.

.

En fond – mange formål

Den Kongelige Livgardes fond er en sammenlægning af en række eksisterende fonde og legater med hver sit formål. Under etableringen af fonden, var det derfor vigtigt, at de eksisterende formål blev bevaret som en fast etableret del af den nye fond.
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard

Den Kongelige Livgarde har igennem mere end 100 år modtaget legater som støtte til regimentets personel. Det ældste legat blev indstiftet helt tilbage i 1889 under navnet ”Hans Majestæt Kong Christian den IX’s Jubilæumslegat til fordel for faste Underofficerer og Spillemænd af Livgarden eller Enker efter saadanne”.

Siden da har fulgt adskillige legater, men med tiden blev legatportionerne fra de mange legater nærmest betydningsløse. For at forøge portionerne og rationalisere administrationen blev en række legater derfor sammenlagt til fire kongelige mindelegater i 1980.

Rationaliseringen virkede, og man kunne igen uddele flotte legatportioner, men i årene omkring 2010 oplevede man imidlertid samme tendens, som i slutningen af 1970´erne. Legatportionerne blev mindre, mens de administrative omkostninger blev tårnhøje, sammenlignet med de midler, man kunne uddele.

Oberst Lasse Harkjær, der startede arbejde med at samle mindelegaterne, forklarer her til Garderbladet: ”alle legaterne havde hvert deres regnskab, og hver deres styring. Og når man har sådan et legat i banken, så koster det typisk 500 kroner i administrationsomkostninger. Når man så kun kan uddele 3500 kr., så er det lidt ærgerligt at bruge de første 500 på at betale banken.”

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor påbegyndte Lasse Harkjær arbejdet med at samle legaterne i én samlet fond, hvilket først lykkedes efter 8 års forarbejde. I 2018 blev Den Kongelige Livgardes Fond endelig stiftet, efter civilstyrelsen havde godkendt sammenlægningen af: Prins Jean af Orléans Mindelegat, J. F. Vater og Hustrus Mindelegat, Enkelegatet for musikere m.fl., Christian IX’s Mindelegat, Frederik VIII’s Mindelegat, Christian X’s Mindelegat, Frederik IX’s Mindelegat samt Henning Remmens Støttefond for Gardere.

I forlængelse af de mange mindre mindelegater, har Den Kongelige Livgardes Fond derfor mange dedikerede formål den dag i dag. Overordnet kan fonden siges at arbejde for anerkendelsen af gardere og fast personel ved Livgarden, gennem uddeling af legater til dem som har udmærket sig i både national eller international tjeneste.

Økonomisk støtte går også til veteraner med enten fysiske eller psykiske skader pådraget ved internationale operationer. Fonden strukturer sine mål ud fra fire fokusområder som fonden uddeler midler til, og de inddeles i mindelegater, hæderslegater, veteranstøtte samt en ”diverse” kategori, som går til de sager som bestyrelsen vurderer har størst behov for pengene.

Uddeling af hæders- og mindelegater under Livgardens Årsdagsparade

Mindelegaterne har til formål at anerkende indsatsen hos alle gardere, herunder konstabler, sergenter, musikere og officerer ved Livgarden, som har gjort en stærk indsats eller som har optrådt som rollemodeller inden for deres felt.  Disse legater uddeles om sommeren ved Livgardens årsdag, og bliver udgivet i de historiske legaters navne.                     

Hæderslegaterne henvender sig særligt til dem som har været udsendt i international tjeneste. Legatet er en anerkendelse til dem, som kan siges at have gjort en ekstraordinær indsats i felten. Pengene hertil kommer direkte fra ”Henning Remmens Støttefond for Gardere”, og som Lasse Harkjær fortæller til Garderbladet:

”(…) Er de mennesker der får dem her – og det ord må man vist ikke bruge i Danmark – de er helte. Det er folk som har gjort noget fuldstændigt fantastisk, ofte i internationale operationer. De kan også gå til familien til en faldet garder, hvor det så er enken eller børnene der hædres. I dag har vi ikke lige så hårde kampe, som vi havde engang, men så kan det være gardere der har gjort en stor indsats for at træne lokale tropper. Det er nok nogle af de største legater – økonomisk – der bliver givet, og der er det selvfølgelig en stor hæder for dem der modtager dem.”

Veteranarbejdet henvender sig til hjemvendte soldater fra internationale operationer. Støtten kan f.eks. komme i form af økonomisk støtte til sammenkomster, hvor gamle kammerater fra tidligere udsendte kompagnier mødes, for at sørge for at så mange som muligt kommer.

Lasse Harkjær forklarer, at ”det er enormt vigtigt for os i fondens bestyrelse, at vores veteraner har det godt. En vigtig del af det er, at veteranerne kan ses med hinanden, så man også ved at alle har det godt. Hvis der er nogle man ikke har set længe, kan man jo tjekke op på dem og se om de evt. er blevet bankdirektør i London, eller om de sidder derhjemme og kigger ind i væggen. For så kan vi rette vores opmærksomhed mod dem, som har det svært.”

”Det er enormt vigtigt for os i fondens bestyrelse, at vores veteraner har det godt. En vigtig del af det er, at veteranerne kan ses med hinanden, så man også ved at alle har det godt.” fortæller Lasse Harkjær til Garderbladet. Derfor støtter fonden bl.a. projekter som Veteranprojekt Grønland.

Mads Rahbek fortæller også, at fondens styrke netop ligger i dens fleksibilitet og hurtighed når de skal hjælpe veteraner: ”Det som fonden gør, er netop at yde hurtig og effektiv støtte til vores veteraner, som er havnet mellem to stole i den offentlige forvaltning – Og det er ofte små beløb det handler om, hvor vi kan gøre en relativ stor forskel med de midler vi har.” Det kan du læse mere om her.

Den sidste kategori består af penge doneret til fonden uden et øremærket formål, og som derfor kan gå til forskellige formål. Det kan være som understøttelse af de øvrige kategorier – f.eks. ekstra veteranstøtte eller tilskud til udgivelsen af Prins Jeans bog.

Under Corona-nedlukningen, hvor soldaterne måtte blive på kasernen i længere tid, kunne fonden også støtte med spil og andre ting som forbedrede situationen for garderne. Derudover kan pengene også gå til noget helt tredje da fonden også støtter projekter uden for Livgarden, hvis det altså har en livgardervinkel, som f.eks. særudstillinger om Livgardens Historie.

Fonden har i samme forbindelse også givet støtte til STSOP’s (Støtte Til Soldater Og Pårørende) sommer-camp, da børn af Livgardens egne veteraner også var med. Alle penge doneret til fonden som ikke er øremærkede en bestemt sag går som frie midler i denne kategori, som dermed kan bruges der hvor bestyrelsen mener der er størst behov.

.

.

.