.

.

Nyheder  Ι  Historie

Politivagten: Amalienborg Slotsplads den 19. september 1944

Mig bekendt er det kun ved to lejligheder, siden den kongelige familie i 1794 begyndte at anvende Amalienborg Slot som residens, sket, at Den kongelige Livgarde ikke har varetaget vagten ved dette slot. Senest var det i forbindelse med fejringen af Livgardens 300 års fødselsdag i 1958, hvor Søværnet for en enkelt dag havde overtaget vagten. Første gang var det langt alvorligere begivenheder.

.

Tekst: JUL-72 Steffen Rasmussen, december 2016

Første gang var det, som sagt, langt alvorligere begivenheder, der gjorde, at Livgarden ikke var i stand til at bestride vagten. Det var nemlig i perioden fra 29.august 1943, hvor den tyske besættelsesmagt satte det danske militær ud af spillet og til kong Christian X’s misbilligelse posterede tyske tropper på Sorgenfri og Amalienborg slot.

Tyskerne accepterede dog gennem forhandlinger at overlade bevogtningen af den kongelige familie til det danske politi den 6.oktober 1943. Politivagten fortsatte frem til efter befrielsen, hvor Livgarden den 10.juni 1945 under stor bevågenhed fra befolkningen atter overtog opgaven med bevogtning af den danske kongefamilie.     

I den periode, hvor Politivagten var oprettet, skete der imidlertid den dramatiske begivenhed, at tyskerne den 19.september 1944 ved en falsk luftalarm satte det danske politi ud af spillet. Dette havde også betydning for Politivagten på Amalienborg, og det er disse begivenheder jeg vil gengive her.

Baggrund

Som allerede nævnt, havde tyskerne efter overfaldet på det danske militær den 29.august 1943 – hvor Livgarden var i kamp på Sorgenfri Slot – posteret tyske tropper ved Sorgenfri og på Amalienborg. Efter 5 uger lykkedes det at overtale tyskerne til, at det danske politi kunne oprette en Kongevagt, som kunne …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet december 2016 ved at klikke her

.

.

.

.