.

.

Skydeinstruktørkursus for befalingsmænd

I december gennemførte seniorsergent Per den første del af gevær skydeinstruktørkurset for befalingsmænd for så i sidste uge af marts at gennemføre sidste del inkl. eksamen.
Tekst: Presseofficer Thomas Reimann

”Formålet med kurset er få befalingsmændene op på et højere instruktivt niveau, som kan højne en bedre våbenvirkning for både Hærens Basisuddannelse men også Reaktionsstyrke-uddannelsen” forklarer seniorsergent Per.

Kurset er oprettet af 2. KAP under DAR og afholdes normalt over to uger i træk. Men for Den Kongelige Livgarde ses dette ikke muligt at gennemføre henset til indkaldelsen af værnepligtigt tre gange om året. Derfor har regimentet fået lov til at gennemføre det over to perioder af en uges varighed per gang.

Det har haft den virkning, at instruktørerne har taget læringen med sig efter første periode og dermed opnået nogle praktiske erfaringer, inden vi fortsætter med sidste periode” forklarer seniorsergent Per.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har været muligt for regimentet at se nogle forbedrede resultater allerede, og derfor ses der nu frem til næste målepunkt om fire måneders tid.

For en af eleverne på kurset, har kurset givet en masse læring.

Udover at få ensrettet instruktørvirket ved alle Livgardens enheder, så har vi også fået nogle gode værktøjer til at hjælpe skytterne den rigtige vej i forståelsen af våbenvirkningen og samtidig sikrer vi os, at alle soldater ved Livgarden lærer det samme” forklarer sergent Johan.

For seniorsergent Per har kurset rykket ved instruktørerne og deres læring undervejs mellem de to dele af kurset, som betyder at kursisterne har en større sikkerhed i virket som skyde-instruktør og en forståelse for, hvorledes soldaterne skal vejledes til bedre våbenvirkning.

Dette var første gang vi kørte kurset. Nu vil regimentet se på, hvorledes det skal fungere fremover, men det er min personlige holdning, at vi gerne skulle have to kurser om året grundet den store udskiftning af instruktører” afslutter seniorsergent Per

.

.

.

.