.

.

 

.

Hundredmands Foreningen

Velkommen til Danmarks Morsomste Begravelsesforening…
Den 12. December 1922 sætter 6 gardere hinanden stævne, med det formål, at starte en begravelsesforening. Baggrunden var, at mange sad i socialt dårlige kår, hvilke naturligvis også berørte gamle gardere og deres pårørende. Derfor besluttede man at når et medlem ”træder af ” udbetales et beløb til de efterladte.
Foreningen afholder – som regel – 3 møder om året nemlig generalforsamling, et sommermøde og et efterårsmøde. Det tilstræbes at omkostningerne i den forbindelse holdes på et niveau, så alle har mulighed for at deltage i arrangementerne, For at blive medlem skal man være medlem i en Garderforening og have båret Den Kongelige Livgardes uniform..
Medlemstallet må ikke overstige 110 + æresmedlemmer. Man bliver æresmedlem når man fylder 80 år. Ansøgning om medlemskab rettes til et medlem eller bestyrelsen. Ansøgeren må ikke være fyldt 50 år, dog kan der dispenseres fra denne regel. Mulighed for dispensation ophører endegyldigt, hvis ansøgeren er 67 år. 


Kontakt