.

.

 

.

.

Garderforeningen i København

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885

.

.

.

Om foreningen

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.
Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.
Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

.

Kommende aktiviteter

135 års fødselsdag
Næste arrangement forventes at blive markeringen af foreningens 135 års fødselsdag den 21. august 2020. Mere herom i Garderbladets augustnummer.
Skyttelauget – Langdistance
***OBS! Grundet Covid-19 er skydning på langdistance indstillet***
GARDERMUMIERNE
***OBS! Grundet Covid-19 er Gardermumiernes aktiviteter indstillet på ubestemt tid***
Planlagte datoer for GARDERMUMIERNES frokostmøder i 2020
Tirsdag den 9. juni kl. 1130
Tirsdag den 4. august – Udflugt
Tirsdag den 1. september kl. 1130
Tirsdag den 6. oktober kl. 1130
Tirsdag den 3. november kl. 1130
Tirsdag den 1. december kl. 1130 Julefrokost

.

Kontaktinformationer

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk
Skyttelauget
Gardermumier