.

.

Nyheder  Ι  Historie

Sandholmlejren

Sandholmlejeren var kaserne for Den Kongelige Livgarde i 40 år fra 1945 til 1985. Etablissementet bestod af den oprindelige, gulkalkede lejr opbygget omkring en alarmplads med senere tilføjede barakbygninger, en stor moderne belægningsbygning, idrætsanlæg, garage- og værkstedsområde samt Sandholmgård med tidligere avlsbygninger.

.

Tekst: Eric Lerdrup Bourgois, Livgardens Historiske Samling, oktober 2015

Uden for det egentlige lejrområde lå ”Alléhuse”, ”Svinehuset” samt KFUM’s soldaterhjem. Sandholmlejren ligger inden for det militære øvelsesområde Høvelte – Sandholm – Sjælsmark, ca. en kilometer vest for Sjælsø, umiddelbart syd for Sandholmgårdsvej og umiddelbart vest for Ellebæksvej.

Sandholmlejren opføres 1910-1912

Sandholmlejren opførtes i henhold til ”Lov om ekstraordinær Bevilling til Omdannelse og Supplering af Hærens Bygninger, Øvelsespladser og Beholdninger” af 1909, der dels var en følge af Hærloven af 1909, hvis hovedindhold var koncentration af det danske forsvar på Sjælland, dels var Sandholmlejren og de samtidigt opførte Høveltelejren, Værløselejren og Avedørelejren en betydelig forbedring af rekrutuddannelsen ved de københavnske fodfolksregimenter.

Opførelsen af lejren fandt sted 1910-1912 på jorde, der havde tilhørt Sandholmgård, efter hvilken lejren fik sit navn. Sandholmlejren indrettedes som …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet oktober 2015 ved at klikke her

.

.

.

.