.

.

 

.

.

Stevns Garderforening

Forening nr. 31 – stiftet 20. juli 1913

.

.

.

Om foreningen

Stiftet i 1913 og har i hjemsted i Stevns kommune. Medlemstallet har gennem flere år været på ca. 120. Der er en nogenlunde jævn aldersfordeling, og 30 medlemmer er født efter 1970. 10 medlemmer må betegnes som unge, og har nyligt være indkaldt.
Vi har flere faste arrangementer året rundt. Generalforsamling i marts – fugleskydning i juni – foredrag i oktober samt skydning i vinterhalvåret. Endvidere deltagelse i lokale ”soldaterarrangementer” og øvrige honorære hændelser. Medlemmerne aflægges besøg v/bestyrelsen ved runde fødselsdage o.lign.
Hjemmesiden er altid opdateret med seneste nyt og anvendes som informationsmedie til medlemmerne.
Alle arrangementer markedsføres på hjemmesiden + mail/brev til medlemmerne og/eller annoncering i lokalavisen.

.

Kommende aktiviteter

Fugleskydning
***OBS! Grundet Covid-19 er/kan/vil dette arrangement blive aflyst. Kontakt foreningen for nærmere information***
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til vores traditionelle fugleskydning, som vil blive afholdt lørdag den 6. juni 2020.
Som de foregående år er fugleskydningen hos fanebærer Preben Rasmussen, Humlemosegård i Lyderslev.
Vi vil informere om aktiviteterne via mail,brev samt på vores hjemmeside www.Stevnsgarderforening.dk

.

Kontaktinformationer

Formand
NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8
4672 Klippinge
Tlf.: 56 56 14 00
Mob.: 40 40 84 00.
boso@privat.dk
Næstformand & Fanebærer:
FEB-69 Preben Rasmussen,
Humlemosevej 4, Humlemose
4660 St. Heddinge
Tlf.: 56 50 80 04
Mob.: 26 97 89 58.
preben@stevnsgarderforening.dk