.

.

På arbejde for Forsvaret og Livgarden – i Mali

Selv om jeg er udsendt i en helt anden funktion – nemlig som franskfaglig støtte til DANTAD (Flyvevåbnets C130J-bidrag til FN’s MINUSMA mission i Mali) – så betyder det ikke, at de mere historiefaglige kompetencer ikke kommer i spil.
Tekst: Eric Lerdrup Bourgois, Historisk leder, Den Kongelige Livgarde – marts 2020

Tilbage i 2016 deltog jeg i den første indsamling af historiske genstande fra MINUSMA missionen. Jeg repræsenterede HOK i en gruppe, der også bestod af repræsentanter fra Nationalmuseets Krigsmuseum (Tøjhusmuseet) og fra FN Museet. Målet var den gang at indsamle effekter, der kunne dokumentere såvel general Lollesgaards virke som chef for den samlede FN styrke, som det på daværende tidspunkt udsendte detachement fra Jægerkorpset. Nogle af de indsamlede genstande blev i øvrigt efterfølgende udstillet i Livgardens Museum og derefter i Gardehusarregimentets Historiske Samling. Andre kan i dag ses på FN Museet i Frøslev.

Ny indsamling til Nationalmuseet

For kort tid siden modtog DANTAD en forespørgsel fra Nationalmuseet om en ny indsamling – denne gang vedr. genstande, der kunne dokumentere den aktuelle indsats. Forespørgslen var adresseret til mig, som kontaktperson og udøvende led.

Det er en stor opgave at udpege og udvælge genstande fra en international operation. Og det er også en lille smule angstprovokerende at skulle have ansvaret for eftertiden – for dennes mulighed for at formidle indsatsen via de genstande, der udpeges. Hvad er repræsentativt for opgaveløsningen, for forholdene for de udsendte og ikke mindst, hvordan får man også flettet selve rammefortællingen ind – Mali, FN mv.? Og hvad er praktisk muligt – dels at tage ud af det operationelle virke – dels at få sendt de mere end 5.000 km hjem til Danmark?

Og her er det heldigt, at der på Hold 2 er en forsyner, Karina, som virkelig har styr på deltaljen og derfor er en helt uvurderlig hjælp i forhold til indsamlingen. Karina kan med stor kyndighed udpege væsentlige genstande – f.eks. kasserede dele fra flyet. Filtre, som er slidte, støv og sandfyldte, der fortæller noget om operationsvilkårene. Knækkede dele, der fortæller noget om flyets sårbarhed mv. En udfordring i denne sammenhæng er i øvrigt, at de fleste reservedele genanvendes. De sendes til reparation i ind- og udland. Der er f.eks. udpeget et slidt næsehjul fra flyet – men da det koster en mindre formue kan det først besluttes kasseret, hvis det ikke kan repareres. Det vil en nærmere undersøgelse i Danmark kunne afgøre. I den mere kuriøse afdeling er der udpeget brugte hundesokker fra de sprængstofhunde, som er med på missionen. Pga. varmen er det nemlig nødvendigt at beskytte hundenes poter mod forbrændinger.

Risiko for malaria mm.

Et af de forhold, som er væsentlige anderledes for internationale operationer i Afrika er de sundhedsfaglige aspekter. Derfor har DANTAD sit eget sundhedsfaglige hold (inklusive en læge) med. Udsendte i Afrika er nemlig udsatte for en lang række tropiske sygdomme, bakterielle infektioner mm. Og for at kunne dokumentere dette forhold for eftertiden er der indsamlet malaria-relaterede genstande; En permethrin behandlet kampskjorte, en tom flaske tropisk myggespray, en næsten tom pillepakke, der har indeholdt Malarone (et malariaprofylaks) samt en negativ malariatest.

Livgardens historiker med MINUSMA’s franske stabschef. Den franske general har fået overrakt en ”Prins Jeans bog” på engelsk.

Artiklen fortsætter under annoncen
Der er også plads til Livgardens historie

Internationale operationer skaber muligheder ikke mindst for uventede formidlingsmuligheder. Og muligheden opstod for at kunne introducere Livgardens historie til stabschefen for MINUSMA’s FN-styrker, den franske generalmajor Gungeon. Generalen, der havde fået besked om, at jeg var i missionen fra den franske ambassade i København, ville gerne høre mere om Livgardens dansk-franske relationer. Og da det bedste afsæt for formidling af denne dimension af Livgardens historie er ”Prins Jeans bog”, fik generalen naturligvis nævnte i den engelske udgave. Generalen var særligt interesseret i Prins Aages historie, som garder og legionær, samt ikke mindst Livgardens nyere historie – med vægt på indsatsen i Afghanistan. Derudover var der lejlighed til at drøfte dansk og fransk historiesyn samt ikke mindst den danske ”historiske” indsats i Mali med fokus på general Lollesgaards virke som Force Commander for MINUSMA.

Museumsgenstande og historiker tur/retur

Det lidt specielle ved min udsendelse er, at jeg har været nødt til at tage nogle genstande ud af montren på Livgarden Museum og med til Mali. Det drejer sig om min beskyttelsesudrustning – hjelm med FN-blåt overtræk, TYR (”sikkerhedsvest”) samt BROCOS-bælte, som ellers er at finde udstillet i museet – for at vise den nyeste beskyttelsesudrustning, der anvendes i Hæren. Inden længe vil disse genstande være tilbage i udstillingen – dog noget mere slidte end da de forlod museet. Og jeg vil også snart selv være tilbage på Livgardens Kaserne, hvor virket som Historisk Leder for Den Kongelige Livgarde – i en mere national sammenhæng, vil blive genoptaget. Inden da håber jeg dog, at Karina og jeg vælger rigtigt for Nationalmuseet, Forsvaret og for eftertiden – ikke mindst!

.

.

.