.

.

 

.

.

Søndre Birks Garderforening

Forening nr. 61 – stiftet 14. juni 1938

.

.

.

Om foreningen

Søndre Birks Garderforening – også kaldt ”Garderforeningen på Vestegnen” er oprettet 14. juni 1938. Foreningen er en meget stabil forening, idet der i vor forenings mere end 75 års virke kun har været i alt 5 formænd.
 Vor forening afholder mange aktiviteter over året, hvor skydning og bowling er førende, men derudover er der mange andre fælles aktiviteter, som du kan se på vor hjemmeside.
 Vor forening har gennem årene altid markeret os stærkt i regi af De Danske Garderforeninger. I dag er Søndre Birks Garderforening repræsenteret i De Danske Garderforeningers Præsidie ved vor formand Jens Crone som Vicepræsident. Vor forhenværende formand i foreningen, Knud Basballe, har ligeledes været Vicepræsident.
 Mennesker har brug for ståsteder. Vi der har været gardere, kan bl.a. finde et sådant ståsted i vor Garderforening, hvor vi i det fælles kammeratskab kan bekræfte holdninger og sympatier for kongehus, fædreland og landets værn. Det har vi værnet om alle de år, som foreningen har eksisteret.
 Nu er det ikke sådan, at vi kun er mænd i blå jakker. Vi bliver flittigt støttet af vore ”damer”, så kedeligt har vi det aldrig. Du kan trygt melde dig ind i vor forening, hvor du vil blive godt modtaget.

.

Kommende aktiviteter

Bowling
Begynder 1. september i Want2bowl i Tåstrup. Bowlingleder Jakob Hjorth, tlf. 2166 5633.
Flagdag
Den 5. september. Her plejer vi at deltage i ceremonien foran Glostrup Rådhus. Om det bliver gennemført på sædvanlig vis denne gang, ved vi ikke endnu.
Generalforsamling
Fredag den 25. september i Glostruphallens Restaurant kl. 18.30, hvor den corona-forsinkede generalforsamling gennemføres iht. dagsorden. Sidste punkt er uddeling af hæderstegn. De medlemmer, der i år er berettiget til et hæderstegn, vil skriftligt blive kontaktet forinden. Vi slutter af med spisning kl. ca. 20.00. Alle medlemmer er velkomne, men de medlemmer, der ønsker at deltage i spisningen, skal af hensyn til kuvertbestilling tilmelde sig til Jakob Hjorth på Mo. 2166 5633 eller til Niels Langstrup på Mo. 4033 4172 senest den 18. september. Nærmere omkring menu mm. i næste nr. af Garderbladet.
Skydning
Starter 30. september i skydekælderen i Glostrup hallen. Skydeformand Niels Langstrup, tlf. 4033 4172.
For alle aktiviteterne gælder det, at der kan komme ændringer. Der vil formentlig være nogle sundhedsfaglige hensyn, vi skal indrette os efter, så alle trygt kan deltage.
Efterhånden som vi ved mere, vil vi løbende opdatere jer pr. e-mail, Facebook, Garderbladet og på www.sbg.dk

.

Kontaktinformationer

Formand
Jens Crone
Fasanvænget 94
2791 Dragør
Tlf.: 25 25 50 02
jens.crone@gmail.com