.

.

 

.

.

Garderforeningen i København

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885

.

.

.

Om foreningen

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.
Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.
Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

.

Kommende aktiviteter

Bowling
Foreningen afholder bowling tirsdag den 21. januar 2020. Vi mødes kl. 17.45 i World Cup Hallen, Rødovre Centrum (kælder) 2610 Rødovre og spiller fra kl. 18.00 til 20.00. Deltagergebyr kr. 50.00 + skoleje. Efterfølgende spiser vi sammen på et af centrets spisesteder (egenbetaling).
Tilmelding senest den 17. januar på hjemmesiden, eller direkte til Ole Abildgaard på telefon 22 49 48 46. Husk at angive om du ønsker at deltage i spisningen.
Skyttelauget – Langdistance
Der skydes igen på Københavns Skyttecenter søndag d. 12. og 26. januar, og  søndag d. 9. og 23. februar. Alle dage begynder med morgenkaffe kl. 08.00, hvorefter vi går på banerne. Vi mødes i SKAK-huset på parkeringspladsen lige inden for lågen til skyttecentret.
Skyttelauget – Kortdistance
Første skydedag i det nye år er onsdag den 8. januar, hvor vi starter op med handicapskydning og spisning.
Sidste del af sæson 2019/2020 er nu i gang. Skydebaner, geværer med mere er klar til brug, og venter nu kun på, at skytterne møder frem. Der skydes fortsat på banerne i DGI-byen, og der skydes om onsdagen i januar og februar fra kl. 18.30 – 21.00 således: Januar: 08 -15 – 22 – 29, og februar 05 og 26.
Skyttelauget – Handicapskydning
Onsdag den 15. januar og 5. februar skydes der handicapskydning. Efter skydningen serveres et par stykker smørrebrød og en kop kaffe, men deltagelse heri kræver tilmelding til formanden ikke senere end henholdsvis 12. januar og 2. februar.
Skyttelauget – Landsskydning
Landsskydning på 15 m er nu skudt i gang, og selvfølgelig bør du deltage. Det kan skydes fra januar til udgangen af marts, så alle bør have mulighed for at finde en onsdag, hvor der er mulighed for at komme på skydebanen. På gensyn til Landsskydning.
Banko
Ryd kalenderen og reserver onsdag den 19. februar til deltagelse i årets bankoaften i Skyttelauget. Der spilles på Frederiksberg Slot, og dørene til bankohallerne åbnes kl. 18.00. Da vi skal meddele om deltagelse til Slottet bedes du meddele navn og eventuelt registreringsnummer på bil til formanden på mail eller telefon ikke senere end 17. februar. Vel mødt 19. februar.
GARDERMUMIERNE
Februarmødet bliver tirsdag den 4. februar kl. 1130 i Kastellet. Tilmelding til SEP/66 Erik Schlüter mail: erik.schluter@live.dk eller Kassereren MAJ/63 Freddy Wilson mail: freddywilson@outlook.dk eller Mumiefonen 60 62 31 41 (husk at vente på klartonen inden du indtaler beskeden). I ønskes alle et rigtig godt nytår
Planlagte datoer for GARDERMUMIERNES frokostmøder i 2020
Tirsdag den 7. januar kl. 1130.
Tirsdag den 4. februar kl. 1130.
Torsdag den 5. marts kl. 1130 – bemærk dagen.
Tirsdag den 7. april kl. 1100 Generalforsamling.
Tirsdag den 5. maj kl. 1130.
Tirsdag den 9. juni kl. 1130.
Tirsdag den 4. august – Udflugt.
Tirsdag den 1. september kl. 1130.
Tirsdag den 6. oktober kl. 1130.
Tirsdag den 3. november kl. 1130.
Tirsdag den 1. december kl. 1130 Julefrokost.

.

Kontaktinformationer

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk
Skyttelauget
Gardermumier