.

.

 

.

.

New Yorks Garderforening

Forening nr. 91 – stiftet 31. maj 1928

.

.

.

Om foreningen

Vores Garderforening blev stiftet den 31. maj 1928 som den første garderforening uden Danmark. Efter nogle trænge år blev kongelige kammersanger Lauritz Melchior i 1936 medlem af foreningen, og han skænkede i samme år en smuk fane til foreningen. Fanen blev indviet den 14. maj 1937 i anledning af kongens regeringsjubilæum.
Den 1. maj 1938 fejrede foreningen sin 10-års-dag, og det højtidligste øjeblik var, da Danmarks gesandt, Otto Vadsted, påsatte fanen det fanespyd med kronede ciffer, der var skænket foreningen af Christian den 10.
Vores formål som Garderforening er at vække og vedligeholde kærlighed til konge og fædreland samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne, gamle tjenestegørende fra Livgarden bosat i udlandet.
Med 14 medlemmer eksisterer Garderforeningen stadig til dags dato.

.

Kommende aktiviteter

Foreningen har ingen planlagte aktiviteter

.

Kontaktinformationer

Formand
Claus Aarestrup Friis
1241 Hulls Highway, Southport, USA
06890 Conneticut
Tlf. +1 203 259 0767
new_york_garderforening@hotmail.com