.

.

 

.

.

Garderforeningen i København

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885

.

.

.

Om foreningen

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.
Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.
Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

.

Kommende aktiviteter

Nordisk gardertræf i Stockholm: Der er fortsat ingen afklaring af, om vi kan komme til Stockholm i dagene 16. og 17. juni 2021, men vi håber stadig. Hotelværelse kan bookes på Hotel Scandic Grand Central enten ved www.scandichotels.com eller ved telefon +46 08 517 517 00. Bookningskode BLIV140621. Sidste frist for bookning, der skal gøres individuelt, er den 14. maj 2021. Annullering af foretagen bookning kan ske indtil den 14. juni 2021 kl. 18.00. Bestyrelsen vil gerne have informationer om, hvem der ønsker at deltage i turen til Stockholm. Prisen for deltagelse er 1.000 SKK pro persona hertil kommer overnatning på 1.450 SKK for enkeltværelse/nat og 1.650 SKK/nat for dobbeltværelse. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formanden.
Skyttelauget – Langdistance 
Skydning på langdistancen har ligeledes været lukket ned i en længere periode, men nu er der igen skydning på Københavns Skyttecenter. Morgenkaffen og standpladserne er klar til at tage imod kl. 08:00 således: Søndag d.16. og 30. maj samt 13. og 27. juni: Træning kl. 08:00. Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset” på den store parkeringsplads lige efter opkørslen til skyttecentret.

.

Kontaktinformationer

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk
Skyttelauget
Gardermumier