Historie 

Himmerlands Garderforening blev stiftet den 4. december 1914 som nr. 34 i rækken af garderforeninger af nogle gode og velmenende gamle gardere. Mange af de gamle bestemmelse i love og forordninger er forsat gældende i nutiden. Mange steder er fundamentet for garderforeningerne med en anden sprogvending men meningen er der, og er god nok.

Af foreningens love fra 1914 fremgår det, at formålet blandt andet var at styrke og sammenknytte det gode, kammeratlige forhold blandt medlemmer ved afholdelse af fester, sammenkomster og foredrag, kærlighed til Konge og fædreland. At yde hjælp til trængende forhenværende gardere, deres enker og børn. Understøttelsen uddeles – når ikke omstændighederne kræver det anderledes – på Kongens fødselsdag af bestyrelsen efter derom given ansøgning. Medlemsbidraget er 6 kr årligt, der forfalder til betaling ved kassereren den 1. januar og 1. juli med halvdelen hver gang. Kontingentet opkræves gennem postvæsnet eller ved bud. Ved optagelse i foreningen erlægges 1 krone, for hvilken erholdes emblem og love.

Ovenstående ord fra de gamle love og vedtægter er velkendte værdier, som foreningen stadigvæk værner om. Dog er de gamle foreningsemblem ved at gå i glemmebogen. Der udleveres i dag den almindelig kendte DG-sol som mærke ved indtræden i foreningen.

Det var meningen, at der skulle ydes hjælp til trængende, forhenværende gardere, eller deres enker og børn. Det vil nok ikke være muligt i nutiden. Dels er kontingentet for lille og dels gøres der grove indhug i det til administration og porto. Så kontingent på omkring 200-250 kr. om året er meget hurtigt reduceret til næsten ingenting. En ufaglært arbejder i 1914 havde en timeløn på 46 øre og en kvinde 29 øre i timen, ikke meget set med vore øjne i dag, men købekraften var nok noget bedre end i dag. Derfor kan tanken om at at omregne kontingentet i 1914 til nutidskroner for at kunne danne et sammenligningsgrundlag være spændende. Når det har været muligt at yde hjælp til gamle gardere dengang, så må der jo have været noget overskud. Forbruget i en almindelig familie var ret lavt set med nutidens øjne, men 6 kr. om året i kontingent kunne umuligt nå ret langt. Men uagtet dette kunne man alligevel yde hjælp til børn og enker efter gamle gardere, hvilket var prisværdigt, kombineret med den omsorg man ydede for sine medmennesker, dels ved skive det ind i foreningens love, men også at tænke på de efterladte.

De gamle protokoller giver et godt indtryk om hvordan foreningslivet blev holdt aktivt. Der skulle ikke en ret stor begivenhed til for at afholde en fest, og fælles for alle arrangementerne var, at der var stor tilslutning. Festerne varede flere gange både til kl. 03 til 04 om morgenen. Det kan foreningen i dag være lidt misundelige over, da det nogle gange er svært at få tilslutning til arrangementerne.

Ved Himmerlands Garderforening i nutiden er der dog ofte god tilslutning, uanset om det er en tur ud i det blå, et foredrag eller som da Løgstør fik besøg af Dronning Margrethe og Prins Henrik en septemberdag i år 2000. Også her var der en rigtig stor tilslutning af gamle gardere, da Kongeskibet Dannebrog stævnede ind i Limfjorden og præcis kl. 10 kastede fortøjningerne ind på Kongekajen i Løgstør. Dronningen og Prinsgemalen hilste på hver enkelt fane i den opstillede faqneborg, og Himerlands Garderforenings fane var flot repræsenteret. Fra Løgstør havn gik turen til fods gennem den gamle del af byen til rådhuset. Ved Rådhuset havde Himmerlands Garderforening opstillet en fanevagt på 15 mand med vicepræsident Jens Kr. Dalsgaard i spidsen. Inden Dronningen og Prinsen gik ind på rådhuset til den officielle velkomst, hilste Regentparret på den opstillede fane og fanevagt.

Gardere i Himmerland slår sig sammen

Fra og med 2019 er der blevet en garderforening færre i Himmerland.

De to ”gamle” garderforeninger Hobro og Omegn GF 35 og Himmerlands GF 34 er ved udgangen af 2018 blevet enige om at fusionere og gå sammen i Himmerlands Garderforening som dermed bliver den fjerdestørste garderforening i Nordjylland med 125 medlemmer.

De to foreninger har tidligere haft samarbejde om blandt andet Himmerlands skydning (pokal) og udflugter, og vi fusionerer, fordi flere kan mere, som formand nov-61 Kjeld Sørensen udtryk er det.

På bestyrelsesmødet den 2. januar konstituerede bestyrelsen i Himmerlands Garderforening sig som følger:

Næstformand, sekretær og fanebærer april-76 Ole Haarbo, kasserer juli-92 Peter Ø. Mortensen, registrator maj-89 Mikkel Elmlund, skydeleder januar-90 Mogens Dalsgaard, bowlingleder november-75 Kristian K. Kristensen og bestyrelsesmedlem og fanebærer april-12 Rasmus Høgh Nørskov.

November-90 Jesper Fomsgaard og april 88 Claus Storgaard Nielsen fra Hobro og Omegn Garderforening deltager i bestyrelsesmøderne i Himmerlands Garderforening indtil næste generalforsamling nr. 105 den 4. december 2019.  


Formænd gennem tiden 

Købmand P. Dons Fabricius, Løgstør, 503-04-1898 1914 – 1915
Togfører Jacob Nielsen, Løgstør, 266-03-1879 1915 – 1929
Købmand Th. Aistrup, Løgstør, 278-04-1894 1929 – 1935
Bankbestyrer V. Marling, Løgstør, 422-04-1908 1935 – 1942
Inspektør J. Ryesgaard, Løgstør, 502-02-1905 1942 – 1943
Bankbestyrer V. Malling, Løgstør, 422-04-1908 1943 – 1945
Proprietær E. Bie, Overlade, 153-02-1901 1945 – 1947
Gårdejer Jens Dalsgaard, Vindblæs, 106-02-1922 1947 – 1972
Gårdejer Lars H. Jespersen, Løgsted, 438-05-1933 1972 – 1979
Konsulent Ejvind Nielsen, Aars, 339-04-1951 1979 – 1988
Gårdejer Jens Kr. Dalsgaad, Vindblæs, 500615 jan. 1961 1988 – 2005
Beredskabsinspektør Jens Berg, Vindblæs, 777969-06-1968 2005 – 2011
Ejendomsmægler Kjeld Sørensen, Løgstør, 501433 NOV- 61 2011

 

Den valgte bestyrelse i Himmerlands GF på generalforsamling nr. 105 den 4. dec. 2019.
Bagerste række set fra venstre mod højre:
Jan-90 Mogens Dalsgaard, juli-92 Peter Ø. Mortensen, nov-75 Kristian K. Kristensen og nov-90 Jesper Fomsgaard.
Forreste række set fra venstre mod højre:
Nov-61 Kjeld Sørensen, apr-76 Ole Haarbo, maj-89 Mikkel Elmlund og apr-88 Claus Storgaard Nielsen.