.

.

 

.

De Danske Garderforeningers

Håndbog afsnit 13, ceremonielle anliggender

.

.

Afsnit 13

.

.

Eksercits med fanen

Hvervet som fanebærer kræver ikke alene følelse for hvervets betydning, men også en vis fysisk styrke. En fanebærer skal være sikker i sin håndtering af fanen, så den føres værdigt og respektfuldt. Den sikkerhed kommer af, at man kan sine ting. Fanebæreren bør altid suppleres med en fanevagt til assistance samt afløsning ved langvarige opgaver.
Nedenstående illustrerer den eksercits og de positioner og procedurer for nogle ”greb”, som fanebæreren og faneløjtnant skal være bekendte med og derfor bør indøve forud for fanens anvendelse.
For DG fanebærere gælder, at fanen aldrig føres til paradens højre fløj under fanemarch. At føre en fane under fanemarch kræver meget stor rutinering for at det ser værdigt ud. Denne rutinering findes generelt ikke inden for DG medlemmer, hvorfor kun et meget lille fåtal vil kunne udføre fanemarch korrekt.

Rørstilling

.

.

Fanebæreren står med let adskilte ben (ca. en fodlængde mellem hælene). Indtages ved antrædning og på kommandoen: “Paraden (Kommando) … rør”. Fanen fattes med højre hånd som i retstilling. Fanen hælder skråt fremover. Fanens dupsko placeres ved den udvendige side af højre fods skospids. Højre albue holdes i siden, og underarmen holdes vandret.

Retstilling

.

.

Udgår fra rørstilling. Denne position indtages på kommandoen: “Parade (Kommando) … ret”. Fanebæreren trækker fanestangen ind mod kroppen. Dupskoen står mod jorden ved den udvendige side af højre fods skospids. Stangen holdes lodret, tæt ved højre skulder. Højre hånd fatter om stangen med tommelfingeren bag på og de øvrige fingre foran. Højre albue holdes i siden. Venstre arm er naturligt strakt og hånden knyttet.

At skuldre fanen/Fane ved skulder (uden bandoler)

.

.

Udgår fra retstilling. Kommandoen er: “Giv agt … skulder”. (”Giv agt … skulder fane”) 1). Fanebæreren løfter med højre hånd fanen så højre hånd kommer på højde med højre skulder. Venstre hånd fatter om fanestangen så underarmen er vandret og umiddelbart under højre albue. (2). Højre hånd føres ned til dupskoen og griber forfra om stangen med pege- og langfinger under dupskoen. (3). Venstre hånd føres strakt til siden. (I tilfælde af blæsevejr, forbliver venstre hånd om stangen som støtte for fanen. Venstre albue i siden og underarmen vandret).

Fane ved skulder (med bandoler)

.

.

Udgår fra retstilling. Kommandoen er: “Giv agt … skulder”. (1). Fanebæreren løfter med højre hånd fanen så højre hånd kommer på højde med højre skulder. Venstre hånd fatter om fanestangen så underarmen er vandret og umiddelbart under højre albue. (2). Højre hånd føres ned til dupskoen og placerer fanens dupsko i faneskoen på bandoleret. 3). Højre hånd fatter om fanestangen omtrent på højde med højre skulder. (4) Venstre hånd føres strakt til siden. (I tilfælde af blæsevejr, forbliver venstre hånd om stangen som støtte for fanen. Venstre albue i siden og underarmen vandret).

.

Fane ved fod

Grebet udgår fra retstilling med skuldret fane. Kommandoen er: “Fane ved … fod”. 1. Fanebæreren fatter med venstre hånd om fanestangen med underarmen vandret og albuen i siden. 2. Fanen glides i roligt tempo mellem begge hænder lempeligt til jorden. (Er bandoler anlagt, løftes fanen selvfølgelig først fri af denne). 3. Venstre arm føres til siden, som i retstilling.

.

Brug af bandoler

Brug af bandoler bør altid forud for fanens brug overvejes af fanebærer og fanevagt. Bandoler kan overvejes anvendt alene ved arrangementer, hvori der indgår længere marcher, og/eller såfremt der er kraftig blæst. Ved stående arrangementer hvor der ikke eller kun i begrænset omfang indgår march bør bandoler ikke anvendes.

.

Lang marchrute i blæsevejr

Såfremt ceremonien nødvendiggør, at der marcheres langt med fanen, vil det være klogt at medbringe bandoler, da dette både vil gøre det nemmere for fanebæreren at bære fanen og sikre at fanen føres med værdighed. Fanens fanesnore kan i blæsevejr bruges til at holde fanedugen ind til fanestangen.
Dette gøres ved at slå en løs knude med fanesnorene omkring stang og fanedug udfor fanens nederste kvadrat, og derefter bindes fanesnorene omkring stang og fanedug med endnu en løs knude. I andre tilfælde bør man lade bandoleret blive hjemme.

.

