.

.

***Aflyst *** Randers Regnskov, Lørdag den 7. august fra kl. 12 – 16
Krolf- og Grillaften
20. august kl. 19. Som sædvanlig spiller vi krolf og griller hos Maren-Marie og Børge Rasmussen i Østby, Østbyvej 2 Lystrup 8961 Allingåbro. Pris: 100 kr. for krolf, pølser og kaffe. Øl og vand kan købes. Tilmelding senest den 12. august til formanden.
Flagdagen 5. september: Programmet er endnu ikke offentliggjort, men der er lagt op til, at det igen foregår foran det gamle rådhus. Her vil der formodentligt være taler, medaljeoverrækkelse og som noget nyt en kort andagt ved Søren Dam Kjeldsen, sognepræst og sekretær i vor forening. Se nærmere i dagspressen.