.

.

 

.

.

Garderforeningen i København

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885

.

.

.

Om foreningen

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.
Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.
Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

.

Kommende aktiviteter

Julefrokost *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Årets julefrokost afholdes lørdag den 5. december kl. 13 i Cafeteriet på Frederiksberg Slot. Vi nyder et traditionelt julebord med øl og snaps og efterfølgende kaffe. Prisen er igen i år 150 kr. pr. deltager, og ledsagere er meget velkomne. Tilmelding senest torsdag den 26. november via hjemmesiden www.garderforeningen.dk eller på tilmeldingstelefonen 4081 0040 i tiden 19. til 26. november mellem kl. 18 og 20.
Skyttelauget – Langdistance *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
For langdistancen er der skydning på Københavns Skyttecenter således i november og december, hvor vi mødes i SKAK-huset kl. 08: 8. november, 300m; 22. november, 50 m; 06. december, juleafslutning. Yderligere information om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til formanden, Jan Stoltenborg, på mail stoltenborg@mail.dk eller telefon 8161 2073.
Skyttelauget – Kortdistance *** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Programmet for november og december på kortdistancen ser således ud: 4. november, Handicapskydning; 11 november, træning; 18. november, trekantskydning/træning; 25. november, træning; 2. december, træning; 9. december, julehygge.Alle dage er på banerne i DGI-Byen i tidsrummet 18.30 – 21.00.
Alle dage er på banerne i DGI-Byen i tidsrummet 18.30 – 21.00.
GARDERMUMIERNE
I December er der julefrokost tirsdag den 1. december kl. 1130. Tilmelding senest 23. november til Erik Schlüter SEP/66, mail: erik.schluter@live.dk eller Freddy Wilson MAJ/63 mail: freddywilson@outlook.dk eller Mumiefonen: 6062 3141. Der vil fortsat ikke være sang. Ved frokosten i september blev vi enige om, at vi fra nytår skifter frokostdag til 1. mandag i måneden. Vi håber at se rigtig mange af jer og som sædvanlig i godt humør. Dette gælder såfremt ikke andet kommer fra myndighederne. Kommer der nyt fra myndighederne sender vi en meddelelse rundt til jer.
Planlagte datoer for GARDERMUMIERNES frokostmøder i 2020
*** OBS! KAN BLIVE AFLYST GRUNDET COVID-19. KONTAKT FORENINGEN ***
Tirsdag den 3. november kl. 1130
Tirsdag den 1. december kl. 1130 Julefrokost

.

Kontaktinformationer

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk
Skyttelauget
Gardermumier