.

.

 

.

.

Søndre Birks Garderforening

Forening nr. 61 – stiftet 14. juni 1938

.

.

.

Om foreningen

Søndre Birks Garderforening – også kaldt ”Garderforeningen på Vestegnen” er oprettet 14. juni 1938. Foreningen er en meget stabil forening, idet der i vor forenings mere end 75 års virke kun har været i alt 5 formænd.
 Vor forening afholder mange aktiviteter over året, hvor skydning og bowling er førende, men derudover er der mange andre fælles aktiviteter, som du kan se på vor hjemmeside.
 Vor forening har gennem årene altid markeret os stærkt i regi af De Danske Garderforeninger. I dag er Søndre Birks Garderforening repræsenteret i De Danske Garderforeningers Præsidie ved vor formand Jens Crone som Vicepræsident. Vor forhenværende formand i foreningen, Knud Basballe, har ligeledes været Vicepræsident.
 Mennesker har brug for ståsteder. Vi der har været gardere, kan bl.a. finde et sådant ståsted i vor Garderforening, hvor vi i det fælles kammeratskab kan bekræfte holdninger og sympatier for kongehus, fædreland og landets værn. Det har vi værnet om alle de år, som foreningen har eksisteret.
 Nu er det ikke sådan, at vi kun er mænd i blå jakker. Vi bliver flittigt støttet af vore ”damer”, så kedeligt har vi det aldrig. Du kan trygt melde dig ind i vor forening, hvor du vil blive godt modtaget.

.

Kommende aktiviteter

Besøg på Livgardens Historiske Samling
Gothersgade 100, søndag den 8. marts kl. 11.15, og det er for hele familien! Fri entre, men husk billede ID! Vi mødes ved gitterporten og ser først vagtstyrken afgå. For dem der har lyst, går vi bagefter til restaurant DalleValle i Fiolstræde og spiser frokost, (for egen regning, men det er rimelige priser) Af hensyn til registrering i vagten og bordreservation, tilmelding hos Carl Aage Lausten 4040 6452 eller Henrik Graves Petersen 2615 2113 inden 27.februar
Generalforsamling fredag den 27. marts 2020
Glostruphallens Restaurant kl. 18.30, hvor generalforsamlingen gennemføres iht. dagsorden. Sidste punkt er uddeling af hæderstegn. De medlemmer, der i år er berettiget til et hæderstegn, vil blive kontaktet skriftligt forinden. Denne generalforsamling er speciel, idet vor formand Jens Crone ikke genopstiller, efter mindst 47 år i bestyrelsen, heraf de seneste 20 år som formand. Det er en bemærkelsesværdig indsats for Søndre Birks Garderforening og for De danske Garderforeninger. Vi håber derfor at rigtig mange medlemmer vil møde op og give Jens en velfortjent og varm tak for denne store indsats.
Spisning ca. kl. 20.15. Menuen i år vil også være speciel. En luksus sildeanretning, tilegnet Jens, kreeret og anrettet på tallerkener af Henrik. 3 stykker luksus-smørrebrød, Jens’ og alle gamle garderes ynglingsret! Hertil 1 snaps samt øl/vand. Kaffe og smørbagte småkager og et glas Garderportvin til. Til glæde for Jens runder vi af med fyldte slikskåle på bordene! Prisen er også speciel, 47 kr. + 3 kr. til Den kgl. Livgardes Fond, i alt 50 kr.! Alle medlemmer er velkomne, men I der ønsker at deltage i spisningen, skal af hensyn til køkkenet tilmelde jer til Jakob Hjorth på Mo. 2166 5633 eller til Niels Langstrup på Mo. 4033 4172 og senest den 18. marts.

.

Kontaktinformationer

Formand
Jens Crone
Fasanvænget 94
2791 Dragør
Tlf.: 25 25 50 02
jens.crone@gmail.com