.

.

 

.

.

Stevns Garderforening

Forening nr. 31 – stiftet 20. juli 1913

.

.

.

Om foreningen

Stiftet i 1913 og har i hjemsted i Stevns kommune. Medlemstallet har gennem flere år været på ca. 120. Der er en nogenlunde jævn aldersfordeling, og 30 medlemmer er født efter 1970. 10 medlemmer må betegnes som unge, og har nyligt være indkaldt.
Vi har flere faste arrangementer året rundt. Generalforsamling i marts – fugleskydning i juni – foredrag i oktober samt skydning i vinterhalvåret. Endvidere deltagelse i lokale ”soldaterarrangementer” og øvrige honorære hændelser. Medlemmerne aflægges besøg v/bestyrelsen ved runde fødselsdage o.lign.
Hjemmesiden er altid opdateret med seneste nyt og anvendes som informationsmedie til medlemmerne.
Alle arrangementer markedsføres på hjemmesiden + mail/brev til medlemmerne og/eller annoncering i lokalavisen.

.

Kommende aktiviteter

Foredrag: Foreningen inviterer til foredrag torsdag den 28 oktober kl. 19 på rest. Harmonien, Rødvig Hovedgade 2, 4673 Rødvig-Stevns. Vicestatsobducent og Retsmediciner Peter Juel Thiis Knudsen vil fortælle om sit spændende og meget specielle fag gennem mange år og mange sager. Tilhørerne skal forberede sig på den barske sandhed og et sagligt indkig i kriminalhistorien og katastrofer – og samtidig stor respekt for de pårørende og de døde. Tilmelding sker via vores hjemmeside: www.stevnsgarderforening.dk – under ”Foredrag”. Entré 50,- kr. Kaffe/te/kage samt øl og vand købes særskilt. Det er et åbent arrangement, men vi håber på massiv deltagelse fra egne styrker i garderforeningerne. Man kan spise inden foredraget på rest. Harmonien – bordbestilling på tlf. 5650 6002. Der er bl.a. Stegt Flæsk ad libitum på menuen.

.

Kontaktinformationer

Formand
NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8
4672 Klippinge
Tlf.: 56 56 14 00
Mob.: 40 40 84 00.
boso@privat.dk
Næstformand & Fanebærer:
FEB-69 Preben Rasmussen,
Humlemosevej 4, Humlemose
4660 St. Heddinge
Tlf.: 56 50 80 04
Mob.: 26 97 89 58.
preben@stevnsgarderforening.dk