.

.

Operation Inherent Resolve: »Vi har det godt«

I sidste uge af september havde jeg mulighed for at besøge 2/I LG, som er udsendt til Irak på hold Operation Inherent Resolve OIR 10. Opgaven for kompagniet er at stille trænere og sikkerhedsvagter ”Guarding Angles” (GA) til træningen af irakiske grænsebevogtningsenheder.
Tekst: Oberst Mads Rahbek, Chef LG – oktober 2019

De Irakiske enheder kommer ind til Al Assad basen i perioder, hvor de modtager nye våben og udrustning fra USA og gennemgår uddannelse i de mest grundlæggende militære fag som skydning, førstehjælp, krigens love, morterskydning, forhold overfor vejsidebomber m.m.

Da det fortsat er meget varmt i den del af Irak, starter uddannelsen meget tidligt om morgenen og stopper midt på dagen seks dage om ugen, med en fast fridag fredag. Det betyder, at soldater og trænere møder meget tidligt om morgenen. De står op ved 4-tiden og kører ud til træningsområderne på basen, hvor uddannelsen normalt går i gang ved 6- tiden.

GA står vagt om uddannelsen og sikrer, at der ikke kommer trusler ind udefra, men de overvåger også de irakiske soldater og ser efter tegn på interne problemer og interne trusler mod trænerne. Det er et barsk job at stå i solen i fuld kampudrustning og overvåge sikkerheden. Det er rigtigt varmt. Da jeg var der, kom temperaturen hurtigt op på 40 grader, og det havde været en del varmere, da holdet startede i august.

Mit formål med besøget var at møde flest mulige af Livgardens udsendte og høre, hvordan de har det i missionen. Det betød, at jeg kørte tidligt ud og besøgte alle de steder, hvor de stod vagt eller gennemførte uddannelse. Der havde jeg god tid til at tale med soldaterne, når de på skift havde små pauser fra vagten. De øvrige udsendte, som arbejder på kontorer og værksteder i lejren, besøgte jeg så resten af dagen, når træningen var indstillet, enten dér hvor de arbejdede, eller når jeg mødte dem på KFUM i lejren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alle steder hvor jeg kom frem lød den samme melding: ”Vi har det godt, chef”.  Det var tydeligt for mig at se, at opgaven med at stå vagt om uddannelsen gav alle en stor indsigt i den udvikling de irakiske soldater gennemgik, og det gav en god forståelse af den samlede opgaveløsning som en holdpræstation. Når jeg så, hvordan de danske trænere underviste de Irakiske soldater, var det tydeligt, at de kommunikerer i øjenhøjde. Med respekt og humor skabte de et godt tillidsforhold til irakerne. Det er faktisk en stor præstation, for al kommunikation sker jo gennem en tolk.

Jeg så meget godt soldaterhåndværk fra vores udsendte soldater, og jeg mødte overalt en stor grad af motivation, engagement og professionalisme. Det bliver man rigtigt glad for og stolt af som regimentschef.

Der var intet brok eller negative bemærkninger, hvor jeg kom frem, om end der var et par, som ikke lagde skjul på, at de så frem til stegt flæsk og persillesovs og øl, når de kom hjem på leave. Det er også generelt gode vilkår, soldaterne lever og arbejder under, når man lige ser bort fra temperaturerne. Lejren har udviklet sig meget positivt, siden jeg besøgte Livgardens udsendte på hold 3 i 2016. Indkvartering, bad, træningsfaciliteter og forplejningen har udviklet sig positivt og etableringen af en KFUM, som drives med kærlig hånd og et stort hjerte af Thea, giver alle danske et hyggeligt sted at slappe af uden for tjenesten.

Den sidste aften under mit besøg, fik jeg lejlighed til at tale til det samlede kompagni og forklare lidt om, hvad der sker hjemme ved regimentet, og hvad de kan forvente at komme hjem til. Ligeledes fik jeg lejlighed til give en tilbagemelding på, hvad jeg havde set og oplevet under besøget, og der var en del ros og anerkendelse til alle.

Fredag morgen inden jeg skulle hjem, nåede jeg lige at opleve den legendariske ”fredagsbrunch” på ”KFUM”. Der var anrettet med friskbagt brød, rugbrød, leverpostej, spegepølse og mange andre danske specialiteter, som ikke føres i den ret amerikansk- inspirerede forplejning i lejren. Fredagsbrunchen er meget populær, kan jeg roligt sige.

Alt i alt var det et meget positivt besøg ved OIR10, som fremstår som en meget veldrevet mission med god motivation og stor professionalisme. Helt igennem gode repræsentanter for Danmark. Det var en glad og stolt regimentschef, der steg på flyveren hjem.

De har det godt og de gør det godt.

.

.

.