.

.

 

.

.

Garderforeningen i København

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885

.

.

.

Om foreningen

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.
Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.
Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

.

Kommende aktiviteter

Vi er ved at have planen på plads for første halvdel af 2022. Vi kan allerede nu løfte sløret for, at vi arrangerer en rundvisning i Stærekassen, tirsdag den 15. februar 2022, kl. 18.30. Orkesterchef Eric Enstrøm vil vise rundt. Mere herom i næste nummer af Garderbladet.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 15. marts 2022 på Frederiksberg Slot. Ved samme lejlighed vil vi tildele jubilæumstegn. Mere herom i senere numre af Garderbladet.
Øvrige datoer er: Tirsdag den 19. april, tirsdag den 17. maj, tirsdag den 21. juni.
Skyttelauget 
I 2022 er der skydning onsdag 5., 12., 19. og 26. januar. Alle dage fra kl. 18.30 på skydebanerne i DGI-Byen. Onsdag den 12. januar er der handicapskydning og spisning, med tilmelding til formanden ikke senere end 9. januar. Onsdag 19. januar skydes der Trekantskydning mod Ndr. og Sdr. Birk. Skyttelauget skal stille med flest mulige skytter, så alle kan være med. Efter skydningen samles vi til afslutning med spisning. Tilmelding hertil skal ske til formanden ikke senere end16. januar.
Kortdistance: Skydeprogrammet for januar og februar byder på lidt af hvert: Træning onsdag d. 5/1, 26/1, 9/2 og 23/2. Handicapskydning og spisning onsdag d. 12/1 og 2/2. Trekantskydning onsdag d. 19. januar. Herudover er vi gået i gang med DG landsskydning på 15 m, som afholdes fra januar til og med marts.
Langdistance: Langdistance skyder følgende søndage: 9. januar, 23. januar, 6. februar og 20. februar  2022, hvor vi mødes i SKAK-huset på Københavns Skyttecenter til morgenkaffe kl. 08.00.
Gardermumierne
Gardermumierne holder frokost Tirsdag den 11. januar kl. 1130. Tilmelding til Erik Schlüter, erik.schluter@live.dk, 2016 4081 eller Freddy Wilson freddywilson@outlook.dk, 2168 4931. Seneste tilmelding 3. januar. næste frokost finder sted tirsdag den 1.februar. Alle møder er i Kastellet. Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
 

.

Kontaktinformationer

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk
Skyttelauget
Gardermumier