.

.

1200 civile marcherer med Livgardens soldater: »Det handler om fællesskab«

Søndag d. 29. september vil 1200 civile marchere sammen med Livgardens soldater, når Gardermarch afvikles for 5. år i træk. Formålet er at indsamle midler til støtte for Livgardens veteranarbejde. 
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard – september 2019

For 6 år siden besluttede en håndfuld initiativrige ildsjæle fra Livgardens to støtteorganisationer, De Danske Garderforeninger og Gardernetværk, at etablere en march for soldater og civile, til støtte for Livgardens veteranarbejde. Året efter, i 2014, kunne marchen for første gang afvikles med deltagelse af 800 civile og uniformerede marchdeltagere.

Foruden de 1200 civile i årets march, forventes 400 uniformerede soldater, hvor det største bidrag bliver rekrutterne fra Livgardens uddannelsesbataljon, der om blot 3 måneder overtager vagten på Amalienborg Slotsplads.

Således er marchen på 5. år vokset til næsten det dobbelte, og marchledelsen ser frem til at byde i alt 1500 marchdeltagere velkommen på Garderkasernen i Høvelte, hvor de fordeles ud på ruter á henholdsvis 8, 18 og 30 km.

»Det handler om at skabe et fællesskab, når vi samler soldater og civile til Gardermarch« udtaler Morten Salomonsen fra marchledelsen og fortsætter: »Til Gardermarch kan soldaterne virkelig få den civile omverdens opbakning at føle, og omverdenen har en unik mulighed for aktivt at vise opbakningen til soldaterne«

Ny medalje til samtlige deltagere: I anledning af 5-års jubilæet er det besluttet at introducere en ny medalje, der stadfæster det tætte bånd mellem Gardermarch og Den Kongelige Livgarde. Den nye medalje, som udleveres til alle deltagere, der gennemfører marchen, er prydet med Livgardens sol og ophængt i Livgardens hvide og lyseblå båndsfarve.

Marchledelsen har siden måtte erfare, at beslutningen om at indføre en ny medalje har vakt ekstraordinær stor interesse for årets march. Således blev marchen allerede udsolgt i starten af september måned. 

.

.

.