.

.

 

.

.

Garderforeningen i København

Forening nr. 1 – stiftet 25. august 1885

.

.

.

Om foreningen

Garderforeningen i København, stiftet den 23. august 1885, er verdens ældste regimentsforening. Den er i dag Danmarks største soldaterforening.
Foreningens motto er:
“For Kongen, vort Land og dets Værn”
De fundamentale begreber om pligt, ære og troskab, som er en bærende søjle for personalet i Den Kongelige Livgarde, føres helhjertet videre i Garderforeningen i København. Foreningen er i dag den mest aktive soldaterforening i hovedstaden, den største i Danmark med over 1.100 medlemmer og med et meget aktivt skyttelaug.
Foreningens formål er, at vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dette søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l. Det sker ved arrangementer 8-9 gange om året. Faste arrangementer er generalforsamling i marts, hæderstegnstildeling i april samt julefrokost og bankospil i november/december.

.

Kommende aktiviteter

Generalforsamling
Coronakrisen har lagt en dæmper på arrangementer af denne slags, men vi håber, at vi kan afholde vor generalforsamling på Frederiksberg Slot, torsdag den 17. september 2020 kl. 19.00. Men mere herom i Garderbladets septembernummer.
Skyttelauget – Langdistance
Sidste halvdel af sæson på langdistance 2020 er nu i gang. Skydebaner, geværer med mere er klar til brug, og venter nu kun på, at skytterne møder frem. Der skydes på banerne Københavns Skyttecenter søndag d. 8., 16. og 30. august. I september ses vi på skydebanen søndag d. 13. februar. Alle dage begynder med morgenkaffe kl. 08.00, hvorefter vi går på banerne. Vi mødes i SKAK-huset på parkeringspladsen lige inden for lågen til skyttecentret.
Skyttelauget – Landsskydning
Husk at alle gamle gardere bør skyde landsskydning 200 m. Landsskydning kan skydes på Skyttelaugets skydedage i august og september.
For yderligere oplysninger om Garderforeningens Skyttelaug og dets aktiviteter kan formanden kontaktes på mail stoltenborg@mail.dk eller telefon 8161 2073.
GARDERMUMIERNE
Da det ser ud til, at vi kan afvikle vores frokost i september glæder det os, at kunne indkalde til Ordinær Generalforsamling tirsdag den 8. september 2020 kl. 1100. Dagsorden iht. vedtægterne. Se tidligere udsendte indkaldelse for yderligere info.
Planlagte datoer for GARDERMUMIERNES frokostmøder i 2020
Tirsdag den 6. oktober kl. 1130
Tirsdag den 3. november kl. 1130
Tirsdag den 1. december kl. 1130 Julefrokost

.

Kontaktinformationer

Formand:
Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th
2100 København Ø
Tlf.: 23 71 15 43
formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator:
Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37
2300 København S
Tlf.: 42 54 09 06
kasserer@garderforeningen.dk
Skyttelauget
Gardermumier