.

.

Nyheder  Ι  Historie

Bag Om Kongehusets Ordener

I Danmark har vi to kongelige ridderordener – Elefantordenen, der kun med få undtagelser er forbeholdt medlemmer af de royale kredse – og Dannebrogsordenen, som enhver i princippet kan gøre sig fortjent til at modtage. Men hvad ligger egentlig i de to ordener?

.

Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard – Maj 2021

Den ældste og fineste orden vi har i Danmark er Elefantordenen, som kan spores helt tilbage til Kong Christian I, der med pavens accept indstifter ”Guds Moders Selskab” i 1450´erne. Dette hellige broderskab bar et ordenstegn udført som en medaljon af Jomfru Maria med Jesusbarnet, der hang i en kæde af tårnbærende elefanter.

Det kan synes spidsfindigt, at elefanten vælges som symbol for en orden i et land, der unægtelig befinder sig tusindvis af kilometer fra elefantens egne. Her skal forklaringen findes i elefantens symbolik indenfor kristendommen, hvor dyret står for kyskhed og gudfrygtighed. Det er således ikke kun elefantens majestætiske fremtoning, der er grundlag for ordenens valg af symboler, men også elefantens forbindelse til tidens vigtigste institution.

Der skal imidlertid ikke gå mange år, før ordenen sløjfes igen. Da man under reformationen af Danmark i begyndelsen af 1500-tallet tager afstand fra den katolske Mariadyrkelse, ophører Christian I´s orden, idet netop Jomfru Maria indgår som motiv på ordenens medalje.

Under Christian I´s barnebarn Frederik II bliver interessen for Guds Moders Selskab igen vakt, da man indenfor …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet juni/juli 2021 ved at klikke her

.

.

.