Planlagte aktiviteter 2022
August: Klosterkoncert
Den 13. august: Årgangsparade
Den 20. august: Fugleskydning i Roskilde
Den 25. september: Gardermarch
Den 27. oktober: Banko
Søndag, den 04. september 2022 afholdes der ved Gl. Roskilde Amts Garderforening et “FANEKURSUS” hvor SSEG-R Ole Abilgaard vil være instruktør og der opfordres kraftigt til, at alle foreninger i Regionen tilmelder sig med deres fanebærer og fanebærer suppleanter – andre medlemmer i Regionens Garderforeninger er også velkommen.
Tilmelding er senest 27. august 2022 – Invitation med alle praktiske forhold er i juni udsendt til alle formænd i Region V

 

Kegle- & Bowlingsæson 2022 


En ny keglesæson står for døren
Vi genoptager kegleaftenerne efter den lange periode med Covid 19. Nye spillere er velkomne ligesom vi glæder os til gensynet med dem der har prøvet det før. I lighed med tidligere år er den første aften gratis for nye spillere. Vi spiller i Roskilde Keglecenter, Th. Nielsens vej 8B, 4000 Roskilde, tirsdage i ulige uger fra kl. 1900-2100 på følgende datoer:
Kom gerne med en melding om du kommer på 21563199 eller mail hansboege@gmail.dk

En ny bowlingsæson står for døren
GL. Roskilde Amts Garderforening indbyder nye som gamle spillere, til at møde op sammen med deres koner, til en hyggelig aften. Vi spiller i R.B.C. Ros have nr. 16- fra kl. 19:00 til kl. 20:00. Det koster 60,00 for dem der ikke lejer sko, og 75,00 for dem, der lejer sko. Det er gratis den første aften for nye spillere.