.

.

Nyheder  Ι  Historie

Den Danske Brigade: 1943 – 1945

Under den tyske besættelse, befandt en betydelig dansk styrke sig i Sverige, hvor den blev organiseret og trænet som Den danske brigade. Brigaden skulle, i forbindelse med tysk kapitulation, krydse Øresund og om nødvendigt, tage kampen op mod tyske styrker, der nægtede at overgive sig. Den 10. juli 2020 er det 75-års dagen for brigadens opløsning.  

.

Tekst: ebbe juul-heider, oberstløjtnat, lektor, cand.mag., juni/juli 2020
Begyndelsen

Der var flere initiativer til oprettelse af en dansk militær styrke i Sverige, her nogle af de væsentligste.

Munck-planerne. Ebbe Munck, som var den danske modstandsbevægelses repræsentant i Sverige var inspireret af oprettelsen af en norsk politistyrke i Maj 1943. Han søgte at vinde Christmas Møller for tankerne i september (han sad i London) – men det hele blev så at sige overhalet af en anden plan:

Stockholm-planen. Her sad fra september 1943 to danske efterretningsofficerer: Kaptajn V. Gyth og Orlogskaptajn P. A. Mørch. Disse havde formelle kontakter til militær i England (Special Operations Executive) og forelagde en plan om at organisere en dansk militær styrke i Sverige – finansieret af England. Formålet, som englænderne ikke syntes om, skulle være: ”… at lægge Haand paa København og hindre Kaos og kommunistisk erobring af denne By …”. De søgte også at gøre den danske minister (ambassadør) i USA, Henrik Kauffmann interesseret.

Bennike-planen. Medio september 1943 roede Oberst Helge Bennike med to andre over Øresund i en kajak. Han fik kontakt til Gyth – og indviede i sine tanker om en styrke, der skulle indsættes i kamp. Svenske myndigheder …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet juni/juli 2020 ved at klikke her

.

.

.

.