.

.

 

.

.

Søndre Birks Garderforening

Forening nr. 61 – stiftet 14. juni 1938

.

.

.

Om foreningen

Søndre Birks Garderforening – også kaldt ”Garderforeningen på Vestegnen” er oprettet 14. juni 1938. Foreningen er en meget stabil forening med en god ledelse, idet der i vor forenings mere end 80 års virke kun har været i alt 6 formænd.
Det meste af året er der aktiviteter i form af skydning, bowling, golf, andespil, gardermarch, foredrag, udflugter og selvfølgelig en fest ind imellem. Som et nyt tiltag er foreningen også kommet på Facebook under navnet Søndre Birks Garderforening for at få en hurtigere kontakt mellem medlemmerne.
Vor forening har gennem årene altid markeret os stærkt i regi af De Danske Garderforeninger. Søndre Birks Garderforening har været repræsenteret i De Danske Garderforeningers præsidie ved vor nylig aftrådte formand Jens Crone som 1. Vicepræsident, 2012 -2019. På repræsentantskabsmødet 2018 i Randers indtrådt som fungerende Præsident. Fra 2019 valgt som Præsident. Vor tidligere formand i foreningen Knud Basballe, har ligeledes været Vicepræsident i perioden 1997 -2004.
Sammenholdet og fællesskabsfølelsen er stadig lige stærkt og usvækket i dag blandt de gamle gardere. Uanset om du har været indkaldt i 1952 eller 2019, oplever vi et fællesskab og et kammeratskab, som bunder i de fælles oplevelser og gode påvirkninger i tjenesten som garder. Som gammel garder fra Den Kongelige Livgarde oplever man også denne helt specielle følelse af sammenhold og tillid, at man stoler på hinanden og hjælper, hvis der er behov for det.  Mottoet er derfor også: En gang garder, altid garder!
Nu er det ikke sådan, at vi kun er mænd i blå jakker. Vi bliver flittigt støttet af vore ”damer”, så kedeligt har vi det aldrig. Du kan derfor trygt melde dig ind i vor forening, hvor du vil blive godt modtaget.

.

Kommende aktiviteter

Årets fugleskydning: Finder sted lørdag d. 28. august i Glostrup Bypark. Vi mødes kl. 09 ved ”skydeskuret” ved søen, hvor foreningen byder på kaffe og morgenmad samt en lille én til halsen. Der er busstoppested lige ud for Byparken. Prisen for deltagelse i skydningen er kr. 100. Når sidste skud er afgivet forlægger vi til Glostrup Gl. Præstegård, Hovedvejen 134. Her vil vi spise frokosten. Foreningen byder på 3 stk. luksus-smørrebrød med en øl og en snaps til, for en samlet pris af kr. 100. Ekstra drikkevarer for egen regning. Dagens program slutter ca. kl. 16. Bindende tilmelding senest d. 19.8. til Jakob Hjort tlf. 2166 5633 eller Carl Aage Lausten tlf. 4040 6452.
Generalforsamling: Torsdag den 23. september kl. 18.30 i Glostruphallens Restaurant, hvor generalforsamlingen gennemføres iht. dagsorden. Vi slutter af med spisning kl. ca. 20.00. Alle medlemmer er velkomne, men jer der ønsker at deltage i spisningen, skal af hensyn til køkkenet tilmelde sig til Jakob Hjorth på tlf. 2166 5633 eller til Carl Aage Lausten på tlf. 4040 6452 og senest den 16. september.

.

Kontaktinformationer

Formand
Carl Aage Lausten
Fiskernesvej 5
2670 Greve
Tlf.: 40 40 64 52
cal@lausten.dk