.

.

En milepæl for fremtidens hær

I 55 år har den velkendte M113, måske bedre kendt som infanteriets PMV, tjent det danske forsvar. Onsdag d. 27. marts blev begyndelsen til enden af veteranens tjenestetid, da Gardehusarerne modtog de første eksemplarer af Forsvarets helt store nyanskaffelse.
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard – Foto: Henrik Kastenskov (Forsvaret) – Maj 2019

General Bjørn Bisserup kalder overdragelsen af de nye køretøjer en milepæl for fremtidens hær til Forsvaret.dk og udtaler: ”Prianha 5 medfører øget sikkerhed for den enkelte soldat og er designet til at løse opgaver i fremtidens forsvar. De nye køretøjer skal sammen med bl.a. moderniserede og opdaterede kampvogne, nye patruljekøretøjer og nyt artilleri og luftværn sikre, at Hæren står stærkt til at løse fremtidens opgaver”

I alt har Forsvaret investeret 4,5 milliarder kroner i den nye variant af pansrede mandskabsvogne, der løbende vil blive leveret frem til år 2023. Det er den schweiziske producent Mowag der over de næste 4 år leverer 309 nye infanterikøretøjer i seks forskellige modeller: En infanteri model, en kommandomodel, en sanitetsmodel, en mortérmodel, en mekanikermodel samt en ingeniørmodel.

I marts måned blev Forsvaret i en større artikel i Berlingske kritiseret for ikke at være forbedret på fremtidens trusselbillede. Et udsagn der kort efter blev kommenteret af chef for hærstaben, generalmajor Kenneth Pedersen, der ikke genkendte billedet. Heller ikke forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) genkender det billeder, men mener, at indkøbet af de nye køretøjer netop signalerer omstillingen i Forsvaret til fremtidens trusselsbillede. Til Olfi.dk udtaler han:

”Verden ændrer sig – nogle gange mere end vi bryder os om – men det vigtigste er, at vi er klar, når den gør. Med de her pansrede køretøjer er jeg tryg ved, at vi også kan stille op, når der er brug for os fremover. Vores soldater har brug for moderne materiel, der lever op til kravene på fremtidens kampplads. Det gør den nye Piranha. Det er 32 tons militær mobilitet i sin reneste form.”

Fra bælte til hjul: Den store synlige forskel på de gamle M113 og de nye Piranhaer er skiftet fra et bæltebaseret til et hjulbaseret køretøj. En beslutning der har mødt en del skepsis fra flere sider. Men på trods af, at det nye køretøj er basseret på hjul, er køregenskaberne angiveligt de samme – om end i nogle tilfælde en opgradering. Både mobilitet og tophastighed er øget, og så vil muligheden for at trykjustere hjulene øge komforten og mindske støjen for køretøjets passagerer.

I det tilfælde Piranhaen eksempelvis kører på en vejsidebombe, vil den også ofte selv kunne køre fra stedet med et eller flere ødelagt hjul, hvor et bæltekøretøj normalt skal bjærges.

Frihøjden på de nye Piranhaer er 55 cm, hvilket betyder, at risikoen for at bunden af vognen støder på sten eller murbrokker formindskes. Desuden forventer Hærstaben, at Piranhaen af den grund vil kunne bruges i sneberedskabet. Og så har det 32 tons tunge køretøjer en vadevne på op til 1,5 meters vanddybde.

Infanterimodellen, som blandt andet skal indfases i Livgarden, er udstyret med et tungt maskingevær i et stabiliseret våbensystem oven på Piranhaen. Foruden besætningen på 3 personer, kan køretøjet medbringe 9 passagerer, og så har den en aktionsradios i terræn på 550 km.

.

Piranha V i tal

Tophastighed: 100 kilometer i timen

Antal gear: 7 + 1 r (automatisk)

Vægt: 32 tons

Besætning: 3 personer

Passagerer: 9 personer (12 i alt)

Aktionsradius: 1000 kilometer (mix road/off-rods driving 550 kilometer)

Bredde: 3 meter

Længde: 8,3 meter

Højde: 2,5 meter

Frihøjde: 55 cm

Vadeevne: 1,5 meter

Spændvidde: 2 meter

 

.

.

.

.

.