.

.

Det hele værd – igen

3.-10. september 2021 gennemførte Veteranprojekt Grønland for fjerde gang sin årlige tilstedeværelsedel i og om Nuuk. Projektet var et samarbejde mellem enkeltpersoner tilknyttet Den Kongelige Livgarde og KFUM Soldaterrekreation i Høvelte. Fire af de deltagende veteraner er til daglig ansat på Garderkasernen i Høvelte, og projektet er økonomisk støttet af Den Kongelige Livgardes Fond.
TEKST: Mads Rasmussen og seniorsergent Gerth Sloth Berthelsen FOTO: Militærfoto, April 2022
Endnu et år med Covid-19

Forberedelserne til tilstedeværelsesdelen 2021 bar selvfølgelig præg af endnu et år i skyggen af Covid-19. Med sponsorstøtten på plads, var spørgsmålet til stadighed, om vi ville kunne rejse af sted igen i år eller om vores held fra sidste år var sluppet op? Grønland var særligt sårbar i forhold til Corona, så situationen i landet blev moniteret dagligt. Vaccinations- og testprogrammet i Danmark gjorde imidlertid, at vi alle kunne leve op til indrejsekravene og stod klar i Kastrup Lufthavn den 3. september.

Gruppen bestod i år foruden vi to projektledere af syv veteraner og to medarbejdere fra KFUM Soldaterrekreation i Høvelte. Sidste mand var Christian fra Militærfoto, der i støtte af projektet rejste med for at hjælpe os med foto- og videoproduktionen. Endelig blev vi ledsaget af Maria, custodian for den danske ’Baton’. Hun deltog i en del af projektets aktiviteter, men havde ellers sine egne gøremål i Grønland.

Det blev som de foregående tre gange en rigtig god og udbytterig tur for deltagerne. Mest af alt er vi glade for igen at have ydet et bidrag til den frivillige støtte til veteraner i et år, hvor aktiviteterne igen var begrænset af situationen.

Rejsen op og ankomst i Nuuk

Traditionen tro mødtes vi til en bid morgenmad kl. 0500 på KFUM Soldaterhjem i Høvelte, og satte derefter kursen mod Kastrup.

Rejseselskabet og som altid lufthavnen var behjælpelige med ’fast tracks’ så vi undgik køer og det at være for længe i større forsamlinger, hvilket for nogle af deltagerne kan være en udfordring.

Rejsen op gik uden problemer, og igen i år var vi heldige med vejret. Vi landede i høj sol i Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) med udsigt til at flyve videre til Nuuk samme dag. Det blev ikke nødvendigt at tage reserverejsedagen i brug. Vi havde dog fem timers ventetid inden flyet afgik til Nuuk. Derfor var det en kærkommen gave, at vores rejseoperatør havde arrangeret en tur for os i det omkringliggende terræn. I en gammel UNIMOG gik turen ud til et par kilometer fra indlandsisen, der altid er et dragende syn, der får de fleste til at føle sig meget små midt i det meget store. Vi fik også set køretøjerne og en del af banen fra det netop afholdte Extreme E Race.

Et af projektets omdrejningspunkter hele vejen igennem, har været at støtte op om en netværksdannelse for veteraner og pårørende i Grønland. Dette arbejde kulminerede sidste år med etableringen af Grønlands Veteraner, der er den eneste formelle aktør, der varetager veteransagen i landet. Derfor var det en særlig glæde at blive budt velkommen af formanden med flere ved ankomsten til Nuuk. Det var et stærkt symbol på de sidste fire års fælles indsats og arbejde.

Herefter gik kursen mod Sømandshjemmet i Nuuk, der er en helt særlig base for projektet under opholdet i Nuuk. Det kan bedst sammenlignes med KFUM Soldaterhjem, men med en tilhørende hoteldel af høj standard. Dette giver en genkendelighed midt i alt det nye, der er særlig vigtig for de deltagende veteraner. Vi havde set frem til at møde det nye bestyrerpar, men de var desværre i Danmark. Til gengæld var souschefen på plads, og hun gav os endnu en varm velkomst. Hun har fulgt os siden første tur, og er blevet en del af ’projektfamilien’.

