.

.

 

.

.

Garderforeningen i København

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885

.

.

.

Om foreningen

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.
Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.
Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

.

Kommende aktiviteter

Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.00 på Frederiksberg Slot. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Dagsorden og regnskab bliver lagt på foreningens hjemmeside ca. 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Ved samme lejlighed tildeles jubilæumstegn til medlemmer, der har været medlemmer i 10, 25, 40, 50 eller 60. Der er udsendt jubilarerne særskilt invitation. Som jubilar skal du huske at meddele formanden, om du deltager eller ej.
Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød, øl og snaps samt kaffe i Cafeteriet. Hæders- og jubilæumstegn bæres.
Det er nødvendigt at tilmelde sig til generalforsamlingen, da vi er på militært område og af hensyn til bestilling af smørrebrød. Tilmelding kan ske via foreningens hjemmeside www.garderforeningen.dk eller vor tilmeldingstelefon 40810040 i perioden 2. marts til 9. marts 2019 mellem kl. 18.00 og 20.00.
Skyttelauget – Langdistance
På langdistancen skydes der søndag den 8. og 22. marts, og i april er det søndag d. 5. og 19. Vi mødes i SKAK-huset ved den store parkeringsplads kl. 08.00 til morgenkaffe, og når den er drukket går vi på banerne.
Generalforsamling
Skyttelaugets generalforsamling af holdes i år onsdag den 29. april på Frederiksberg Slot.

Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der vil være mulighed for at få råd og vejledning fra gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til formanden på telefon 4444 2473 eller stoltenborg@mail.dk.

Skyttelauget – Kortdistance
Skydeprogrammet byder igen på træning og landsskydning i hele måneden. I Marts måned er klar onsdag den 5., og 25 marts, og i april skydes der onsdag den 1., 8., 15 og 22. fra kl. 18.30 i DGI Byen.
Landsskydning på 15 m er i fuld gang, og vi skal naturligvis have så mange deltagere med som muligt, så find en onsdag i marts, hvor du kan komme en tur på skydebanen og være med.
GARDERMUMIERNE
Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 5. april 2020 kl. 1100 på Kastellet,
Planlagte datoer for GARDERMUMIERNES frokostmøder i 2020
Torsdag den 5. marts kl. 1130 – bemærk dagen.
Tirsdag den 7. april kl. 1100 Generalforsamling.
Tirsdag den 5. maj kl. 1130.
Tirsdag den 9. juni kl. 1130.
Tirsdag den 4. august – Udflugt.
Tirsdag den 1. september kl. 1130.
Tirsdag den 6. oktober kl. 1130.
Tirsdag den 3. november kl. 1130.
Tirsdag den 1. december kl. 1130 Julefrokost.

.

Kontaktinformationer

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk
Skyttelauget
Gardermumier