Velkommen til Gl. Roskilde Amts Garderforening

Det bærende idegrundlag er, at give gamle gardere mulighed for at genopleve og fastholde kammeratskab, sammenhold, korpsånd og traditioner, som man lærte at værdsætte under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde.

 

Nyt fra DG

Årgangsparade på Livgardens Kaserne er for mange gamle gardere og deres årgange en begivenhed, der bliver set frem til, og specielt hvis egen årgang har jubilæum. Desværre blev Årgangsparaden i 2020 aflyst som følge af Corona og Covid 19, hvilket naturligvis medførte, at en hel del arrangementer blev aflyst.
Nu skriver vi 2021, og vi kæmper stadig med Corona og Covid 19, og igen ser vi frem mod en Årgangsparade, – bliver den afholdt i år eller ej …
Efter drøftelse mellem Præsidenten for De Danske Garderforeninger og Chefen for Den Kongelige Livgarde er aftalt, at:
Årgangsparade i maj 2021 er aflyst.
Årgangsparade planlægges i stedet afholdt søndag den 10. oktober 2021.
PBV
Bjarne C Jensen