Historie 


Historisk orientering

Fra  1864 til 1920 havde Sønderjylland været under tysk herredømme og som følge heraf var der ikke indkaldt værnepligtige til Den Kongelige Livgarde fra denne landsdel.

Men hurtig efter genforeningen i 1920, bosatte der sig gamle gardere i Sønderjylland. Disse sammen med andre fra det gamle land så et behov for en garderforening, og stiftede den 26. september 1920 Sønderjysk Garderforening.

Straks efter genforeningen kom der gang i indkaldelserne af værnepligtige fra Sønderjylland til Den Kongelige Livgarde og efterhånden som disse unge hjemsendte gardere kom tilbage til Sønderjylland, meldte de sig ind i Sønderjysk Garderforening. Det var et stort geografisk område foreningen dækkede og i begyndelsen af 1930.erne mente flere gamle gardere i og omkring Haderslev, at nu var der ved at være basis for en afdeling i Haderslev.

Afdelingen arbejdede i ca. 5 måneder, hvorefter det på en stiftende generalforsamling den 16. maj 1933 blev vedtaget, at stifte Haderslev Garderforening. Af medlemslisten fremgår det, at foreningen ved sin start havde 70 medlemmer.

På generalforsamlingen blev vedtaget et årskontingent på kr. 6,- med halvårlig opkrævning. Garder 305 – 4 1928, købmand Anton Hundevadt, jfr. fik i opdrag at fremskaffe en silkefane.

Det vedtoges ligeledes, at lade arkitekt Holtner tegner og udfører et emblem til foreningens medlemmer. Der oprettedes en fanefond, hvortil der opkrævedes 1 kr. pr. medlem pr. år indtil fanen var betalt. Købmand Anton Hundevadt, jr. lægger generøst ud for faneindkøbet, indtil der var indkommet det fornødne beløb til fanefonden.

Faneindvielse i 1933 og i 1997

Den 12. juli 1933 kl. 1900 var der faneindvielse på Gravene i Haderslev. Stiftamtmand Lundby slog det første søm i for Hans Majestæt Kongen. 2. søm slog formanden for Sønderjysk Garderforening i for fædrelandet og vicepræsident for Danske Garderforeningerne, konsul Dresher, Århus det 3. søm for foreningen.

Denne fane fulgte foreningen i glæder og sorg helt op til 1997.

I julidagene 1995 ved festligholdelse af 75 året for Sønderjyllands genforening med det gamle land, var der indbudt til fest ved Frederikshøj nord for Christiansfeld (Den gamle landegrænse), og på Dybbøl.

Fanen kom i disse dage ud i strid blæst, hvilket den møre fanedug ikke kunne stå for. Dette kom vort afdøde medlem Scania lastvognsforhandler og ejer af firmaet Diesel – Gården A/S, garder 182 – 1942, Viggo –Carstensen og dennes nu afdøde hustru, Enid  Carstensen for øre. De donerede et beløb fra ”Dorte, Enid og Viggo Carstensens Almenvelgørende Fond” til indkøb af en ny fane.

Ved generalforsamlingen den 20. april 1997 blev fanen indviet på Brødremenighedens hotel i Christiansfeld.

Enid Carstensen slog her det 1. søm i for Hendes Majestæt Dronning Margrethe den II, vicepræsident 339468 1957 Lauritz Gellert Mink det 2. søm for fædrelandet og foreningens daværende formand 140581 1952 Jørgen Halken det 3. søm for foreningen.

Herefter blev fanden overdraget til fanebærer, garder 302224 1958, Bent Skøtt. 

Formandskæde

Udover at sponsorere den omtalte fane, har ”Dorte, Enid og Viggo Carstensens almenvelgørende Fond” doneret foreningens meget flotte formandskæde. Den er fremstillet af foreningens næstformand, urmager og sølvsmed, garder 370342 – 1958, Olaf Henningsen. 

De Danske Garderforeninger

Foreningen har efter vores notater, siden sin stiftelse i 1933, deltaget i samtlige de af De Danske Garderforeninger afholdte repræsentantskabsmøder, der er afviklet rundt om i landet. Selv har vi stået, som værter for to af disse møder, henholdsvis i 1960 og 1992. Begge er, med lidt selvros, afviklet med succes.

I forbindelse med 1992 mødet ansøgte foreningens præsidiet om en anden opstilling af faneborgen i forbindelse med marchen gennem byen. Vi anmodede præsidiet om, at fanerne blev opdelt i 3 blokke og at disse blev fordelt over hele marchkolonnen. Vort oplæg blev godkendt og det er den opstilling fanerne i dag opstilles efter ved vore repræsentantskabsmøder.