Fanen i hvil. (med bandoler)

Dette greb anvendes kun såfremt fanen bæres uden bandoler og kun såfremt der under march vil være eller opstå hvil Grebet udgår fra retstilling med skuldret fane. Kommandoen er: “Fane i … hvil”. Fanebæreren fører højre hånd lige frem, ca. 3 håndsbredder fra kroppen, hvorved fanestangen kommer til at hvile på højre skulder. Når hvilet ophører, kommanderes ”Skulder fane” eller ”Giv agt”, hvorved fanebæreren trækker fanen an til march igen.

.

Sænkning af fanen

Sænkning af fane er en honnøraflæggelse og /eller en æresvisning for en person eller et symbol. Sænkning kan ske i forskellige sammenhænge som for eksempel for Hendes Majestæt Dronningen, når kongesangen synges, eller i forbindelse med bisættelse eller begravelse. Sænkning af fane kan ske på 2 måder: 1. Fanen sænkes til vandret. 2. Fanen stødes frem i strakt arm. Sænkning af fane til vandret kan ske både fra retstilling og under march. For DG gælder, at sænkning af fane under march ikke bør ske, idet dette kræver megen øvelse og rutine som fanebærer for at det skal se værdigt ud.
Honnøraflæggelse/sænkning af fanen påbegyndes, når den der skal honoreres, er ca. 10 skridt fra fanen og indtil vedkommende er ca. 10 skridt forbi.

Sænkning af fane til vandret

.

.

.

Udgår fra retstilling med skuldret fane. Fanen kan sænkes på kommandoen: ”Giv agt … sænk fanen”, eller når kongesangen eller ”Der er et yndigt land” spilles/synges, eller ved særlige tidspunkter i forbindelse med en ceremoni. 1. Fanebæreren træder et skridt frem. 2. Venstre hånd fatter om fanestangen med vandret underarm. 3. Fanen sænkes nu til vandret stilling mod venstre og parallelt med fronten af paraden, idet højre arm roligt føres op til vandret i skulderhøjde med hånd og underarm hvilende på fanestangen, og venstre hånd i takt hermed føres op til lodret ud for venstre skulder. Fanen sænkes en én glidende bevægelse. Fanedugen må ikke røre jorden og fanestangen holdes nogenlunde i skulderhøjde.
For små fanebærere kan det være nødvendigt at løfte fanestangen over hovedhøjde, men dette bør ikke være nødvendigt for en garder. Ved honnørens ophør skuldres fanen igen. 1. Fanen rejses til lodret stilling i roligt tempo, idet højre arm roligt fører fanestangen ned langs fanebærerens krop igen. Venstre hånd holder om fanestangen indtil underarmen er vandret. 2. Venstre arm føres til siden, som i retstilling. 3. Fanebæreren træder et skridt tilbage. Der kommanderes: “Fanen ved … fod”. “Paraden … rør”.

Sænkning af fane til strakt arm

.

.

Udgår fra retstilling. Fanen kan sænkes på kommandoen: ”Giv agt, se til … højre”, eller når kongesangen eller ”Der er et yndigt land” spilles/synges, eller ved særlige tidspunkter i forbindelse med en ceremoni. Fanen stødes frem så højre arm er strakt. Ved honnørens ophør trækkes fanen an igen til retstilling. Er paraden kommanderet i retstilling følger fanebæreren paraden, når denne kommanderes i rør. Er der ikke kommanderet i retstilling overgår fanebæreren selv til rør.

.

At inspicere paradestyrken (skridte fronten af) ved kongelig æresgæst

Udgår fra rørstilling.
Når den kongelige æresgæst gør klar til at “skridte fronten af” kommanderes der:
“Paraden … ret”
“Giv agt … skulder”
“Giv agt, se til … højre”
“Sænk fanen”
Afhængig af fanebærerens placering i forhold til en paradestyrke, kan det være nødvendigt at træde et skridt frem inden fanen sænkes. Dette gøres umiddelbart efter, at fanen er blevet skuldret.
Når den kongelige æresgæst kommer følges denne med øjnene, indtil 3 sidemand til venstre, hvorefter der ses lige ud. Fanen føres til skulderen og fanebæreren træder et skridt tilbage. Efter at fronten er skridtet af kommanderes der:
”Se lige … ud”
”Fanen ved … fod”
”Paraden … rør”

.

At inspicere paradestyrken (skridte fronten af) ved øvrige gæster

Udgår fra rørstilling.
Der kommanderes:
“Paraden … ret”
“Giv agt … skulder”
“Giv agt, se til … højre”.
Når æresgæsten kommer, følges denne med øjnene, indtil 3 sidemand til venstre, hvorefter der ses lige ud. Efter at fronten er skridtet af kommanderes der:
”Se lige … ud”
”Fanen ved … fod”
”Paraden … rør”
Æresbevisninger med ”SÆNKET FANE” afgives kun for Hendes Majestæt Dronningen og Kongelige Højheder. Alle andre hilses med skuldret fane.