.

.

To Gardere mødes i Afghanistan. Den ene fra AIAT og den anden ANAOA

Resolute Support Mission har til formål at styrke afghanernes evne til at varetage deres egen sikkerhed. Missionen fokuserer på træning, rådgivning og støtte til nationale institutioner, herunder de afghanske nationale sikkerhedsstyrker. Siden oprettelsen af Resolute Support I 2014 har Danmark bidraget med rådgivere til at opbygge og styrke den afghanske hærs uddannelsessystem. De danske bidrag er placeret i Kabul på fire geografiske adskilte installationer: New Kabul Compound, Camp Qargha, Resolute Supports Hovedkvarter og Hamid Karzai International Airport.
September 2018

Army Institutional Advisory Team, i dagligt tale kaldt AIAT, består af deltagere fra ti nationer. Enheden er opdelt i fire teams, et der ser på uddannelsesbehov, et der ser på levering af uddannelse, et der arbejder med uddannelsesstøtte (alt fra HR til finansiering), og det sidste team favner al ledelse og doktrin udvikling. Alle fire teams har en dansk OL+ som leder. En stilling som de tidligere udsendte danskerne fik tildelt grundet deres ihærdige arbejdsindsats.

Og det er så her den første garder dukker op. Mit navn er Nicolai Schat-Eppers, indkaldt til 1/I/LG december 1995. Jeg blev udsendt til Kabul i januar i år og skal rotere hjem i august. Det er min anden tur til Afghanistan, sidst var jeg kompagnichef for Charlie Coy i Armadillo på hold 8, 2009-2010.

Denne gang er jeg teamleader og ansvarlig for ledelse og doktrin udvikling. Mit team består af 6 militært ansatte og tre amerikanske contractors samt 30 lokale tolke og media medarbejdere. På det seneste er jeg desuden blevet ansvarlig for at rådgive Marshal Fahim National Defence University (MFNDU) hovedkvarteret som led i en reorganisering af AIAT. Denne reorganisering skyldes at det afghanske forsvar om ganske kort tid opretter en uddannelseskommando kaldet Unified Training and Education Command, UTEDC. Formålet med kommandoen er at ensrette og styrke uddannelsen på alle niveauer i den afghanske hær.

Grundet omfanget af disse to opgaver, har jeg på det sidste overleveret ledelse og doktrin opgaven til en nyankommet tysk oberstløjtnant. Således kan jeg entydigt fokusere på at opbygge MFNDU hovedkvarterets evne til at udføre sit virke som hovedkvarter. Hovedopgaven består i at få afghanerne til at kommunikere internt i hovedkvarteret. Jeg knokler med at støtte afghanerne i at udvikle egne processer og procedurer for deres stabsarbejde. Dette vanskeliggøres af flere overordnede udfordringer, Inherent Law (tvangs pensionering af ældre officerer), manglende chefer på to- og tre-stjernet niveau og korruption. For tiden er MFNDU hovedkvarteret uden chef. Og afghanerne gør nødigt noget uden chefens tilladelse eller underskrift. Her hersker ingen form for ”Auftragstaktik”. Men de seneste ugers konstante tilstedeværelse og det at stille krav til vores samarbejde har båret frugt. Hovedkvarteret er begyndt at afholde ugentlige koordinationsmøder indenfor uddannelse og logistik. Her bliver der løst problematikker på tværs af de underliggende enheder. 

For at lykkes i denne opgave må jeg dele min tid mellem New Kabul Compound og MFNDU hovedkvarteret. Sidstnævnte institution ligger vest for Kabul centrum, i et træningsområde kaldet Qargha. Og det er her vi to gardere mødtes. Jeg var ved at blive indkvarteret i det danske beboelsesområde da jeg så en gut med en sort baret og en sol i panden. Vi hilste på hinanden, udvekslede kort garderminder og Japhet fortalte om, hvordan han var havnet i Qargha.

