Aktiviteter 

 

Koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps d. 26. august kl. 19:00
Sted: Roskilde Kloster

National Flagdag 5 September
Der bliver ikke afholdt  National flagdag den 5 september i Jyllinge da kirken skal bruges til konfirmation samt bryllup den dag. Foreningen har modtaget invitation fra Roskilde kommune. Garderforeningen deltager med fanen.
Se invitation til Flagdag her

Generalforsamling
I henhold til vedtægternes § 9 indkaldes der hermed til den udsatte generalforsamling,  pga covid 19 I Vor Frue Sognegård 4000 Roskilde, torsdag den 10. september kl. 18.
Se indkaldelse til generalforsamling her


Kegleturningen starter igen
Indbydelse kegler -bowling 2020-2021
Efter nedlukning pga. corona-virus starter vi en ny sæson på datoerne angivet nedenfor.
I lighed med tidligere år spiller vi på tirsdage i ulige uger, alle aftener fra kl. 19:00 – 21:00 i Roskilde Keglecenter, Th. Nielsensvej 8B (der er fine parkeringsmuligheder).
Oktober: Den 6. og 20. Den 6. laver vi også afslutning på sidste sæson, og finder keglekonge- og dronning mv. Derfor møder vi med ledsagere kl. 18:00
November: Den 3. og 17.
December: Den 1. og 15.
Januar: Den 5. og 19. Den 5. er med spisning fra kl. 18:00
Februar: Den 2. og 16.
Marts: Den 2., 16. og 30.
April: Den 13. og 27.
Som tidligere er alle såvel gamle som nye spillere hjerteligt velkomne, og for nye spillere, der gerne vil snuse til aktivteten, er første aften gratis, dog skal man betale for mad, hvis man melder sig til spisningen. Ellers er man velkommen kl. 19:00. Vand og øl skal løbes, vin må vi selv medbringe.
Al tilmelding og kontakt til Hans Bøge på tlf. 21 56 31 99 eller mail hansboege@gmail.com