Ligeledes sørgede vi for at designe og fremstille 3 faneholdere til hver ca. 25 faner. Opgaven blev fuldført af vort medlem, garder  09 – 1968, snedkermester Leif Jacobsen.  Faneholderne har siden da fulgt med rundt i landet og er opstillet i mødelokalet ved hvert års repræsentantskabsmøde.

Ligeledes deltager foreningen aktivt i DDG,s årlige formandsmøder samt landsskydningerne på 200 og 50 meter bane.

Foreningen og omverden

Foreningen er begunstiget af, at have 3 store militære anlæg i Haderslev kommune, Haderslev kaserne, Fighter Wing Skrydstrup og Beredskabsstyrelsen Sydjylland. Med disse militære anlæg giver det selvsagt et stort soldaterforenings liv. Haderslev kaserne stiller velvilligt lokaler til rådighed til afvikling af mange af vores aktiviteter, f.eks. skydninger, sammenkomster og møder. I et af lokalerne har 4 soldaterforeningen etableret en foreningsstue til møder. Hver forening har fået et hjørne til at profilere sig i. Vort hjørne er udsmykket med en gardergine i blå uniform, en udstillingsmontre med historiske effekter samt diverse historiske billeder på væggene.

I Grænselandet Sønderjylland er der mange krigs og freds mindedage som foreningen ærer højt og deltager i. De fleste sker med fane.

Hver sommer opholder kongefamilien sig på Gråsten slot og i forbindelse hermed anløber kongeskibet  ”Dannebrog” med kongefamilien ombord – jævnligt i Haderslev havn. Ved disse lejligheder er der altid formeret faneborg på havnen, hvori Haderslev Garderforenings fane som selvskrevet altid er med.

Foreningens aktiviteter

Hvert år udsendes til samtlige medlemmer et program indeholdende de aktiviteter, der tilbydes medlemmerne i årets løb.

Programmet omfatter datoer på skydninger, bowling, lottospil, kulturaften, mannetur, virksomhedsbesøg samt familieudflugt og generalforsamling  i alt 20 – 25 aktiviteter.

I forbindelse med den årlige mannetur overrækkes alle pokaler og præmier, som medlemmer har vundet på landsplan og egen forening i den forløbne sæson.

Ved den årlige generalforsamling overrækkes der altid jubilæumstegn.

Foreningen har en sund og stabil økonomi. Kontingentet opkræves over PBS systemet. På sidste forfaldsdag den 31.01.2007  var der kun 12 medlemmer, der endnu ikke havde betalt. PBS husker godt og er medvirkende til, at indbetalingerne kommer rettidigt.

For år 2008 har generalforsamlingen vedtaget det årlige kontingent til kr. 300,-.

75 års jubilæum i 2008

Den 16. maj 2008 fejrede Haderslev Garderforening sit 75 års jubilæum.

Dagen startede med kransenedlæggelse på de tidligere formænds grave. I de forløbne 75 år har der kun været 5 formænd.

Festen på hotel Harmonien blev holdt som en stor gallafest, hvor der sammen med gæster og vore damer deltog 120.

Det blev en meget flot aftenfest i gallatøj og med deltagelse fra Den Kongelige Danske Livgarde, Haderslev kommune, Garderforeninger fra nabobyer og foreningens medlemmer med damer.  

Aftenen forløb med en flot middage med vin, musik, underholdning, sange, taler og dans.

En aften som deltagerne sent vil glemme.

Den efterfølgende lørdag blev der holdt reception i soldaterforeningers lokaler på Haderslev kasernen, hvor en række gæster kom og ønskede Haderslev Garderforening tillykke med jubilæet.

Formand for Haderslev Garderforening, Laurids Mink byder velkommen til gallafesten


Formanden byder velkommen til Chefen for Livgarden og hans hustru samt 2 tamburmajorer


Gardere, der skal have overrakt jubilæumsmedaljer


Trompetisk, Per Nielsen underholdt gæsterne med musik og sønderjyske historier

 

Den nye tid

Bestyrelsen består af 7 medlemmer med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 øvrige medlemmer med forskellige opgaveområder.

Bestyrelsen er i færd med at opbygge foreningens hjemmeside og kommunikationen til medlemmerne sker via mail for dem som har en mailadresse og ellers pr. post.

 

Laurids G. Mink
Garder 468-MAR-1957