.

.

Foreningsnyt oktober 2021

Garderbladets 32 sider kan ikke altid udgøre rammerne for de mange historier, vi egentlig gerne vil fortælle. Her på siden har vi derfor samlet de foreningsindlæg, der ikke nåede med i Garderbladet for oktober måned 2021. 
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard – August 2021

Vi starter i Gl. Roskilde Amts Garderforening, hvor man har afviklet foreningens traditionsrige fugleskydning. Her fortæller foreningen om slagets gang:

Fugleskydning i Marineforeningens skønne omgivelser. En dejlig dag, der begyndte med morgenmad, flaghejsning, skydning, præmieuddeling og frokost!

Vejret var nogenlunde, og efter 200 skud mod den sagesløse fugl, var fugledronnning -og konge fundet. Mie Jensen blev også i år dronning, medens 168-60 Thomas Thomasen blev ny konge hos garderne.

Der var flotte præmier til øvrige der nedskød vinger, kløer og hale!

Det blev en dejlig dag, hvor vor damer-som altid-gjorde en stor indsats for alt der praktiske! Tak for det! Marineforeningens ledere gav efterfølgende udtryk for, at alt var flot og ryddeligt – nar Garderforeningen havde været på besøg og anvendte lokaliteterne!

Fugledronning Mie Jensen-og Fuglekonge 168-60 Thomas Thomasen

Vi drøner videre til det østjyske, hvor Koldning Garderforening har afholdt generalforsamling. Her fortæller Ole Bork Jessen:

Den 14. juni blev der afholdt en forsinket generalforsamling, som sædvanlig på Bramdrupdam Kro. På trods af årstiden blev traditionen fastholdt, og der blev serveret gule ærter.

Fordi sidste års generalforsamling blev aflyst på grund af corona, blev der, for at kunne holde valg og regnskaber adskilt, afholdt 2 generalforsamlinger. Dette gav dirigenten SEP 65, Flemming S W Nielsen en lidt større opgave med, at holde tingene adskilt.

Sidste års regnskab nødt godt af den aflyste generalforsamling, så både den og regnskabet fra 2019 blev godkendt. Medlemstallet gav et stort hop, da de tidligere Kongeå medlemmer blev meldt ind, og tallet har stabiliseret sig efter de nye gardere bliver optaget i unge- foreningen. Tilgangen er blevet noget mindre, men så er antallet af udmeldinger også gået væsentligt ned. Nu er de fleste udmeldinger desværre i forbindelse med dødsfald.

Den mangeårige næstformand MAJ 77, Jørgen Friis Jensen og kasseren JUL 90, Jan Andreasen havde valgt ikke at genopstille, så de 2 nye medlemmer i bestyrelsen blev AUG 18, Frederik Pieszak og APR 70, Knud Erik Langhoff. Der var genvalg til formanden NOV 75, Ole Bork Jessen og til de bestyrelsesmedlemmer der genopstillede. Det kan her afsløres at Frederik Pieszak bliver vores nye kasser.

Efter generalforsamlingen uddelte formanden hæderstegn for mange års medlemskab, og derefter kunne han kalde MAJ 51, Hans Egon Bøttker op foran forsamlingen, for at meddele ham, at bestyrelsen havde besluttet at udnævne ham til æresmedlem.

Tidligere vicepræsident Ulrik Baunsgaard var blevet inviteret med, for at han efter mødet, kunne fortælle os om arbejdet i præsidiet. Ulriks beretning blev fulgt opmærksomt, og der var stor spørgelyst. Mange tak til Ulrik.

Efter generalforsamlingen uddelte formanden hæderstegn for mange års medlemskab, og derefter kunne han kalde MAJ 51, Hans Egon Bøttker op foran forsamlingen, for at meddele ham, at bestyrelsen havde besluttet at udnævne ham til æresmedlem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tilbage på Sjælland er der også en anden forening, som har afviklet fugleskydning. Her fortæller Søndre Birks Garderforening: 

Med et års forsinkelse kunne vi 28. august afholde fugleskydning nr. 82. Det var med stor glæde at 21 gamle gardere igen kunne mødes i Glostrup Bypark. Vi havde så desværre også fornøjelsen af et gedigent regnvejr fra start til slut. Men det tog de gamle gardere med ophøjet ro, vi har jo alle oplevet det der var værre.

