.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Historie

Garderforeningen For Als og Sundeved Forening nr. 60 – Oprettet 12. december 1937 – Region 3.
Garderforeningen for Als og Sundeved har oprindelig været en del af Sønderjysk Garderforening, men ligesom de gamle gardere på Haderslev egnen, blev også de på Als og Sundeved efterhånden klar over, at den garderforening, hvis område omfattede alle de sønderjyske landsdele, umuligt kunne virke tilstrækkelig samlende, og at der måtte oprettes særlige afdelinger for hele gardersagens skyld.
Den 19. februar 1933 stiftedes derfor Sønderjysk Garderforenings Sønderborg afdeling med politibetjent, løjtnant Jørgen Hald, 640-2-1928, som formand. Det viste sig imidlertid, at der var emner nok i Sønderborg Amt til, at Sønderborgafdelingen kunne gøre mere gavn som en selvstændig forening, og på et møde den 12. december 1937 kl. 16.00 på ”Sønderborghus” vedtoges det enstemmigt at oprette ”Garderforeningen for Als og Sundeved”.
På det første møde i 1938 blev det besluttet, at sende et forslag til foreningsemblem til godkendelse hos Præsidiet i København. Foreningsemblemet eksisterer stadig og bliver flittigt brugt. Emblemet er et 28 mm rundt skjold med Christian den 10.s monogram på en blå hvid stofroset.
I marts 1939 afholdtes en faneindvielsesfest med mange prominente gæster, taler og lykønskninger for fremtiden. Lærer F.K. Hansen havde i dagens anledning komponeret en march, som er Garderforeningen for Als og Sundeveds march, der afspilles ved alle festlige lejligheder.
Efter nogen turbulens i bestyrelsen og medlemsskaren under og efter krigen, blev der ro i foreningen. 52-2-1939 Th. Sander Larsen var formand, og der var 60 betalende medlemmer. Kontingentet var fastsat til kr. 10 og heraf blev der hensat kr. 0,50 i en jubilæumsfond. De faste arrangementer var dengang kammeratskabsaften med kortspil, udflugter rundt på Als og Sundeved. Den 12. december, festaften samt nedlæggelse af blomster og kranse på Dybbøl Banke den 18. april.
I november 1954 blev der oprettet et skyde laug, da det blev muligt at skyde i Skyttehuset på stadion. 351-4-1949 Niels Bleshøj blev formand. Samtidig blev der blandt medlemmerne indsamlet kr. 460,00 til et nyt soldaterhjem ved Sandholmlejren, som erstatning for den gamle træbarak. Den 30. juni 1958 havde foreningen 113 medlemmer og 32 af dem tog med særtog til København for at fejre Livgardens 300 års jubilæum.
Den 7. december 1962 afholdt Garderforeningen for Als og Sundeved sit 25-års jubilæum. Der blev nedsat et udvalg til at tage sig af det. 61-4-50 Egon Baum, 525-3-49 K.A. Nielsen satte alle sejl til, og det blev en vellykket jubilæumsfest med 130 deltagere. Foreningen havde nu 115 medlemmer. Formand var 52-2-29 Th. Sander Larsen og kasserer 351-4-49 Niels Bleshøj og sekretær 205-46 Svend Blånd, og der betales nu kr. 20,00 i kontingent.
Medlemmerne var flittige på keglebanen. Skydningen var så småt ved at komme i gang – også uden for Skyttehuset på stadion, da der blev afholdt 200 m korporationsskydning i de lokale skytteforeninger på Als. Foreningen indkøbte to Otterup geværer kaliber 22 til 15 og 50 m skydning.
Gammel garder, maj-35 oberst Frits G. Tillisch, indkaldte i marts 1968 alle soldaterforeninger og forsvarsvenlige foreninger til møde på Sønderborg Kaserne. Det blev til det kontaktudvalg, som kendes i dag. Udvalget er meget aktivt og går nu under navnet ”Kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborg området”. Garderforeningen er en del af dette udvalg, som årligt har små 20 arrangementer.
I juli 1970 inviterede Livgardens detachement på Gråsten Slot til skydning mellem detachementet, Sønderjysk Garderforening og Als og Sundeved. Det var så vellykket, at det blev bestemt at mødes året efter igen. Traditionen var startet, og formanden Niels Aage Lund, Sønderjysk Garderforening sørgede for, at skydningen fortsatte. Da detachementet ikke var med mere, var det naturligt at få Haderslev Garderforening med. Det er over tiden blevet til mange fine resultater at sætte på pokalen, som Niels Aage Lund udsatte. De sidste 30 år er skydningen afviklet på skydebanen i Toftlund og er en ubetinget succes, hvor mange gardere samles hvert år den 1. tirsdag i juni.
I 1984 var der meget stor aktivitet i foreningen. Der var mindefest på Dybbøl Bank i 130 året for stormen på Dybbøl. De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøde blev afholdt på Sønderborg Kaserne. Vandrehjem og hoteller blev anvendt til indkvartering. 55 Garderforeninger mødte op, hvoraf 33 havde medbragt fane – et betagende syn. Mødet var i kasernens gymnastiksal. Damerne blev sendt på udflugt med spritbåden. Til aftenfesten var der over 400 deltagere.
Der var lagt et omfattende program for foreningens 50 års jubilæum den 12. december 1987 med reception på kasernen og med blomsterlægning på de tre afdøde formænds grave. Der blev overrakt en ny fane, der var betalt af Fanefonden og bankerne i Sønderborg. Den gamle fane fik en meget fin plads på kasernen. (Efter nedlæggelse af kasernen er den gamle fane overgået til museet på Sønderborg Slot). Den nye fane blev behørigt indviet ved aftenfesten på Scandic hotel med 150 deltagere. Med hjælp fra Bikuben blev Garderforeningens march skrevet i noder til brassband og indspillet af Slesvigske Musikkorps.
Den 12 december 2012 kunne Garderforeningen for Als og Sundeved markere sin 75 års dag. Jubilæet blev markeret med en stor jubilæumsfest lørdag den 19. januar 2013 på Comwell Hotel Sønderborg, med deltagelse af tamburer fra Livgarden og præsidenten for De danske Garderforeninger, generalmajor Jan Brun Andersen. Desuden deltog chef Livgarden Lasse Harkjær. Inden festen begyndte blev fanen på behørig vis ført ind, hvorefter festen for de 114 tilmeldte løb af stablen. Festen blev en stor succes med flere taler fra prominente gæster. De danske Garderforeningers hæder tegn blev uddelt til Svend Arne Kryhlmand. Aftenens højdepunkt var måske da Sønderborg Pipers and Droms 19 mands store sækkepibe orkester blæste stemningen op til nye højder.
Garderforeningen for Als og Sundeved har det godt og trives i bedste velgående, har en sund økonomi og et medlemstal omkring 190. Garderforeningens naturlige opland er Sønderborg Kommune
Formænd siden foreningens start
235 APR-94 M.O. Ræder
1937-1942
513 MAJ-35 Richardt Petersen
1942-1946
52 FEB-29 Th. Sander Larsen
1946-1973
525 MAR-49 Knud Aage Nielsen
1973-1991
415 057 MAJ-59 Viggo Hjortgaard-Olsen
1991-2007
JUN-67 Erling Clausen
2007- 2013
APR-72 Erik Michelsen
2013-