.

.

NATO Mission Iraq

Mens vi herhjemme kæmper med smittetryk og vaccinationer, kæmper to gardere i Irak med at opbygge den irakiske hær. Anders og Troels er udsendt som en del af det danske bidrag til NATO Mission Iraq, og fortæller her til Garderbladet om deres opgaver i Bagdad.

.

Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard

NATO mission Iraq, dækker over hele NATO’s træningsmission i Irak, hvor vi selv er udsendt til og placeret ved hovedkvarteret (HQ) for NATO Mission Iraq (NMI). Selve HQ ligger i det der kaldes den Internationale zone også tidligere kendt som den grønne zone.

HQ er placeret i den multinationale, men amerikansk drevet lejr Union III. Det er en relativ lille lejr, der har sin historie helt tilbage til 2003. Så det er en gammel, men veldrevet lejr, hvor pladsen er fuldt udnyttet, hvilket de forskellige faciliteter også bærer præg af.

Grundet lejrens placering i den Internationale zone, er der en høj trussel for raketangreb, hvilket vi desværre også har oplevet et par gange under vores ophold. Angreb der ikke har ramt selve lejeren, men dog lige på den anden side af hegnet. Der er ligeledes en høj trussel for …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet marts 2021 ved at klikke her

.

.

.

.