.

.

80.000 kr. til børn & unge i veteranfamilier

Organisationen Støt Soldater og Pårørende har siden 2015 arbejdet målrettet med coaching af børn og unge i veteranfamilier, der kæmper med følgevirkninger efter mor eller fars udsendelse. Med en saltvandsindsprøjtning på 80.000 kr. fra Den Kongelige Livgardes Fond er SSOP nu godt gearet til at fortsætte arbejdet.
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard, august 2021

Begrebet veteranstøtte er over de seneste 20 år blevet en integreret del af foreninger og fonde med tilknytning til militære institutioner. Veteranstøtte associeres – ofte og helt naturligt – med den direkte skadelidte – soldaten. Men ofte ses det, at soldatens pårørende, og navnlig børnene, også kan være mærkbart påvirket af følgevirkninger.

Dét har organisationen Støt Soldater & Pårørende (SSOP), med Bente Holm Skov i spidsen som projektchef, travlt med at rette op på. Alt for ofte opleves, at børn i veteranfamilier påtager sig skylden eller ansvaret for de følgevirkninger, barnets forældre kan havde pådraget sig efter en udsendelse. Et ansvar der med tiden kan få alvorlige negative konsekvenser for barnets trivsel og tilværelse.

Derfor har SSOP siden 2015 faciliteret børnecamps for børn og unge i alderen 11-17 år, hvor frivillige, professionelle coaches og psykologer arbejder målrettet med deltagernes udvikling og trivsel.

Som et af de regimenter med adskillige udsendte soldater i både Irak såvel som Afghanistan, har soldater af Livgarden adskillige børn, der igennem årene er blevet coachet og rådgivet på SSOP´s børnecamps.

Og det er i forlængelse af den indsats, at oberst Mads Rahbek, på vegne af Den Kongelige Livgardes Fond, den 10. august overrakte bestyrelsesformand Lotte Kolind Poulsen en check på 80.000 kr., således at SSOP kan fortsætte indsatsen overfor børn og unge i veteranfamilier.

Artiklen fortsætter under annoncen
Forbedret trivsel på 5 dage

SSOP´s børnecamps afvikles én gang årligt over 5 dage i august måned med ca. 50 deltagende børn og unge. Programmet for børnecampen varierer år for år, men har generelt fokus på samarbejdsøvelser, fysisk aktivitet og praktiske opgaver. Nøgleordet er respekt for sig selv og respekt for andre.

En af de udfordringer børn og unge på SSOP´s børnecamps ofte står med er, at de har påtaget sig skylden for eksempelvis en forældres PTSD. Og uanset barnets ihærdige bestræbelser, ændres situationen i hjemmet ikke. På børnecampen er fokus derfor på, at deltageren hver dag får en succesoplevelse, som kan styrke barnets selvtillid og i sidste ende forbedre barnets trivsel.

Og virker det så?

I hvert fald hvis man spørger de to forskere fra Northrumbia University, der har fulgt børnecampen. I 2019 udgav forskerne Paul Watson og Alison Osborne en rapport, efter at have fulgt afviklingen af børnecampen, og konkluderede en betydelig forbedret trivsel blandt 68% af deltagerne efter bare fem dage på SSOP´s børnecamp.

Der er rigtig mange gode grunde til at støtte organisationer, der arbejder med trivsel blandt børn og unge, og med en succesrate på 68%, kan man være helt sikker på, at SSOP nok skal omsætte checken på 80.000 kr. til effektiv hjælp og støtte til børn og unge i veteranfamilier

.

.

.