.

.

Mads Rahbek: »Det er en enormt fleksibel model«

Mange fonde og foreninger døjer med en langsommelig og bureaukratisk model, når der skal træffes vigtige beslutninger, men i etableringen af Livgardens Fond, havde man særligt fokus på at skabe en fleksibel beslutningsproces.
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard

Ofte sker det, særligt når det kommer til veteranstøtte, at en ansøgning om økonomisk støtte er presserende, og der derfor er behov for en hurtig reaktion, der hvor ansøgningen er indløbet.

Til Garderbladet fortæller chef Livgarden Mads Rahbek, at fondens styrke netop ligger i dens fleksibilitet og hurtighed når den skal hjælpe veteraner: ”Det som fonden gør, er netop at yde hurtig og effektiv støtte til vores veteraner, som er havnet mellem to stole i den offentlige forvaltning – Og det er ofte små beløb det handler om, hvor vi kan gøre en relativ stor forskel med de midler vi har.”

Fondens fleksibilitet gør, at en veteran f.eks. ikke mister sit arbejde fordi hans eneste transportmiddel bliver stjålet, og han efterfølgende må vente flere måneder på erstatningen fra sit forsikringsselskab:

”Her kan Fonden lægge ud for den nye cykel mens forsikringssagen kører på i flere måneder. Vi havde også en episode med en veteran, der risikerede at blive smidt ud af sin lejlighed fordi han var bagud med huslejen efter en svær tid, og hvor vi med få tusinde kroner kunne give ham lov til at blive boende alligevel – En veteran med et fast sted at bo er altid nemmere at hjælpe end en veteran uden bolig. Vores fond kan ofte træffe en hurtig beslutning om at sende støtte fordi vi som regel kender dem som er i knibe, og derfor er der ikke behøv for en længere sagsbehandling for at vurdere om den og den veteran er berettiget eller ej.” fortæller Mads Rahbek.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fondens fleksible beslutningsproces betyder, at regimentet meget hurtigt kan indsætte med hjælp og støtte til veteranarbejdet, hvilket ofte kan have en afgørende betydning i rekreationsprocessen.

Bestyrelsen i Den Kongelige Livgardes Fond består i alt af 5 personer, der hver især repræsenterer et væsentligt element ved regimentet. Den til enhver tid siddende formand for bestyrelsen er chefen for Livgarden. Derudover sidder lederen af Livgardens Historiske Samling, Eric Lerdrup Bourgois, en repræsentant for sergentkorpset i skikkelse af den højest rangerende stregbefalingsmand, regimentsbefalingsmand Lars Risdahl, og en repræsentant for det menige personel.

I anerkendelse af familien Remmens store bidrag til fonden, udpeger Remmen selv et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer familien. Her er chefen for Dronningens Adjudantstab Lasse Harkjær udpeget som repræsentant. Til Garderbladet fortæller Harkjær:

”Det var Mads Rahbek, der besluttede, at det skulle være alle personelgrupper, der var medejer af den her nye fond. Og det var rigtigt set (…). Derfor repræsenterer vi alle personelgrupper med denne faste fordeling”.

 

Som chef for Den Kongelige Livgarde er det Mads Rahbek, der er siddende formand for fonden, og det er da også ham, der i sidste ende skabte fonden, som den er i dag. Om bestyrelsens sammensætning forklarer Rahbek til Garderbladet:

”Vi har jo prøvet at sammensætte en bestyrelse, der dækker så bredt som muligt, uden den bliver for stor og for tung. Det er en enormt fleksibel model. Hvis der kommer en ansøgning ind, kan der lynhurtigt træffes en beslutning. Der skulle også være en repræsentant fra samtlige personelgrupper, samt en repræsentant fra Remmen-fonden, for det var det største enkelte bidrag. Så har vi også en repræsentant fra det menige personel, som for nuværende er Torben Schwabe. Vi vurderede at vi havde behov for én med fingrene dybt inde i erhvervslivet med i fonden, ellers ville fonden blive en lille, lukket verden. De fleste af os fra militærverden er ikke så gode til fundraising, men det er de civile.”

.

.

.