.

.

Spring padder & Kanon-klubben

Det tog kun den estiske Skov- og Naturstyrelse et hurtigt blik, hvor de med sved på panden og nervøse trækninger betragtede den mængde bæltekøretøjer, som Livgardens Fløjkompagni besidder, før de konstaterede ”I ødelægger jo spring-paddernes yngle miljø!”. Nu er spring-padderne imidlertid færdige med at yngle, og efter en usædvanlig mild vinter er øvelsesterrænet genåbnet og fløjkompagniet atter tilbage i felten.

.

Tekst og foto: korporal N. Funder, Fløjkompagniet, Den Kongelige Livgarde, juni/juli 2020

Furious Hackle i uge 16 var den første øvelse kompagniet samlet deltog i. Derfor var der også en grad af spænding og glæde ved at skulle ud i felten flere dage i træk. Øvelsen foregik mod esterne, og selvom kompagniet af bagveje havde fået forklaret, at esterne er svært begejstrede for brugen af hindringer, så var det få der havde forudset de minefelter, der ville blive udlagt for hvert sving vejene tog.

Efter ét minefelt var blevet ryddet, var der ikke meget mere end 100 meter op til næste, hvilket resulterede i, at endnu en manøvre skulle iværksættes. Det var som en gymnasieelevs første parallelparkering – fremad, stop, fremad, stop, lidt tilbage, stop, lidt fremad. Stop. Det positive var dog, at vi mange gange i løbet af dagen fik styrket samarbejdet med de britiske ingeniører.

Vejret viste sig som en væsentlig faktor i forhold til kampkraften. Soldaterne var våde hele tiden, og temperaturen lå omkring nul grader, hvilket gjorde det stort set umuligt at …

Denne artikel er kun for medlemmer af De Danske Garderforeninger
Er du allerede medlem, kan du læse hele artiklen i
Garderbladet juni/juli 2020 ved at klikke her

.

.

.

.