.

.

 

.

.

Garderforeningen i København

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885

.

.

.

Om foreningen

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.
Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.
Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

.

Kommende aktiviteter

Generalforsamling: Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 16. marts 2021 kl. 19.00 på Frederiksberg Slot. Dagsorden i henhold til foreningens love. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives til formanden senest den 15. februar.
Nordisk gardertræf i Stockholm: Garderforeningen har modtaget en invitation til nordisk gardertræf i Stockholm i dagene 16. og 17. juni 2021. Programmet omfatter bl.a. besøg i Riddarhuset, Högvaktsaflösning ved Stockholms Slot, Jubilæumskoncert i anledning af Livgardets 500 års jubilæum og meget mere. Program kan ses på Garderforeningens hjemmeside www.garderforeningen.dk. Prisen for deltagelse i dette arrangement er 1.000 SKR pro persona. Der er mulighed for at booke hotelværelser for 1.450 SKR for enkeltværelser/1.650 SKR for dobbeltværelse pr. nat. Se nærmere herom på hjemmesiden. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på mulig fælles transport til og fra Stockholm den 15. juni hhv. 18. juni. Ledsagere er meget velkomne til dette arrangement. Afhængig af covid-19 situationen kan aflysninger forekomme.
Skyttelauget – Langdistance 
Hvis forsamlingsloftet er hævet til mere end 5 personer, vil vi kunne mødes på Københavns Skyttecenter søndag d. 21. marts og 11. april. Vi vil i så fald starte dagen med morgenkaffe kl. 08.00, inden vi går på banerne.
Skyttelauget – Kortdistance 
Hvis vi er så heldige, at der er åbnet for indendørs idræt i marts, så vil der være skydning i DGI-byen onsdag d. 17., 24. og 31. marts samt onsdag d. 7., 14. og 21. april.
For yderligere oplysninger om Garderforeningens Skyttelaug og dets aktiviteter kan formanden kontaktes på mail stoltenborg@mail.dk eller telefon 8161 2073.
Mumierne
For en sikkerheds skyld og for at overholde vores vedtægter, indkaldes der herved til Ordinær generalforsamling tirsdag den 6. april kl. 11. Mødet finder sted i Spisesalen på Kastellet. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Der tages forbehold for myndighedernes evt. restriktioner. På bestyrelsens vegne.

.

Kontaktinformationer

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk
Skyttelauget
Gardermumier