.

.

Veteranprojekt Grønland: Det hele værd 3

Den 3. – 10. september gennemførte Veteranprojekt Grønland for tredje gang sin årlige tilstedeværelsedel i og om Nuuk. Projektet er et samarbejde mellem enkeltpersoner tilknyttet Den Kongelige Livgarde og KFUM Soldaterrekreation i Høvelte.

.

tekst: Gerth Sloth Berthelsen & Mads Rasmussen Foto: Veteranprojekt Grønland, GBL DEC 20

Allerede kort efter hjemkomsten fra tilstedeværelsesdelen i 2019, modtog vi den første donation til brug for projektet i 2020. Den lød på kr. 20.000 skænket af Den Kongelige Livgardes Musikkorps, en overraskende flot gestus og en stor ære.

Indsamlingen af de nødvendige midler fortsatte gennem resten af året, og samtidig startede planlægningen af den næste støttekoncert. Koncerten var udset til at løbe af stablen i Stærekassen i København foråret 2020. Den Kongelige Livgarde, Den Kongelige Livgardes Musikkorps og Den Kongelige Livgardes Tambourkorps støttede som tidligere op om arrangementet på fornemmeste vis.

Et brev med USD 100 fra Elaine

Arbejdet gik støt fremad. Omkring juletid modtog vi et brev fra USA med en donation på 100 dollar fra Elaine, en pensioneret sygeplejerske med blandt andet 14 års tjeneste ved Orlando Veteran’s Administration Medical Center i Florida.

Elaine havde besøgt Grønland i 2019, og i den forbindelse boet på Sømandshjemmet i Nuuk. Her var hun via en medarbejder blevet bekendt med Veteranprojekt Grønland, og det lå hende efterfølgende meget på sinde at yde et bidrag til projektet.

I en senere mail til os fortalte Elaine, at hun også havde besøgt Danmark, herunder Amalienborg. Hun skrev: ”Da jeg besøgte det kongelige slot i Danmark, sagde jeg til soldaten, der stod i skilderhuset – ”jeg har taget mig af amerikanske veteraner som sygeplejerske. Tak for din tjeneste for Danmark og for verdenen”. Han svarede ikke, men …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet december 2020 ved at klikke her

.

.

.

.