Skydning 


Som medlem af foreningen har du mulighed for at vedligeholde dine skydefærdigheder som du lærte da du var tjenestegørende ved Den Kongelige Livgarde.
De Danske Garderforeninger afholder 3 skydninger i løbet af året hvor vi som medlemmer af en Garderforening har mulighed for at deltage.
 


Landskydning 15 meter 

(…)


Landskydning 200 meter

(…) 


Individuel Landsmesterskab 

(…)


Vendelbo Pokalen 

(…)