.

.

 

.

Garderforeningen for Aarhus & Omegn

Forening nr. 5 – stiftet 26. september 1902

.

.

.

Om foreningen

Foreningen blev stiftet den 26 september 1902, på prins Christians fødselsdag, og tæller i dag omkring 500 medlemmer, som gør foreningen til landets næststørste.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som fordeler sig med: Formand, næstformand, kasserer, registrator, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Vores formål er: ”At vække og vedligeholde kærlighed til kongehuset og fædreland, samt at sammenknytte og styrke det gamle, kammeratlige bånd blandt medlemmerne”
Derudover at give alle medlemmer der møder op til vores arrangementer, mulighed for at få en god oplevelse.
Derfor spænder vores arrangementer vidt med cirka 11 om året. Derudover har vi skydning i vinterhalvåret, samt en ”Detachementskydning” hvor Garderforeningen holder skydekonkurrence mod tjenestegørende gardere på Marselisborg med afsluttende middag og præmieoverrækkelse.
Når HM Dronningen holder jul på Marselisborg, deltager garderforeningen den 24.dec. I en hyggelig sammenkomst på garderkassernen, hvor der serveres gløgg og æbleskiver. Herefter følges vagten til afløsning kl. 12.
Vi deltager også i diverse mindehøjtideligheder.
Vi har en god økonomi, som gør at der gives store tilskud til diverse fester og arrangementer.
Vi kan derfor varmt anbefale et medlemskab af ”Garderforeningen for Aarhus og Omegn”.

.

Kommende aktiviteter

Fredag den 13. november kl. 18:30: *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Generalforsamling og faneindvielse. Frimurerlogen, Christiansgade, Aarhus C.  Dagsorden jf. vedtægterne. Alle bør møde op denne aften, hvor der afholdes en lille ceremoni, hvor vi sammen understreger, at den nye fane skal følge os i vores fremtidige virke, og at den vil være med os både ved festlige og alvorlige stunder. Deltag også i den hyggelige spisning bagefter. Vælg mellem kogt torsk og engelsk bøf. Desserten er pandekager med is. Hæderstegn bæres. Pris: 100 kr./pers. ekskl. Drikkevarer. Bindende tilmelding vedr. spisning til Jørgen Ø. Johnsen, tlf. 4075 1724 eller e-mail info@arostelte.dk senest 6. november.
Torsdag den 26. november kl. 19: *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Julegløgg. Selskabslokalet, Skovvangsvej 127, Aarhus N. En aften hvor unge og ældre gamle gardere mødes til kammeratligt samvær og hygge. Nisserne serverer kraftig gløgg, æbleskiver og kaffe. Øl og vand kan købes. Pris: 70 kr./pers. Bindende tilmelding til Klaus Holck, tlf. 2339 1848 eller e-mail holck@oncable.dk senest 20. november.
Torsdag den 24. december kl. 10:45: *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Glædelig jul på Gardergården. Vi ønsker de tjenestegørende gardere på Marselisborgvagten en glædelig jul. Der serveres gløgg og godter. Glem juletravlheden og kom til et par hyggelige timer og følg gerne vagten til afløsning. NB. Kun for medlemmer

.

Kontaktinformationer

Formand
Niels Erik Kjær
Ristrupvej 39,
8471 Sabro
Tlf.: 86 24 10 15
Mob.: 40 27 02 38
garderkjaer@gmail.com