KN+ Japhet W.G. Eichel sammen med to engelsk kollegaer og deres afghansk kollega 

Livet i Qargha: Mit navn er Japhet W.G. Eichel, og jeg blev indkaldt i Livgarden i 2010, og er i dag udsendt til Afghanistan for anden gang. Efter livgarden uddannede jeg mig som Sprogofficer, og i mit virke mentorerer jeg på den afghanske officersskole, og jeg løser diverse tolkeopgaver i, og uden for lejren. Mit daglige arbejde går med at mentorere Selection afdelingen på officersskolen, der skal udvælge de bedste kandidater, der skal være kommende officerer. Desuden arbejder jeg meget med rekruttering til den afghanske hær, der er meget plaget af korruption og desertering.

Som efterhånden gammel garder, varmede det mit hjerte næsten ligeså meget som min sol i baretten gør hver dag, da jeg modtog en pakke fra jer (LG og DG, red.). Pakken skabte velfærd med det samme, og var med til at højne moralen ikke kun blandt danskerne, men også hos vores internationale kollegaer. Bolcherne delte jeg ud på en natpatrulje som jeg var på sammen med de engelske Wales Guards. Når disse ikke er udsendt står de vagttjeneste ved Buckingham Palace, Westminister og Tower of London, hvorfor vi fandt fælles fodslag i erfaringer fra ceremonielle vagter og kærligheden til denne, og irritationen over at have bjørneskindshue på. Bolcherne gav et skud energi og især lakridsbolcherne vækkede nogle af de unge soldater. Den lille garderfigur gav jeg til min tætteste afghanske kollega Oberst Jan Agha, der modtog den med et kæmpe smil, et fast håndtryk og et dybtfølt tak. Endnu engang skal der lyde et stort tak for pakken og de fine ord i kortet.

Vi vil begge gerne takke Chefen for Den Kongelige Livgarde og De Danske Garderforeninger for de flotte gaver vi modtog i anledningen af Årsdagen. Sikken en overraskelse. Det bragte glæde hos flere af vores kollegaer, danske som udenlandske. Det er en utrolig oplevelse at høre andres reaktioner, når vi forklarer, hvem der har sendt os så mange ting, og hvorfor. Dette er et enestående fænomen blandt alle vi er sammen med. Javel, amerikanerne modtager velfærdspakker fra diverse organisationer i USA, men ingen modtager gaver fra deres regiment eller soldaterforening.

Og her stopper det ikke, for der er ikke andre i missionen os bekendt, hvis hustruer modtager en flot buket blomster fra Regimentchefen på Årsdagen med et tak for alt det hustruen klarer, mens garderen er udsendt! Vi er begge to stolte over at blive støttet på så flot vis. Tak.

.

Bag om om Resolute Support Missionen (RSM) i Afghanistan

I New Kabul Compound bor det dansk rådgiver-bidrag under AIAT, den danske force protection enhed og to stabsofficerer. Det danske rådgiverbidrag støtter opbygningen af de militære institutioner i Kabul. Dette bidrag støttes af en enhed fra Opklaringsbataljonen fra Gardehusarregimentet, der udgør det danske mobile force protection team. De står for transporten og sikkerheden, når rådgivere tager til møde med deres afghanske samarbejdspartnere i Kabul by. De to stabsofficerer sidder i en britisk stab, der håndterer sikkerheden i Kabul.

I Camp Qargha lidt udenfor Kabul uddanner de danske mentorer i samarbejde med Storbritannien, Australien og New Zealand officerer på den afghanske officersskole, ANAOA. Det danske bidrag består af 10 mentorer og sprogofficerer. Desuden bor der også rådgivere, der arbejder på Command Staff Academy (stabskursus), National Military Academy Afghanistan (Grundlæggende Officerers Uddannelse) og Afghan National Army Sergent Major Academy (Seniorsergent kurser). Alle disse skoler er organiseret under Marshal Fahim National Defence University, hvilket minder om Forsvarsakademiet i Danmark.

De øvrige installationer indeholder et antal stabsofficerer, MP-bidrag og det nationale støtte element.

 

.

.

.

.

.