.

.

Størblære og kaninskind redder vigtige historiske genstande

En del af Livgardens artefakter fra nyere internationale operationer, såsom Armadillo og Clifton lejrskiltene, er efterhånden kommet i så dårlig forfatning, at der er fare for, at de går til.
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard

Efter årtusindeskiftet har Livgarden været engageret i internationale operationer i bl.a. Irak og Afghanistan, hvor regimentet har været indsat i hårde kampe. Det er vigtigt, at vi husker soldaternes indsats i de operationer, men nu er der fare for, at historiske genstande fra lejrene går til.

Heldigvis modtog Livgarden i 2019 en vigtig donation fra Tømrermester Hans-Jørgen Langhoff og hustru Grethe Langhoffs Fond. Donationen, der var betydelig, var beregnet til brug for konservatorstøtte, så regimentet kunne sikre de historiske genstande. 

Artiklen fortsætter under annoncen

Takket være donationen kunne Den Kongelige Livgardes Fond således igangsætte et større konserveringsarbejde. De historiske artefakter er nu bragt til Bevaring Sjælland i Køge for at få den nødvendige konservering.

Det er et stort og tidskrævende arbejde at konservere f.eks. lejrskiltene. Udfordringen er dels slid fra vejrliget i områder, hvor vejret til tider kan være ekstremt. Endvidere har transporten hjem, og dagligdagssliddet på Garderkasernen i Høvelte ikke bidraget positivt til artefakternes stand.

Dertil er der også det væsentlige forhold, at genstandene er fremstillet impulsivt af de forhåndenværende materieler og maling, som ikke nødvendigvis er holdbare i længden – og da slet ikke er skabt til opsætning udendørs.

 

Konserveringen sker med stor forsigtighed, og pr. er ”Clifton” skiltet under behandling. De bemaling, som er tilbage på skiltet, fastlægges med en lim, der er fremstillet af kaninskind og størblære. Limen, der er udvundet fra støren, er noget af det stærkeste, der findes, og den fremstillet lokalt i Køge.

Arbejdet fremskrider planmæssigt, og artefakterne forventes tilbage på Garderkasernen i Høvelte i løbet af efteråret.

.

.

.