Bestyrelse

 


Formand

JAN-70 Bjarne C. Jensen
Løvkærsvej 6
4040 Jyllinge
Tlf. 61 60 65 49
g.roskilde.g@gmail.com

Næstformand og Sekretær

JAN-87 Morten Lindgaard
Tlf. 41 86 07 24
Morten.lindgaard@hotmail.com

Kasserer og Sekretær

JUL-69 Heino Larsen
Søvang 30
4000 Roskilde

Registrator

JAN-59 Tommy Hansen
Bakkedraget 64
4000 Roskilde

Revisor

NOV-75 Torben Seindal Jensen
Tokkerupvej 9, Osted
4320 Lejre

Revisorsuppleant

SEP-65 Finn Nør-Pedersen
Degnevænget 5
4330 Hvalsø

Fanebærer

JAN-77 Hans Henning Pedersen
Enggårdsvej 4
4060 Kr. Såby

Faneløjtnant

FEB-78 Lasse Bigaard
Bigårdsvej 24, Ejby
4070 Kirke Hyllinge

Bowlingudvalget

Leif Nørregaard
Tlf. 28 91 55 49
Leif-ulla-hansen@mail.dk