.

.

Nyheder  Ι  Historie

Prins Aages gallajakke er fundet

Livgardens Historiske Samlings Venner erhverver endnu en helt unik artefakt til Livgarden!
Tekst: Livgardens Historiske Samling – oktober 2020

Livgardens Historiske Samlings Venner har erhvervet prins Aages røde officersgallajakke fra en dansk samler. Gallajakken blev identificeret af en af Samlingens kontakter og indleveret til gennemsyn for verifikation af ægthed og stand.

Livgardens historiske leder, Eric Lerdrup Bourgois, udtaler; “Det stod hurtigt klart for mig, at vi havde fået tilbudt prins Aages første og eneste røde officersgallajakke. Skrædderoplysningerne sammenholdt med prins Aages stamoplysninger vidner om, at det må være hans første røde gallajakke. Og noterne (de små påsyede øjer til fastgørelse af dekorationer) – der passer perfekt til prins Aages store ordensspænde, som Samlingen også har erhvervet – vidner om, at det må være den eneste røde officersgallajakke, som prins Aage har haft”.

Eric Lerdrup Bourgois fortsætter; ”Og så har vi også nærstuderet det omfattende fotomateriale, som vi har i Samlingen. Konklusionen er klar – det ER prins Aages jakke. Jeg ønsker at rette en meget stor tak til samleren, Samlingens kontakt samt Livgardens Historiske Samlings Venner, som har gjort erhvervelsen mulig. Det er endnu et kæmpe scoop og en artefakt, som jeg ser meget frem til at kun vise for offentligheden i Livgardens Museum”, afslutter Eric Lerdrup Bourgois.

Prins Aages røde officersgalla tænkes udstillet i Livgardens Museum med det tilhørende ordensspænde monteret. Idéen skal dog lige vendes med Samlingens konservatorer ved Bevaring Sjælland, for at sikre, at såvel jakke som spænde vil kunne tåle en genforening.

Artiklen fortsætter under annoncen
Prins og Garder

Prins Aage mødte ved Den Kongelige Livgarde den 10. maj 1907. Efter sin rekruttid ved Livgarden begyndte prins Aage i officersskoles næstældste klasse. En af prinsens officerselevskolleger, Kristian Knudtzon, senere oberst og chef for Livgarden, beskrev prinsen som en livfuld kadet med strålende humør og med en charme som indtog kolleger og lærere. Knudtzons vurdering af prins Aage kan genfindes i mange beretninger fra gamle gardere, der beskriver en officer og chef, der er forud for sin tid, hvad angår mandskabsbehandlingen.

Prins Aage blev udnævnt til sekondløjtnant den 26. marts 1909 og til premierløjtnant 1. oktober 1909. Fra udnævnelsen til premierløjtnant i 1909 frem til 1914 var prins Aage tjenestegørende officer ved Den Kongelige Livgarde. I januar 1914 trådte prins Aage efter eget ønske uden for nummer og tog derefter på et længere ophold i udlandet.  Prins Aage afbrød imidlertid sin udenlandsrejse for at blive mobiliseret til sikringsstyrken ved den 1. Verdenskrigs udbrud. Midt i august 1914 genindtrådte prinsen i nummer ved Livgarden.

.

.

.