.

.

Nyheder  Ι  Historie

Dér hvor vi holder vagt: Kastellet

Kastellet i København, hvortil vagtkompagniet dagligt siden 1970´erne har afgivet en vagtstyrke, er i dag en af Nordeuropas bedst bevarede citadeller, og står som et håndfast historisk eksempel på datidens fremmeste og mest avancerede teknologi indenfor befæstningsanlæg. Historien om den nordlige skanse er lang, og starter – hvor mange historier i grunden starter – med den byggelystne kong Christian IV.

.

Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard

I perioden 1620 – 1630 bestemmer Christian IV sig nemlig for, at Københavns skal udvides – både mod sydvest med anlæggelsen af Christianshavn, og i nord ved at føre voldene fra det nuværende Nørreport til op omkring det nuværende Østerport, hvor forløberen til Kastellet, Sankt Annæ Skanse, er under opførelse i midten af 1620´erne.

Sankt Annæ Skanse er først anlagt med henblik på at beskytte indsejlingen mod Københavns Havn, men kommer nu til at spille en hovedrolle i befæstningen af København, der under udvidelsen af voldene vokser til omtrent dobbelt størrelse sammenlignet med middelalderbyen.

Det skal snart vise sig, at Christian IV har udvist rettidig omhu ved anlæggelsen af de nye skanser, idet de allerede i 1659 får sin ilddåb under den svenske storm på København. De nye skanser er imidlertid ikke de eneste, der får sin ilddåb her. Det i 1658 nyligt oprettede Kongens Livregiment får på samme tidspunkt sin ilddåb, idet det bl.a. er gardere som befæster voldene i forsvaret mod de fremstormende svenskere.

Det er rimeligt at antage, at Sankt Annæ Skanses effektive forsvarsegenskaber under den svenske belejring har overbevist Frederik III om, at en …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet marts 2021 ved at klikke her

.

.

.

.