.

.

Foreningsnyt september 2021

Garderbladets 32 sider kan ikke altid udføre rammerne for de mange historier, vi egentlig gerne vil fortælle. Her på siden har vi derfor samlet de foreningsindlæg, der ikke nåede med i Garderbladet for september måned 2021. 
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard – August 2021

Vi starter i Himmerland, hvor foreningen har afholdt generalforsamling nr. 106 den 10 juni. Her fortæller formand Kjeld Sørensen om arrangementet:

Torsdag den 10. juni 2021 kunne vi endelig afholde foreningens generalforsamling nr. 106 som har været udsat på grund af Covid-19.

I det følgende et kort uddrag af formandens beretning mv.: Efter at fanen blev ført ind, indledte formanden nov-61 Kjeld Sørensen for Himmerlands GF generalforsamling med at byde alle velkommen. Æresmedlem Jens Kr. Dalgaard blev valgt til dirigent. Foreningen har i dag et medlemstal på 112 medlemmer. Derefter gennemgik formanden årets begivenheder. Kontingent for 2021 blev fastsat til 300 kr. 

På valg til bestyrelsen var april-76 Ole Haarbo, jan-90 Mogens Dalsgaard og juli 92 Peter Ø. Mortensen. Da jan-90 Mogens Dalsgaard ikke ønskede genvalg blev suppleant nov-78 Niels Frederiksen indvalgt i bestyrelsen. På valg til suppleanter var jan-61 Peter Jensen og nov-78 Niels Frederiksen. Da jan-61 Peter Jensen ikke ønskede genvalg blev nov-78 Arne Balling og nov-78 Steen Jensen valgt til suppleanter. 

Fanebærere: Genvalg til apr-76 Ole Haarbo, jan-68 Poul Erik Bundgaard og nov-78 Niels Frederiksen. Faneløjtnanter: Genvalg til apr-88 Claus S. Nielsen. Nov-75 Kristian K. Kristensen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev nov-75 Ernst Klysner.

Skydeudvalg genvalg til maj-89 Mikkel Elmlund.

Bowlingudvalg: Genvalg til nov-75 Kristian K. Kristensen. 

Golfudvalg: Genvalg til juni-85 Tommy Jensen.

Som revisor blev jan-80 Ole Høgh Sørensen nyvalgt.

Revisor suppleant: Genvalg til maj-55 Henning Madsen.

Aftenen sluttede med foredrag af vicepræsident jan- 80 Olav Vibild om sit job som V P og de Danske Garderforeninger.

Kl. 22.00 blev fanen ført ud.

Efter generalforsamlingen blev følgende foreningsjubilarer hædret: Æresmedlem nov-54 Orla Juul Nielsen fik udleveret sit fysiske bevis derpå.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi iler videre til det sønderjyske, hvor John de Taeje beretter om en hel stribe aktiviteter afholdt i Haderslev Garderforening:

Onsdag den 26. maj Generalforsamling 2021 Haderslev Garderforening. Det lykkedes, trods Corona restriktionerne, at afholde Generalforsamling – om end vi måtte afstå fra vores sanglige udfoldelse, bære mundbind og fremvise Coronapas og/eller gyldig test. Læs mere om forløbet mv. på hjemmesiden under RGN III på DG hjemmeside.

Lørdag den 29. maj 2021 – Fugleskydning, hvor vores nye Fuglekonge MAR-66 Hans Lehrskov blev kåret med NOV-81 Kaj Nissen som Kongeskytte. Stort tillykke til jer begge.

Tirsdag den 8. juni var der indbudt til Trekant skydning på 200 m banen i Toftlund med deltagelse af GF Als –Sundeved, Sønderjyske GF og Haderslev GF. Sønderjyske havde sørget for at opsætte et telt, der sikrede, at arrangementet kunne afvikles under de gældende Corona restriktioner, og GF Als-Sundeved havde passet godt på pokalen i det mellemliggende år – og de kunne da også hjemtage pokalen med en sikker sejr igen i år, så stort tillykke. Det blev et hyggeligt og fornøjelig gensyn med gode kammerater, så tak til alle, og ekstra tak til Sønderjyske for telt og tak til Toftlund Skyttekreds for et godt arrangement.

Den 13. juni Dronningebesøg ifm. Genforeningen, hvor Haderslev Garderforening var på plads med fanen, da HM Dronningen sammen med Kronprinsen og ældste barnebarn Prins Christian kørte gennem Christiansfeld i den historiske karet fra 1920 og dermed gentog sin Farfar Christian d. X’s ridt i forbindelse med Genforeningen i 1920 – arrangementet var oprindelig planlagt i 2020, men også her spændte Corona ben for afviklingen. Til gengæld var det smukt solskinsvejr og passende vind, så fanerne tog så flot ud her i 2021.

Den 10. juli i Christiansfeld – Genforenings gudstjeneste i Tyrstrup kirke – Haderslev Garderforening med fane.

Den 10.  juli 2021 havde Sønderjyske GF inviteret til fælles Fugleskydning, som de plejede at afholde sammen med LG vagtholdet i Gråsten. Desværre slog Corona til igen, idet nogle menige i Vagtholdet blev testet positive dagen inden arrangementet – og så var der desværre dømt aflysning – men stor tak for initiativet.

Foreningen har ikke ligget på den lade side de sidste par måneder. Der er bl.a. afholdt Trekantskydning, Fugleskydning og Generalforsamling.

.

.

.

.