Andendagen i Nuuk

Organiseringen af veteranerne i Grønland har blandt andet gjort det lettere at lave aktiviteter for dem selv og andre, hvilket projektet kom til at nyde godt af på flere måder. Den 4. september forestod Grønlands Veteraner en fælles tur i fjeldet udenfor Nuuk. Den gik gennem Paradisdalen til Cirkussøen og endte i Qinngorput, der er den nye bydel i Nuuk, hvor blandt andet Arktisk Kommando har en del af sin indkvartering. Gåturen udgjorde samtidigt Mindeløbet 2021, og den danske Baton var selvfølgelig med.

Etableringen af Grønlands Veteraner har også betydet, at foreningen har overtaget ansvaret for det årlige netværksmøde fra →

projektet. Derfor var Grønlands Veteraner om aftenen vært for mødet, der udover det kammeratlige samvær gav mulighed for gensidige orienteringer om året, der var gået og drøftelse af vejen frem.

Artiklen fortsætter under annoncen
Flagdag i Nuuk

Ved deltagelsen i flagdagsceremonien i Nuuk deltager projektet i anerkendelsen af og bidrager til opmærksomheden på de mere end hundrede veteraner og deres pårørende i Grønland.

Dagen startede tidligt med den traditionelle live-hilsen og video hjem til flagdagsarrangementet ved projektets hjemkommune, Allerød. Vi var særligt glade for og stolte over, at den grønlandske kunstner Rasmus Lyberth og hans pladeselskab i år havde givet tilladelse til, at vi måtte bruge en af hans sange som underlægning til videoen.

Herefter forestod vi flaghejsningen på Sømandshjemmet, hvilket efterhånden også er blevet en tradition, der har særlig betydning for projektet og som vi sætter en stor ære i.

Efter klargøringen til den officielle højtideligholdelse, gik vi om eftermiddagen gennem Nuuk og til Nuutoqaq (Lokalmuseet) i Kolonihavnen. For andet år i træk havde Arktisk Kommando og Nuuk Kommune valgt at lade museet være rammen om ceremonien. Det er en smuk og malerisk ramme.

Ceremonien indledtes med musik af to unge grønlandske kunstnere, efterfulgt af borgmesterens tale fremført af en repræsentant fra kommunen, da borgmesteren var fraværende i andet tjenstligt ærinde. Herefter gav chefen for Arktisk Kommando en meget rammende og sigende tale til de fremmødte. Så talte formanden for Grønlands Veteraner, og foreningen forestod uddelingen af Børnemedaljen. Sluttelig var det projektets tur til at give sit bidrag.

Vi takkede for endnu engang at måtte deltage i højtideligholdelsen i Nuuk, og fremviste herefter de tre medbragte video-hilsner til veteranerne og deres pårørende i Grønland fra medlem af Folketinget Aaja Chemnitz Larsen, den nyligt afgåede chef for Arktisk Kommando og landsformanden for Danmarks Veteraner og Veteranstøtten.

Herefter var det tid til en særlig del af ceremonien vi selv havde set meget frem imod. Tidligere på året havde projektet på Grønlands nationaldag den 21. juni forestået faneindvielsen af Grønlands Veteraners foreningsfane ved en særskilt ceremoni på KFUM Soldaterrekreation i Høvelte. Nu var det blevet tid til den formelle overdragelse af fanen på selve flagdagen. Projektets fanekommando førte fanen ind, hvorefter den under behørig oplæsning af faneeden blev overdraget på vegne af Danmarks Veteraner og Veteranprojekt Grønland til foreningens kommando. Det var en særlig højtidelig ære for os alle.

Men der var også en anden ting vi havde set frem til. Soldaterrekreationen i Høveltes søsterrekreation i Varde, iværksatte tidligere i år en støtteindsamling til fordel for Sømandshjemmet i Nuuks velgørenhedsarbejde. To gange om ugen i vinterperioden serverer Sømandshjemmet gratis morgenmad for hjemløse i Nuuk. Selvom dette lå uden for projektets portefølje, besluttede vi at samle lidt ind til formålet – det var da det mindste vi kunne gøre. Derfor kunne vi på flagdagen overbringe et beløb fra Varde og os selv på godt kr. 10.000 til Sømandshjemmets arbejde. Donationen blev mere end værdsat, og for os var det mulighed for at bidrage til billedet af, at veteraner generelt er ressourcefulde personer.

