.

.

 

.

.

Garderforeningen i København

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885

.

.

.

Om foreningen

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.
Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.
Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

.

Kommende aktiviteter

Seniorfrokost: Tirsdag den 12. oktober kl. 13 afholdes Seniorfrokost i Spisesalen på Kastellet. Frokosten er for medlemmer, der fylder 80 år i år eller som er ældre. De berettigede har fået særskilt invitation, og tilmeldingsfristen udløber den 4. oktober.
Sarahs sorte gryde: Tirsdag den 26. oktober kl. 19 serveres Sarahs sorte gryde, der er berømt på Hærens Officersskole. Det sker i Cafeteriet på Frederiksberg Slot. Tilmelding senest den 19. oktober på hjemmesiden eller tilmeldingstelefonen 4081 0040 mellem kl. 18 og 20 i dagene 12. til 19. oktober. Prisen er 150,00 pr. deltager og ledsagere er velkomne.
Skyttelauget 
Kortdistance: Så er vi godt i gang med skydningen på 15 m. Efter lang tids fravær er det godt igen at få fat i geværerne, og få afprøvet om sigte og aftræk stadig er, som de skal være. For den næste måneds tid skydes der således: onsdag den 13. og 27. oktober, og i november vil det være onsdag d. 3., 10.,  17. og 24. november. Onsdag den 3. november vil der være handicapskydning og spisning – tilmelding til spisning ikke senere end 31. oktober. Alle dage er på banerne i DGI-Byen i tidsrummet 18.30 – 21.00. Bemærk, at der ikke er træning onsdag den 20. oktober.
Langdistance: Træning søndag den 10. og søndag den 20. oktober. I november bydes på skydning søndag den 7. og søndag den 21. november. Alle dage er kl. 08.00 i SKAK-huset på Københavns Skyttecenter.
Generalforsamling: Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 1. december kl. 18.30 på Frederiksberg Slot. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Gardermumierne
Mumiefrokosten i november finder sted den 1.11. kl. 1130. Tilmelding til: Erik Schlüter SEP/66 mail: erik.schluter@live.dk eller Freddy Wilson MAJ/61 mail: freddywilson@outlook.dk. Mumiefonen er atter i drift 6062 3141. På glædeligt gensyn.
 

.

Kontaktinformationer

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk
Skyttelauget
Gardermumier