Historie 


Sidst på året i 1909 fik nogle gamle gardere den ide, at de hjemsendte gardere fra Roskilde områet skulle have en garderforening. I juni måned tidligere på året havde de været til Livgardens 250 års jubilæum, og der så de at de gamle garder i København allerede i 24 år havde haft en forening, der ud over at virke som forum for selskabelighed, også kunne være konten til regimentet, samt medvirke at fremme respekten og forståelsen for kongehuset og fædrelandet.

Tre gamle gardere:

103-2-1870 proprietær C. Jørgensen, Himmelev

220-1-1877 møller M.P. Maxen, Osted Møllegaard

159-2-1879 gårdejer N. Andersen, Gøderup 

Indrykkede en annonce i aviserne i Roskilde og Køge, hvori man efterlyste gamle soldater der havde aftjent værnepligten ved Den Kongelige Livgarde.

Med baggrund i ovenstående meldte 13 gamle gardere sig og blev inviteret til det første møde tirsdag den 28 december 1909, som fandt sted i Central Cafeen, Skomagergade 4, Roskilde.

På forslag fra indbyderne. påtog mødedeltagerne sig at danne det udvalg, der til den stiftende generalforsamling først i det nye år, skulle fremlægge et udkast til garderforeningens første love.

Da initiativet i Roskilde blev sat i gang var der kun 7 Garderforeninger etableret i landet, men da Garderforeningen ved den stiftede generalforsamling den 22. januar 1910 så dagens lys, blev den nummer 17. Der var således andre end de tre fra Roskilde der efter Livgardens 250 års jubilæum, fik den samme gode ide.

Stiftere af Gl. Roskilde Amts Garderforening:

083-2-1872 bogholder Ole Petersen, Roskilde

221-3-1879 maler Peter Sørensen, Roskilde

288-3-1892 købmand C. Hansen, Roskilde

220-1-1877 møller M.P. Maxen, Osted Møllegaard, Osted

500-4-1882 murer Richard Rasmussen, Roskilde

357-4-1884 gårdejer Holger Holgersen, Vindinge

062-2-1903 bestyrer H.N. Nielsen “Scheels Eng” Havdrup

159-2-1879 gårdejer N. Andersen, Gøderup

103-2-1870 proprietær C. Jørgensen, Himmelev

235-2-1878 murer Aksel Petersen, Roskilde

023-3-1878 gårdejer Jens Jensen, Kattinge

226-4-1880 murer S. Sørensen, Skalstrup

199-4-1903 politibetjent G.A. Cederholm, Roskilde


100 års Jubilæum 

1910 – 2010

En domkirke, et gymnasium og en historisk sal var rammen om vores 100 års jubilæum.

Programmet stod på en festgudstjeneste med faner fra 9 andre foreninger, som vi siger mange tak for fremmøde og var med til at gøre gudstjenesten endnu mere mindeværdig.  

Efterfølgende stod dagens program på reception og bogindvielse.

Sidst men ikke mindst var der budt til gallafest i guldaldersalen på hotel Prindsen, som ses på ovenstående billed. Ved gallamiddagen var der velkomst, faneindvielse, dejlig mad, god vin, fantastisk selskab, gode taler og til sidst dans til festen sluttede kl. 01.00.

En stor tak til alle der var med til at gøre dagen uforglemmelig ved både receptionen og gallamiddagen.

Tak for jeres støtte og deltagelse

En speciel tak til:

Sogne-/feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen

Leif Fokking, Jørgen Ypkendanz, Jens Prip Bonnesen

Bjarne C. Jensen og Tommy Hansen 

no images were found