.

.

Bliver vi nu rigtige gardere?

Den 1. april 2020 var 400 rekrutter beordret at fremmøde på Garderkasernen i Høvelte med henblik på at påbegynde 8 måneders værnepligt. Men i marts måned slog en verdensomspændende virkelighed bunden ud af Livgardens rotationssystem, og medbragte 3 udsættelser, før holdet endelig blev tilladt at møde ved Livgarden d. 11. maj. Garderbladet har mødt nogle af rekrutterne fra det hold, der med tiden nok vil blive husket som coronaholdet, for at indkredse og forstå, hvordan man takler at uddanne, og blive udannet som, gardere under corona-epidemiens vilkår.

.

TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD

Omstilling. Det vakte opmærksomhed helt op til Forsvarschefens skrivebord, da Livgarden d. 11. maj endelig fik tilladelse til at indkalde 400 rekrutter til uddannelse på Garderkasernen. På det tidspunkt var Danmark kun i de helt små detaljer begyndt at åbne op igen, smittetrykket var faldende, om end stadig højt, og frygten for den aggressive virus stadig tyngende.

Men på daværende tidspunkt havde Livgardens 3. bataljon 2 ½ måned tilbage til at uddanne og certificere et nyt hold gardere, før vagtovertagelsen primo august måned. Man var nødt til at komme i gang. April holdet havde forinden fået udskudt indkaldelsesdagen 3 gange, og med hver udskydelse, er det rimeligt at antage, har fulgt nervøse trækninger i bataljonens stab, der igen og igen måtte skære fra og ind til benet, så kun den væsentligste del af uddannelsen blev på programmet.

Med et samlet uddannelsesrum på 4 måneder, der skal klæde garderne tilstrækkeligt på til en stadig farligere og mere kompliceret virkelighed, rejser spørgsmålet, om der overhovedet findes uvæsentlige moduler i programmet. Måske det er muligt at skrabe sammen til et par få uddannelsesdage. Realiteten var, at bataljonens stab måtte prioritere i et program, hvor alt er …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet august 2020 ved at klikke her

.

.

.

.