdag den 24. december kl. 10:45
Glædelig jul på Gardergården. Vi ønsker de tjenestegørende gardere på Marselisborgvagten en glædelig jul. Der serveres gløgg og æbleskiver. Glem juletravlheden og kom til et par hyggelige timer og følg gerne vagten til afløsning. NB: Kun for medlemmer
Fredag den 10. januar 2020 kl. 18:30
Uddeling af hæderstegn. Frimurerlogen, Christiansgade, Aarhus C. Velkommen til det nye års første spisning. Der uddeles hæderstegn under spisningen. Fremmødte bedes bære hæderstegn. Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer. Bindende tilmelding til Jørgen Ø. Johnsen, tlf. 4075 1724 eller mail til abc-telte@mail.dk senest den 20. december 2019.
Onsdag den 15. januar 2020 kl. 19:15 til 21:00
Skydning (pistol) i Skytternes Hus DSB/ASF, Gøteborg Allé 7G, Aarhus N. Oplysninger om skydning hos Jan Creutzberg, tlf. 3030 2162.
Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19:15 til 21:00
Skydning (pistol)
Onsdag den 5. februar 2020 kl. 19:15 til 21:00
Skydning (riffel)
Skydning foregår i Skytternes Hus DSB/ASF, Gøteborg Allé 7G, Aarhus N. Oplysning om skydninger hos Jan Creutzberg, tlf. 3030 2162
Torsdag den 6. februar 2020 kl. 17:45
Bowlingaften i Bowl´n´Fun, Skanderborgvej 226, Viby J.  Vi konkurrerer om flotte præmier, som uddeles under den efterfølgende spisning. Tag gerne ægtefælle/samlever med. Pris: 150 kr./pers. excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til Per Bundgaard, tlf. 8698 8600 eller mail til perbundgaardblikkenslagerfirma@hotmail.com senest den 30. januar 2020.

.

Kontaktinformationer

Formand
Niels Erik Kjær
Ristrupvej 39,
8471 Sabro
Tlf.: 86 24 10 15
Mob.: 40 27 02 38
garderkjaer@gmail.com