.

.

 

.

Garderforeningen for Aarhus & Omegn

Forening nr. 5 – stiftet 26. september 1902

.

.

.

Om foreningen

Foreningen blev stiftet den 26 september 1902, på prins Christians fødselsdag, og tæller i dag omkring 500 medlemmer, som gør foreningen til landets næststørste.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som fordeler sig med: Formand, næstformand, kasserer, registrator, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Vores formål er: ”At vække og vedligeholde kærlighed til kongehuset og fædreland, samt at sammenknytte og styrke det gamle, kammeratlige bånd blandt medlemmerne”
Derudover at give alle medlemmer der møder op til vores arrangementer, mulighed for at få en god oplevelse.
Derfor spænder vores arrangementer vidt med cirka 11 om året. Derudover har vi skydning i vinterhalvåret, samt en ”Detachementskydning” hvor Garderforeningen holder skydekonkurrence mod tjenestegørende gardere på Marselisborg med afsluttende middag og præmieoverrækkelse.
Når HM Dronningen holder jul på Marselisborg, deltager garderforeningen den 24.dec. I en hyggelig sammenkomst på garderkassernen, hvor der serveres gløgg og æbleskiver. Herefter følges vagten til afløsning kl. 12.
Vi deltager også i diverse mindehøjtideligheder.
Vi har en god økonomi, som gør at der gives store tilskud til diverse fester og arrangementer.
Vi kan derfor varmt anbefale et medlemskab af ”Garderforeningen for Aarhus og Omegn”.

.

Kommende aktiviteter

Fredag den 24. juni kl 18: Grillaften på Ristrup Hovedgård. Formand Niels Erik Kjær, gentager succesen og inviterer medlemmer af foreningen og naboforeninger samt deres ledsagere på helstegt pattegris med tilbehør i smukke omgivelser. Der vil være mulighed for at sparke lidt dæk på de store maskiner og/eller strække ben i parken, alt imens vi hygger os. Prisen for en hyggelig midsommeraften i gode kammeraters selskab er følgende: Medlemmer af Garderforeningen for Aarhus og Omegn og ledsagere er kr. 150,00/deltager, ekskl. drikkevarer. Medlemmer af andre foreninger og deres ledsagere er kr. 250,00/deltager, ekskl. drikkevarer. Bindende tilmelding til Niels Erik Kjær, tlf. 4027 0238 eller e-mail til garderkjaer@gmail.com senest den 3. juni. Indbetaling til reg. 7176, konto 1244558.  Anfør deltagernavn(e) og foreningsnavn ved indbetaling. Tilmelding er først registreret når indbetaling er modtaget.
Tirsdag den 5. juli 2022 kl. 14:00 Detachementsskydning. Den årlige dyst mellem tjenestegørende og gamle gardere. Vær med og få nogen hyggelige timers samvær med skydning, spisning på Gardergården og afsluttende tappenstreg kl. 21:30. Pokalen har været på foreningens hænder siden 2019. Skal det lykkes de tjenestegørende gardere at få revanche i år?? Bindende tilmelding til Jan Creutzberg, tlf. 3030 2162 eller mail til gfaa1902@gmail.com senest 26. juni 2022.

 

.

Kontaktinformationer

Formand
Niels Erik Kjær
Ristrupvej 39,
8471 Sabro
Tlf.: 86 24 10 15
Mob.: 40 27 02 38
garderkjaer@gmail.com