.

.

 

.

Præsidiets mødereferater

Herunder finder du de seneste referater fra Præsidiets møder. Som udgangspunkt afholder præsidiet møde én gang i kvartallet. Ønsker du et emne bragt op i præsidiet, bedes du fremsende dette skriftligt til Sekretariatet på sekretariatet@garderforeningerne.dk.

.

 

2024

.

.

.

2023

.

.

.

2022

.

.

.

 

2021

.

.

.

2020

.

.

2019

.

.

2018

.

.

2017

.

.

2016

.

.

2015

.

.