Så ved hjælp af et par pavilloner, paraplyer, godt humør og iført regntøj fik vi indtaget morgenmaden, kaffen og en lille en til halsen. Efter antrædning og faneafdækning besigtigede vi fuglen, som var fremstillet på en lidt anden måde end tidligere. På skud nr. 303 kunne Kurt Olsen nedlægge brystpladen som det sidste mål og var dermed årets kronprins. Vi fik pakket sammen i en fart og rykkede til Glostrup gl. præstegård, hvor vi hyggede os over frokosten. Vi sluttede af med rødvin og garderportvin som præmier til skytte og lodtrækningsvinder af henholdsvis kronen, halen, halsen, højre og venstre vinge samt højre og venstre klo. Kronprins Kurt Olsen trak til sidst Jakob Hjorth, som dermed blev fuglekonge 2021.

Der blev også overrakt en ekstrapræmie til John Bennetzen og Henrik Graves Pedersen, som havde ydet en ekstraordinær stor indsats med forberedelse og afvikling af fugleskydningen.

I Assens har foreningen afholdt generalforsamling. Her fortæller formand Tom Kristensen:

Garderforeningens generalforsamling nr. 75 og 76 (2 år p.g.a. coronanedlukning) blev afholdt den 24. august 2021 i Assens Marineforenings lokaler i Assens. Som dirigent valgtes FEB-71 John Højsgaard. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt. I bestyrelsens beretning konstaterede formanden JUL-78 Tom Kristensen, at foreningen nu har 71 medlemmer. Desværre en tilbagegang på 9 medlemmer set over de pågældende 2 år. Blandt disse var 3 medlemmer, der var afgået ved døden – MAJ-49 Lars Hansen, SEP-65 Jørgen Edlevsen og FEB-75 Peer Hansen – Æret være deres minde.

Herefter blev der kort gennemgået, hvilke aktiviteter, som foreningen har deltaget i. Formanden takkede bestyrelsen og samarbejdspartnere for godt samarbejde i den forløbne periode. Beretningen blev godkendt og dirigenten gav ordet til kasserer AUG-79 Leif Jessen, der gennemgik de 2 regnskaber, som udviste mindre underskud.  Regnskaberne blev godkendt. Dirigenten gik videre til valghandlingerne iflg. vedtægterne. Genvalg til formanden JUL-78 Tom Kristensen og genvalg til APR-88 Kim Lorentzen og FEB-75 Arne Kempf.

John Højsgaard blev nyvalgt som suppleant sammen med FEB-81 Michael Kyster, der blev genvalgt. Øvrige valg var genvalg. Ingen forslag til behandling og efterfølgende fik formanden ordet. Der blev gennemgået kommende arrangementer og kort nævnt oplevelser fra repræsentantskabsmødet i Svendborg. Efter den efterfølgende spisning blev der uddelt hæderstegn. Der var 25-årstegn til John Højsgaard og 50-årstegn til FEB-69 Per Møller. Afslutningsvis blev der uddelt pokaler og diplomer til bowlingspillere, der har markeret sig på landsplan i B-rækken med en flot 2. og 3. plads.

Vi slutter hos Ringkøbing-Skjern Garderforening, hvor forman Anders Bjerg fortæller om foreningens 200m skydning:

Søndag formiddag den 22. august skulle der skydes landsskydning på 200 m., men da vores skydedag åbenbart ramlede sammen med mange udsatte arrangementer, mødte der kun 6 gamle Gardere op ved Ulfborg Skyttecenter, efter indtagelse af kaffe og rundstykker tilsat lidt styrkende, gik man på skydebanen og afgav de 15 gældende skud som skydningen kræver. Resultaterne vil indgå i den samlede resultatliste. Den bliver offentliggjort når samtlige Gardere, der ønsker at deltage, har skudt deres landsskydning på 200 m.

Til den tid bliver det så muligt at se hvilken placering vores resultater: APR 86 Ole Buchreitz Jensen 78,0 p., SEP 84 Steen Møller Nielsen 136,2 p., APR 76 Ryan Faurby 132,3., JAN 72 Anders Bjerg 91,1 p., NOV 68 Karl Aage Christensen 115,0 p. og MAR 65 Klaus Jensen 130,3 p. kan række til.

.

.

.

.