.

.

 

.

.

Garderforeningen i København

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885

.

.

.

Om foreningen

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.
Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.
Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

.

Kommende aktiviteter

Stiftelsesreception – 136 år: Vi indleder efteråret med stiftelsesreception i Hestestalden på Kastellet fredag d. 20. august mellem 16. og 18. Vi serverer lidt drikkevarer og snacks. Ledsagere er velkomne, og der er ingen tilmelding, men bestyrelsen modtager gerne tilkendegivelser om fremmøde. Hestestalden ligger til højre på Kirkepladsen, når du ser mod kirken. Der er ikke gode parkeringsmuligheder på Kastellets område, da der arbejdes med skybrudssikring.
Tildeling af jubilæumstegn: Jubilarer har fået tilsendt fornyet indbydelse til tildeling af jubilæumstegn. Det sker d. 21. september kl. 19. i Riddersalen på Frederiksberg Slot. Vi håber at se mange af jubilarerne til denne udskudte festlighed.
Generalforsamling: Der indkaldes til generalforsamling d. 21. september kl. 19.30 i Riddersalen på Frederiksberg Slot. Dagsorden i henhold til foreningens love. Bestyrelsen vil fremsætte forslag til ændringer i foreningens almindelige love. Ændringsforslaget og regnskab vil være tilgængelige på foreningens hjemmeside fra d. 1. september. Tilmelding er nødvendig, da vi er på militært område. Herom mere i næste nummer.
Skyttelauget 
Kortdistance: Den nye sæson for 21/22 skydes i gang onsdag d. 1. september. Herefter er der træning og diverse andre arrangementer stort set hver onsdag frem til udgangen af april. I september skydes der således: onsdag d. 1. træning, onsdag d. 9. handicapskydning og spisning – tilmelding til spisning ikke senere end 5. september -, onsdag den 15., 22. og 29. træning. Alle dage er på banerne i DGI-Byen i tidsrummet 18.30 – 21.00. I oktober startes med handicapskydning og spisning onsdag den 6. oktober
Langdistance: Landsskydning og træning således: August, søndag den 15. og søndag den 29. September, søndag den 12. og søndag den 26. Alle dage mødes vi kl. 08.00 i SKAK-huset på Københavns Skyttecenter. Mød nu op, -vi skal have flest mulige gamle gardere med i denne skydning.
Yderligere information om Skyttelauget kan fås ved henvendelse til formanden, Jan Stoltenborg, på mail stoltenborg@mail.dk eller tlf. 8161 2073.
Gardermumierne
Endelig kan vi se frem til at mødes igen. Det finder sted den 9. august kl. 11 i Spisesalen på Kastellet. Vi holder den årlige generalforsamling, med næsten et halvt års forsinkelse. Dagsorden er i henhold til vedtægterne. Der vil fra bestyrelsen blive udsendt en ”rigtig” indkaldelse. Vi håber virkelig at se så mange af jer, da alle vel er blevet vaccineret mod Covid19. Tilmelding til: Erik Schlüter erik.schluter@live.dk eller Freddy Wilson freddywilson@ouylook.dk
Mumiefonen er midlertidigt ude af funktion.
 

.

Kontaktinformationer

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk
Skyttelauget
Gardermumier