.

.

 

.

.

Søndre Birks Garderforening

Forening nr. 61 – stiftet 14. juni 1938

.

.

.

Om foreningen

Søndre Birks Garderforening – også kaldt ”Garderforeningen på Vestegnen” er oprettet 14. juni 1938. Foreningen er en meget stabil forening med en god ledelse, idet der i vor forenings mere end 80 års virke kun har været i alt 6 formænd.
Det meste af året er der aktiviteter i form af skydning, bowling, golf, andespil, gardermarch, foredrag, udflugter og selvfølgelig en fest ind imellem. Som et nyt tiltag er foreningen også kommet på Facebook under navnet Søndre Birks Garderforening for at få en hurtigere kontakt mellem medlemmerne.
Vor forening har gennem årene altid markeret os stærkt i regi af De Danske Garderforeninger. Søndre Birks Garderforening har været repræsenteret i De Danske Garderforeningers præsidie ved vor nylig aftrådte formand Jens Crone som 1. Vicepræsident, 2012 -2019. På repræsentantskabsmødet 2018 i Randers indtrådt som fungerende Præsident. Fra 2019 valgt som Præsident. Vor tidligere formand i foreningen Knud Basballe, har ligeledes været Vicepræsident i perioden 1997 -2004.
Sammenholdet og fællesskabsfølelsen er stadig lige stærkt og usvækket i dag blandt de gamle gardere. Uanset om du har været indkaldt i 1952 eller 2019, oplever vi et fællesskab og et kammeratskab, som bunder i de fælles oplevelser og gode påvirkninger i tjenesten som garder. Som gammel garder fra Den Kongelige Livgarde oplever man også denne helt specielle følelse af sammenhold og tillid, at man stoler på hinanden og hjælper, hvis der er behov for det.  Mottoet er derfor også: En gang garder, altid garder!
Nu er det ikke sådan, at vi kun er mænd i blå jakker. Vi bliver flittigt støttet af vore ”damer”, så kedeligt har vi det aldrig. Du kan derfor trygt melde dig ind i vor forening, hvor du vil blive godt modtaget.

.

Kommende aktiviteter

Besøg foreningens hjemmeside i linket ovenover og se seneste nyt fra foreningen.

.

Kontaktinformationer

Formand
Carl Aage Lausten
Fiskernesvej 5
2670 Greve
Tlf.: 40 40 64 52
cal@lausten.dk