.

.

 

.

.

Garderforeningen i København

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885

.

.

.

Om foreningen

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.
Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.
Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

.

Kommende aktiviteter

Rundtur på Koldkrigsmuseum Stevnsfortet den 18. JUN 2022 kl. 10:20
Varighed ca. 1 ½ time og antal MAX 30 personer.
 
HISTORIK:
På Koldkrigsmuseum Stevnsfort minder vi dig om en historie, som du måske kan huske, men slet ikke kender. Historien har i denne tid fået en fornyet betydning.
Under Den Kolde Krig var Stevnsfort en brik i Danmarks og NATO’s forsvar. Halvøen Stevns ville ligge i allerforreste frontlinje, hvis der udbrød krig mellem øst og vest. Derfor byggede man Stevnsfort, og i 40 år holdt man her øje med fjenden.  
Der er tale om en rundvisning i det underjordiske fort. Det er ikke muligt at gå rundt i undergrunden på egen hånd. Vi taler derfor om en guidede tur i undergrunden.
Turen er på ca. 3 kilometer og tager ca. halvanden time.
 
Turen er ikke for dårlig gående.
 
Husk en ekstra trøje. Der er kun ca. 10 grader i Undergrunden.
 
TRANSPORT:
Transport til og fra Stevnsfortet sker ved egen foranstaltning.
Adressen er:
Korsnæbsvej 60
4673 Rødvig
 
Vi mødes på ovenstående adresse kl. 09:30. Hvorefter vi begiver os hen til billetlugen hvor vi skal være klar kl. 10:00.
 
FORPLEJNING:
Efter rundturen på Stevnsfortet kører vi til Cafe Algade hvor vi vil indtage vores frokost. En Cafe Algade Club Sandwich.
Cafe Algade
Algade 5
4660 Store Heddinge
Pris for Rundturen og Club Sandwich er på 200,- kr. pr. person
Drikkevare indkøbes ved egen foranstaltning.
 
Tilmeldingsfrist: 10. juni 2022.
En pårørende pr. person.
 

.

Kontaktinformationer

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk
Skyttelauget
Gardermumier