Som sidste del af vores bidrag kunne vi videregive en særlig hilsen til veteranerne og deres pårørende i Grønland fra Rasmus Lyberth, hvilket i Grønlandsk kontekst er noget helt særligt.

De unge kunstnere afsluttede ceremonien på smukkeste vis, hvorefter der var mulighed for at mødes på kryds og tværs under den efterfølgende reception.

Den ramme og det indhold for højtideligholdelsen kommunen og kommandoen i fællesskab har sat, er et udmærket og ærefuldt forbillede for den synlige anerkendelse af veteraner og pårørende på flagdagen.

Årets tur i fjorden

Turen i fjorden er et andet vigtigt omdrejningspunkt for projektet. Efter de tre første meget travle dage, er der et stort behov hos de deltagende veteraner for ro og tid til at få de første indtryk og oplevelser bearbejdet.

Den 6. september tidlig morgen satte vi ud på en syv timers tur i fjorden. Vores forstående venner i Nuuk Water Taxi tog os ud til Isfjorden og sørgede for vi kunne fiske og bade undervejs.

Vi vidste det ikke, men årets piniartorsuaq (storfanger) blev allerede fundet på turen ud. En rødfisk på 4.6 kilo, 53 cm. lang og på ørestenene vurderet til at være 54 år gammel.

Trætte anløb vi Qooqqut i bunden af fjorden og blev indkvarteret på Qooqqut Nuan. Vi har været der tre gange ud af fire. Selvom det er et yderst populært sted i Nuuk, så har vi kun mødt en overstrømmende hjælpsomhed og forståelse for hvilken gruppe vi er og repræsenterer.

Det blev til yderligere halvanden god dag i Qooqqut – og i år lader vi bare billederne fortælle.

Retur til Nuuk

Den 8. september drog vi tilbage til Nuuk og Sømandshjemmet. Det blev en stille aften efter turen indtil nu. Derfor var der også nogle, der havde brug for ekstra hvile den sidste dag i byen. Andre fik klaret de sidste indkøb, og der var for projektledelsen en del formelle pligter, der skulle opfyldes.

Den sidste aften oplevede vi noget vi ikke har oplevet før. Vi plejer at afholde en lille afslutningsmiddag inden vi rejser hjem, hvor et af højdepunkterne er at uddele vandrepokalen for den største fisk, der består af Arktisk Kommando Commander’s Coin No. 1.

I år blev vi indbudt til afslutningsmiddag i et privat grønlandsk hjem. Forberedelserne af maden havde stået på i fire dage. Et overflødighedshorn af grønlandske specialiteter – nogle gled lige ned, andre var en oplevelse. Men mest af alt gik gæstfriheden, hjertevarmen, omsorgen og forståelsen for hvem vi er, gik lige ind i vore hjerter. En forståelse og anerkendelse vi kun kan ynde enhver anden veteran. Nogen bedre afslutning på turen findes ikke.

En af veteranerne skrev efterfølgende om sin deltagelse i og oplevelse af tilstedeværelsesdelen:

”Der er følelser, hjerte og forståelse i det arbejde, det kan man ikke købe via et rejsebureau. Jeg synes det er stort og jeg er både stolt og glad for at være en del af det.”

I al ærbødighed, tak til regimentet og korpsene for støtten til os, så vi fortsat har kunnet hjælpe andre – det var igen det hele værd.

Den Kongelige Livgarde, Den Kongelige Livgardes Musikkorps og Den Kongelige Livgardes Tambourkorps har støttet op om Veteranprojekt Grønland siden dets opstart i 2017.

Veteranprojekt Grønland er efter hjemkomsten overgået fra projekt til forening. Overgangen har gjort det muligt for foreningen fremover at stille en del af pladserne under den årlige tilstedeværelsesdel til rådighed for Den Kongelige Livgardes veteranarbejde.

.

.

.